В новия брой на Екология & Инфраструктура

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Новият електронен брой 7/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е с фокус върху основните съображения при изграждането на помпени станции за питейни и отпадъчни води. Другите интересни статии в броя са посветени на техниките за емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси, конструктивните особености на маслозадържателите на API и инсталациите за сортиране на битови отпадъци. Прочетете целия брой за още полезна техническа информация.

Целият бройНай-интересно

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011Фирмени статии

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.

Йонообменно пречистване на водиТехнически статии

Йонообменно пречистване на води

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.

Промишлена газопроводна инфраструктураТехнически статии

Промишлена газопроводна инфраструктура

За да се посрещне нарастващото търсене на природен газ, съществуващата инфраструктура трябва да бъде разширена, като бъдат изградени нови газопроводи и инсталации за преработка. От статията може да научите повече за процесите и оборудването в съоръженията за пречистване, втечняване и компресиране на природен газ.

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновацииИнтервю

Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Регионалният директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода разкрива интересни подробности за новостите в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води.


 

 

Още броеве

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 6 2018

Водещата статия в новия специален брой 6/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е посветена на технологиите за газоочистване в индустрията. Сред акцентите в изданието са и специално интвервю със Станислав Станев от Софийска вода и технически статии, разглеждащи оборудването за третиране на отпадъци от ХВП, принципите на йонообменното пречистване на води и спецификите на промишлената газопроводна инфраструктура. Разгледайте целия брой за още полезна техниическа информация.

 

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 5 2018

Новият електронен брой 5/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура акцентира върху иновациите при едни от най-широко прилаганите машини за механично третиране на отпадъци - шредерите. Другите интересни статии в броя са посветени на индустриалните водни филтри, съоръженията за прахоулавяне и инфраструктурните мерки по корекцията на речни корита. Прочетете целия брой за още актуална техническа информация.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 4 2018

Водеща в новия електронен брой 4/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е статията в рубрика Води, разглеждаща основните принципи на превантивната поддръжка на водопроводи. В изданието може да намерите и интересно интервю с кмета на община Павликени Емануил Манолов, който обобщава приоритетните области в областта на опазването на околната среда и споделя част от опита, придобит в резултат на участието в инициативата ЕКООБЩИНА. Вижте целия брой за още специализирана информация.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 2 2018

Водеща тема на първия специален брой за 2018 г. на единственото у нас техническо списание за екология е концепцията Water 4.0, която се смята за бъдещето в развитието на водния сектор. От изданието може да разберете и повече за скруберите като едни от най-често използваните съоръжения за емисионен контрол, оборудването за сушене на утайки от пречиствателни станции и как хранителните и зелените отпадъци могат да се превърнат в ценен ресурс. За още интересна техническа информация, вижте целия брой.

Целият брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top