Екологични проекти на Титан Златна Панега

22.03.2012, Брой 1/2012 / Бизнес / Въздух, Почви

  • Екологични проекти на Титан Златна Панега

Бизнес

 

Производителят на строителни материали Титан провежда редица инициативи, свързани с намаляването на емисиите в циментовото производство. За да успее в тази си цел, Златна Панега цимент, като част от Титан, е изпълнила следните задачи:

- създаване на нова линия за производството на циментов клинкер с хибриден филтър;
- подновяване на старите филтри по производствената линия с нови;
- внедряване на непрекъснат мониторинг на емисиите за 7 източника;
- пускане в експлоатация на нов силоз за клинкер и затваряне на част от стария склад за клинкер;
- периодични измервания на качеството на атмосферния въздух в района, които се правят и досега;
- използване на стари гуми като алтернативно гориво, както и изгаряне на отделените в процеса на работа отпадъци.

Базирайки се на политиката по околна среда за периода май 2010 г. – май 2011 г., Златна Панега цимент е реализирала изграждането на инсталация за производство и подаване на инженерно гориво към пещите; изграждането на силози за циментови добавки с цел намаляване на неорганизираните емисии прах от склада за клинкер, както и монтиране на оросителна система при трошачка № 1.

„Дългосрочната цел на Титан България е да постигане съвременни, щадящи климата, устойчиви и сигурни енергийни доставки за нуждите на завода си в Златна Панега”, коментират от компанията. „За постигане на тази цел се работи в посока допълнителна енергийна ефективност и постепенното увеличаване използването на енергия от възобновяеми източници, докато по-голямата част от енергийната консумация на завода бъде осигурена от възобновяема енергия”, заявяват те.Компанията работи интензивно по няколко проекта, които имат за цел да намалят употребата на въглища с 50% до 2015 г. Инвестициите, направени по тези проекти, са над 5 000 000 евро. Проектите включват: инсталация за подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки на биомаса, както и местно отглеждана биомаса върху изоставени и изхабени почви. Освен това Титан Златна Панега цимент замества 10% от основното си гориво със стари гуми.

Циментовото производство е свързано с използването на голямо количество вода за охлаждане на горещите газове от пещта, производствените съоръжения както и за оросяване. За подобряване качеството на водата и по-разумната и употреба в Златна Панега Цимент са изградени нова канализационна мрежа; пречиствателни станции за производствени и битови води; съоръжение за изсушаване на утайката от пречистването на водите; утаителен басейн за дъждовна вода от склада за горива.


 

„В пречиствателната станция за производствени води с цел избягване на загуби, пречистените води се въртят в цикъл, като се връщат обратно в производствения процес и свежа вода се подава единствено за допълване. Благодарение на тристепенното пречистване на битовите води (механично, химично и биологично) показателите на водата на изход от съоръжението са много под допустимите емисионни норми”, разказват от дружеството.

„Компанията следва принципа, че опазването на околната среда и подземните богатства е един непрекъснат процес, който започва с провеждането на откривните работи, самият добив през годините и завършва с последващата техническа и биологическа рекултивация, заявяват в заключение от Титан.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

IFAT Мюнхен 2024 ще разгледа всички аспекти на кръговата икономикаБизнес

IFAT Мюнхен 2024 ще разгледа всички аспекти на кръговата икономика

В рамките на тазгодишното издание на водещото изложение за управление на питейни и отпадъчни води, отпадъци и суровини посетителите могат да очакват освен иновативни технологии за опазване на околната среда и дискусионни панели, лекции на експерти и демонстрации на живо.

ЕП прие нови правила за редуциране, повторно използване и рециклиране на опаковкиБизнес

ЕП прие нови правила за редуциране, повторно използване и рециклиране на опаковки

Евродепутатите искат да се забранят много тънките пластмасови торбички за пазаруване (с дебелина под 15 микрометра), освен ако употребата им не е наложителна поради хигиенни причини или не се използват като първична опаковка за насипни храни с цел да се предотвратят загубите на храна. Те предлагат също силно да се ограничи употребата на определени опаковки за еднократно ползване, като миниатюрните опаковки за тоалетни продукти в хотелите и фолиото за опаковане на куфари по летищата.

Публикуваха за обсъждане проект на преразгледания BREF документ за керамичната индустрияБизнес

Публикуваха за обсъждане проект на преразгледания BREF документ за керамичната индустрия

Концепцията за НДНТ е динамична, поради което преразглеждането на BREF документите е непрекъснат процес. Могат например да се появят нови мерки и техники – науката и технологиите непрестанно се развиват и нови или нововъзникващи процеси успешно се внедряват в индустриалните сектори.

Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерииБизнес

Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерии

В обхвата на регламента на Европейския парламент и на Съвета попадат всички батерии, включително всички негодни за употреба портативни батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства, индустриални батерии, стартерни акумулаторни батерии (използвани предимно за превозни средства и машини) и батерии за леки транспортни средства (напр. електрически велосипеди, електрически мотопеди, електрически скутери).

По пътя към устойчивото производствоБизнес

По пътя към устойчивото производство

Поначало механичната обработка е процес, генериращ въглеродни емисии до определена степен, но напредничави компании като Mazak проактивни редуцират въглеродния отпечатък на фабриките, процесите и продуктите си в световен мащаб.

IFAT Eurasia отваря врати за пети път в Истанбул между 27 и 29 априлБизнес

IFAT Eurasia отваря врати за пети път в Истанбул между 27 и 29 април

Тази година форумът ще е домакин на над 370 изложители от цял свят, сред които Benli, Disan, Gea Westfalia, Hach Lange, Ideal Makina, İzaydaş, Oz-Kan, Tomra Sorting, Xylem и много други компании лидери в сектора, които ще представят най-новите си продукти и иновации за евразийския пазар.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top