Екологични проекти на Титан Златна Панега

22.03.2012, Брой 1/2012 / Бизнес / Въздух, Почви

  • Екологични проекти на Титан Златна Панега

Бизнес

 

Производителят на строителни материали Титан провежда редица инициативи, свързани с намаляването на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел, Златна Панега цимент, като част от Титан, е изпълнила следните задачи:

- създаване на нова линия за производството на циментов клинкер с хибриден филтър;
- подновяване на старите филтри по производствената линия с нови;
- внедряване на непрекъснат мониторинг на емисиите за 7 източника;
- пускане в експлоатация на нов силоз за клинкер и затваряне на част от стария склад за клинкер;
- периодични измервания на качеството на атмосферния въздух в района, които се правят и досега;
- използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци.

Базирайки се на политиката по околна среда за периода май 2010 г. – май 2011 г., Златна Панега цимент е реализирала изграждането на инсталация за производство и подаване на инженерно гориво към пещите; изграждането на силози за циментови добавки с цел намаляване на неорганизираните емисии прах от склада за клинкер, както и монтиране на оросителна система при трошачка № 1.

„Дългосрочната цел на Титан България е да постигане съвременни, щадящи климата, устойчиви и сигурни енергийни доставки за нуждите на завода си в Златна Панега”, коментират от компанията. „За постигане на тази цел се работи в посока допълнителна енергийна ефективност и постепенното увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато по-голямата част от енергийната консумация на завода бъде осигурена от възобновяема енергия”, заявяват те.Компанията работи интензивно по няколко проекта, които имат за цел да намалят употребата на въглища с 50% до 2015 г. Инвестициите, направени по тези проекти, са над 5 000 000 евро. Проектите включват: инсталация за подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки на биомаса, както и местно отглеждана биомаса върху изоставени и изхабени почви. Освен това Титан Златна Панега цимент замества 10% от основното си гориво със стари гуми.

Циментовото производство е свързано с използването на голямо количество вода за охлаждане на горещите газове от пещта, производствените съоръжения както и за оросяване. За подобряване качеството на водата и по-разумната и употреба в Златна Панега Цимент са изградени нова канализационна мрежа; пречиствателни станции за производствени и битови води; съоръжение за изсушаване на утайката от пречистването на водите; утаителен басейн за дъждовна вода от склада за горива.


 

„В пречиствателната станция за производствени води с цел избягване на загуби, пречистените води се въртят в цикъл, като се връщат обратно в производствения процес и свежа вода се подава единствено за допълване. Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от съоръжението са много под допустимите емисионни норми”, разказват от дружеството.

„Компанията следва принципа, че опазването на околната среда и подземните богатства е един непрекъснат процес, който започва с провеждането на откривните работи, самият добив през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация, заявяват в заключение от Титан.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през априлБизнес

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през април

Около 230 изложители ще представят своята строителна техника, оборудване и системи за рециклиране в реалистични процеси или на фирмените си щандове, или в една от петте демонстрационни строителни площадки и специални тематични зони.

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?Бизнес

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?

Как да се справим с пластмасовите отпадъци, които генерираме, е въпросът, който индустрията за управление на отпадъци си задава много преди пандемията да доведе до отделянето на още повече отпадъци от очакваното. Един от вариантите може да бъде химичното рециклиране, но повечето експерти не смятaт тази опция за икономически целесъобразна. Организацията Alliance to End Plastic Waste (Алиансът) поръча проучване на Eunomia Research & Consulting, разглеждащо в детайли пиролизата.

ЕС предлага нови директиви за замърсяването на въздуха и третирането на градски отпадъчни водиБизнес

ЕС предлага нови директиви за замърсяването на въздуха и третирането на градски отпадъчни води

Само по себе си замърсяването на атмосферния въздух води до преждевременната смърт на 300 000 европейци всяка година. Според Комисията предложените нови правила ще редуцират смъртността в резултат от нивата на основния замърсител фини прахови частици 2,5 (ФПЧ2,5), надвишаващи тези в насоките на Световната здравна организация (СЗО), с над 75% за десет години.

Ecomondo и Key Energy 2022 отбелязаха рекордна посещаемостБизнес

Ecomondo и Key Energy 2022 отбелязаха рекордна посещаемост

Тазгодишните издания на организираните от Italian Exhibition Group (IEG) изложения Ecomondo и Key Energy в Римини приключиха с 41-процентен ръст на посещаемостта в сравнение с 2021 г. и 15-процентен ръст спрямо рекордната по този показател 2019 г.

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?Бизнес

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?

Планираното развитие на електрическата мобилност ще повиши търсенето на батерии, като според прогнозата на Международната агенция по енергетика то ще се увеличи 17-кратно между 2019 и 2030 г. Това повдига множество въпроси, свързани с използваните за производството на тези батерии материали – какви ресурси са включени, какви въздействия оказва добивът им върху околната среда, могат ли да бъдат рециклирани?

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисииБизнес

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисии

С включването на инсинераторите в ETS компаниите ще са задължени да закупуват емисионни кредити за всеки тон въглероден диоксид, който те отделят при третиране на битови и промишлени отпадъци. Очаква се този допълнителен разход да насърчи предотвратяването на генерирането на отпадъци и рециклирането им, което ще стане по-конкурентоспособно от изгарянето.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top