Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

06.03.2015, Брой 1/2015 / Проекти /

 

Eфективното намаляване на вредното влияние върху околната среда на фармацевтичната промишленост е въпрос, който набира все по-голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази индустрия, както и ангажираните регулаторни органи.

Производствените предприятия във фармацевтичния отрасъл, подобно на предприятията в останалите индустриални сектори, са изправени пред предизвикателството да намалят енергийното си потребление, консумацията на вода за технологични процеси и обема на генерираните отпадъци. Важна задача е и редуцирането на изпусканите в атмосферата вредни субстанции, получени в резултат на производството на лекарствени форми, като въглеродни окиси, летливи органични съединения и др.

В настоящия брой на сп. Екология & Инфраструктура водещи фармацевтични производители на българския пазар представят акцентите в екологичната си политика. В своите коментари те разказват за най-интересните и ефективни технологични внедрявания с цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда, както и за реализираните екологични проекти и програми.

Във втората част на материала, под формата на коментар и интервю, ще Ви представим и позициите на водещи фирми в областта на управлението на опасни отпадъци от фармацевтичната промишленост у нас.

 • Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда
 • Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване
 • КАМ: Разполагаме с технологии и специфични съоръжения за обработване на блистерни форми от фармацевтичната промишленост
 • ВИДЕО ПО ТЕМАТА

   

  ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

  Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединенияТехнически статии

  Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

  За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни мерки, като ако не е посочено друго, те са приложими и за нови, и за съществуващи инсталации.

  Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

  Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

  Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

  Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

  Mинната индустрия може да стане по-устойчива чрез разработването и внедряването на практики, които ограничават въздействието на минно-добивните дейности върху околната среда. Тези практики включват мерки като намаляване консумацията на вода и енергия, свеждане до минимум на нарушаването на терени и генерирането на отпадъци, предотвратяване на замърсяването на почвата, водите и въздуха на площадките и осъществяването на успешно закриване и рекултивация след преустановяване на дейността.

  Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препаратиТехнически статии

  Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

  Производството на перилни и почистващи препарати в България е динамично развиващ се бранш, в който намират място както дългогодишни български производители с утвърдени позиции на пазара, така и множество международни компании, които са изградили производствени мощности на територията на страната.Категорията “перилни и почистващи препарати” попада в сферата на битовата химия и обхваща прахообразните и течни детергенти за ръчно и автоматично изпиране на дрехи и текстил, както и различните препарати за измиване на съдове, почистване на дома и др.

  Нова версия на системата за управление на околната среда ISO 14001

  Стандартите от серията ISO 14000 са сред подходите към опазването и съхраняването на околната среда. Те осигуряват на фирмите ефективна система за управление на ресурсите и средства за контрол на влиянието и рисковете от тяхната дейност върху околната среда.

  Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудванеПроекти

  Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

  Още при самото им проектиране нашите заводи бяха изградени така, че да отговарят на всички стандарти за опазване на околната среда, често дори отвъд задължителните законови разпоредби. Основните екологични стратегии, които експертите на Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД са предприели, за да контролират вредните въздействия върху околната среда при производството на лекарства, могат да бъдат разделени на преки и непреки.

  Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната средаПроекти

  Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда

  Екологичните практики и технологии, които заводът на Актавис в Дупница прилага в своята дейност, са различни както по същество, така и по обем и обхват. От 2007 г.

  Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии Интервю

  Посолството на Австрия в България, Стефан Гебесхубер: България има добър потенциал за развитие на екологични технологии

  Търговският аташе към посолството разказва за най-успешните проекти в областта на третирането на отпадъци, реализирани в Австрия, и на какви иновативни технологии и добри практики са базирани.


   

  Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

  Top