Екологични проекти на Титан Златна Панега

22.03.2012, Брой 1/2012 / Бизнес / Въздух, Почви

  • Екологични проекти на Титан Златна Панега

Бизнес

 

Производителят на строителни материали Титан провежда редица инициативи, свързани с намаляването на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел, Златна Панега цимент, като част от Титан, е изпълнила следните задачи:

- създаване на нова линия за производството на циментов клинкер с хибриден филтър;
- подновяване на старите филтри по производствената линия с нови;
- внедряване на непрекъснат мониторинг на емисиите за 7 източника;
- пускане в експлоатация на нов силоз за клинкер и затваряне на част от стария склад за клинкер;
- периодични измервания на качеството на атмосферния въздух в района, които се правят и досега;
- използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци.

Базирайки се на политиката по околна среда за периода май 2010 г. – май 2011 г., Златна Панега цимент е реализирала изграждането на инсталация за производство и подаване на инженерно гориво към пещите; изграждането на силози за циментови добавки с цел намаляване на неорганизираните емисии прах от склада за клинкер, както и монтиране на оросителна система при трошачка № 1.

„Дългосрочната цел на Титан България е да постигане съвременни, щадящи климата, устойчиви и сигурни енергийни доставки за нуждите на завода си в Златна Панега”, коментират от компанията. „За постигане на тази цел се работи в посока допълнителна енергийна ефективност и постепенното увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато по-голямата част от енергийната консумация на завода бъде осигурена от възобновяема енергия”, заявяват те.Компанията работи интензивно по няколко проекта, които имат за цел да намалят употребата на въглища с 50% до 2015 г. Инвестициите, направени по тези проекти, са над 5 000 000 евро. Проектите включват: инсталация за подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки на биомаса, както и местно отглеждана биомаса върху изоставени и изхабени почви. Освен това Титан Златна Панега цимент замества 10% от основното си гориво със стари гуми.

Циментовото производство е свързано с използването на голямо количество вода за охлаждане на горещите газове от пещта, производствените съоръжения както и за оросяване. За подобряване качеството на водата и по-разумната и употреба в Златна Панега Цимент са изградени нова канализационна мрежа; пречиствателни станции за производствени и битови води; съоръжение за изсушаване на утайката от пречистването на водите; утаителен басейн за дъждовна вода от склада за горива.


 

„В пречиствателната станция за производствени води с цел избягване на загуби, пречистените води се въртят в цикъл, като се връщат обратно в производствения процес и свежа вода се подава единствено за допълване. Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от съоръжението са много под допустимите емисионни норми”, разказват от дружеството.

„Компанията следва принципа, че опазването на околната среда и подземните богатства е един непрекъснат процес, който започва с провеждането на откривните работи, самият добив през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация, заявяват в заключение от Титан.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метанБизнес

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

Стратегията включва законодателни и незаконодателни действия в сферата на енергетиката, селското стопанство и сектора на отпадъците, които генерират близо 95% от антропогенните емисии на метановите в световен мащаб.

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетиеБизнес

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса, въведени в повечето европейски държави през пролетта на 2020 г., са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и международното корабоплаване.

Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилищаБизнес

Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

Стандартът е разработен чрез независим процес от мултидисциплинарен експертен панел, като са използвани съществуващи най-добри практики и резултати от проучвания на аварии с хвостохранилища в миналото. Проведени са обширни консултации със засегнати общности, представители на правителства, инвеститори, различни организации и компании от минната индустрия.

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страниБизнес

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

Събитието бе посетено също и от 520 италиански и чуждестранни журналисти, сред които по традиция бе и редактор от екипа на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната средаБизнес

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

За поредна година представител на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media имаше възможността да посети мащабното събитие и да се запознае отблизо с представените иновативни решения за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на отпадъци, мониторинг на води, въздух и почви, ремедиация на замърсени терени и др.

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъциБизнес

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top