Сдружение "Клуб 9000": Предлагаме широк спектър от обучения в сферата на системите за управление на околната среда и качеството

16.09.2015, Брой 2/2015 / Във фокус /

  • Сдружение

Във фокус

 

Сдружение „Клуб 9000” е национален представител на Република България в Европейската организация за качество (European Organization for Quality – EOQ). Сдружението е един от лидерите в страната по предоставяне на обучения и информация по различните системи за управление.

През третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. предлагаме един от традиционните си семинари за обучение по стандартите БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и БДС EN ISO 19011:2011, предназначен за отговорници по качество, лица, управляващи програми за одит и вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране. Продължителността на обучението е три дни. Участниците попълват заявка за обучение, полагат тест за оценка на придобитите знания и умения и получават сертификат за призната компетентност.

Освен това през третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. сдружението предлага още един от традиционните си семинари за обучение по Интегрирани системи за управление (ИСУ) в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 19011:2011.

Семинарът е предназначен за мениджъри на системи за управление и вътрешни одитори на ИСУ. Продължителността на обучението отново е три дни. Участниците полагат тест за оценка на придобитите знания и умения и също получават сертификат за призната компетентност.Във връзка с предстоящото ново издание на стандартите БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015 (окончателните проекти на тези стандарти вече са налични), в които Международната организация за стандартизация (ISO) въвежда нова „Структура от високо ниво”, сдружението ни предлага еднодневни обучения по основните промени в изискванията на тези стандарти към системите за управление на околната среда и на качеството.

Обучението е предназначено за мениджъри и специалисти от всички организации, които са внедрили и поддържат системи за управление по тези стандарти. За своите членове (или при повече от двама участници от една организация в едно обучение) Сдружение „Клуб 9000” предоставя 10% отстъпка от цената.

Семинарите се провеждат от лектори, които са изявени и доказали се професионалисти в разработване, внедряване и поддържане на системи за управление в съответствие с изискванията на цитираните по-горе стандарти.


 

Предимството на издаваните от Сдружение „Клуб 9000” сертификати е, че те са с логото на Европейската организация за качество. Чрез обученията, които предлагаме, помагаме на желаещите да отговорят своевременно на предизвикателствата на промените в изискванията на новите стандарти БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 9001:2015 към системите за управление на околната среда и на качеството.

Катерин Катеринов,
управител на Сдружение “Клуб 9000”


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top