Global Garant: H2O смесените смоли елиминират ефективно до 5 основни замърсителя

27.10.2014, Брой 3/2014 / Фирмени статии / Води

  • Global Garant: H2O смесените смоли елиминират ефективно до 5 основни замърсителя

Води

 

Автоматичните омекотителни инсталации използват технологията на йонообмена - процес на замяна на калциевите и магнезиевите йони с йони на натрия и хлора. Това е класически метод, прилаган от десетилетия в бита и промишлеността с огромен успех.

При преминаване на водата през йонообменната смола се извършва процес на замяна на натриевите и хлорни йони с калциеви и магнезиеви (тези, които образуват твърдостта на водата - по този начин те са извлечени от водата и нейната твърдост може да бъде измерена с тестер).

Йонообменната смола е изтощена, когато всички йони са заменени. Тогава системата преминава в процес на регенерация и калциевите и магнезиевите йони се изхвърлят към канализацията автоматично. Регенерацията на смолата се извършва с наситен разтвор на натриев хлорид NaCl (таблетирана сол на чували по 25 кг).В промишлеността намират широко приложение автоматичните двуколонни омекотители за непрекъснато действие – двете колони работят в паралел – по време на регенерация захранването се извършва само от едната колона. Инсталациите са заредени със йонообменна смола силен катионит, заместваща йоните на Ca и Mg с Na йони.

Чрез омекотяването на водата се предпазват уредите от натрупване на котлен камък, който води до увеличаване разхода на енергия и в последствие до изгаряне на нагревателите и намаляване на дебита.

При програмирането сервизният инженер задава количеството на смола в колоната, твърдостта на водата и управляващата глава изчислява обема вода до регенерация. На дисплея се редуват текущия час и оставащите м3 вода до регенерация.Новост при обработката на H2O са смесените смоли, чиято основна цел е омекотяването на водата, но също така имат и още 4 функции. H2O смесени смоли и H2O смесени смоли БИО са мултифункционални филтриращи компоненти за вода, които се състоят от 5 висококачествени съставки (йонообменящи и абсорбиращи).

Те ефективно елиминират 5 основни проблема едновременно (твърдост, желязо, манган, органични замърсители, амоняк) в битови и промишлени приложения. H2O смесени смоли намаляват нивата на органични замърсители до 50% (а H2O смесени смоли БИО до 80%).

 

Смолите работят с всякакъв вид водоснабдяване (централно или локално). Сред основните предимства на H2O смесени смоли и H2O смесени смоли БИО са: премахват до 5 основни замърсителя; много по-ефективни са в сравнение с традиционните технологии за пречистване на водата; лесно изчисляване размера на филтъра; ниски оперативни разходи; иновативен подход, който дава възможност за значителни икономии. Смолите са налични в двуслойни PE торби от 25 или 12 литра.

Младен Минчев, офис H2O Глобал Гарант ООД

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top