Екологични проекти на Титан Златна Панега

22.03.2012, Брой 1/2012 / Бизнес / Въздух

  • Екологични проекти на Титан Златна Панега

Бизнес

 

Производителят на строителни материали Титан провежда редица инициативи, свързани с намаляването на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел, Златна Панега цимент, като част от Титан, е изпълнила следните задачи:

- създаване на нова линия за производството на циментов клинкер с хибриден филтър;
- подновяване на старите филтри по производствената линия с нови;
- внедряване на непрекъснат мониторинг на емисиите за 7 източника;
- пускане в експлоатация на нов силоз за клинкер и затваряне на част от стария склад за клинкер;
- периодични измервания на качеството на атмосферния въздух в района, които се правят и досега;
- използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци.


› РекламаБазирайки се на политиката по околна среда за периода май 2010 г. – май 2011 г., Златна Панега цимент е реализирала изграждането на инсталация за производство и подаване на инженерно гориво към пещите; изграждането на силози за циментови добавки с цел намаляване на неорганизираните емисии прах от склада за клинкер, както и монтиране на оросителна система при трошачка № 1.

„Дългосрочната цел на Титан България е да постигане съвременни, щадящи климата, устойчиви и сигурни енергийни доставки за нуждите на завода си в Златна Панега”, коментират от компанията. „За постигане на тази цел се работи в посока допълнителна енергийна ефективност и постепенното увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато по-голямата част от енергийната консумация на завода бъде осигурена от възобновяема енергия”, заявяват те.
Компанията работи интензивно по няколко проекта, които имат за цел да намалят употребата на въглища с 50% до 2015 г. Инвестициите, направени по тези проекти, са над 5 000 000 евро. Проектите включват: инсталация за подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки на биомаса, както и местно отглеждана биомаса върху изоставени и изхабени почви. Освен това Титан Златна Панега цимент замества 10% от основното си гориво със стари гуми.

Циментовото производство е свързано с използването на голямо количество вода за охлаждане на горещите газове от пещта, производствените съоръжения както и за оросяване. За подобряване качеството на водата и по-разумната и употреба в Златна Панега Цимент са изградени нова канализационна мрежа; пречиствателни станции за производствени и битови води; съоръжение за изсушаване на утайката от пречистването на водите; утаителен басейн за дъждовна вода от склада за горива.


 

„В пречиствателната станция за производствени води с цел избягване на загуби, пречистените води се въртят в цикъл, като се връщат обратно в производствения процес и свежа вода се подава единствено за допълване. Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от съоръжението са много под допустимите емисионни норми”, разказват от дружеството.

„Компанията следва принципа, че опазването на околната среда и подземните богатства е един непрекъснат процес, който започва с провеждането на откривните работи, самият добив през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация, заявяват в заключение от Титан.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния секторБизнес

Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процесБизнес

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процес

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракцияБизнес

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракция

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрияБизнес

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрия

Посветихме брой 4/2017 на темата Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия
Продължаваме я с представяне на три знакови за нашия пазар продукта, свързани с устойчивите практики в пивоварния сектор, високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

 


АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2017 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top