В новия брой на Екология & Инфраструктура

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Водещата статия в новия специален брой 6/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е посветена на технологиите за газоочистване в индустрията. Сред акцентите в изданието са и специално интвервю със Станислав Станев от Софийска вода и технически статии, разглеждащи оборудването за третиране на отпадъци от ХВП, принципите на йонообменното пречистване на води и спецификите на промишлената газопроводна инфраструктура. Разгледайте целия брой за още полезна техниическа информация.

 

Целият бройНай-интересно

Шредери – технологични новостиТехнически статии

Шредери – технологични новости

Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране.

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленостТехнически статии

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.

Индустриални водни филтриТехнически статии

Индустриални водни филтри

От статията може да научите повече за конструкцията и експлоатационните характеристики на най-използваните филтри в индустриални условия - с активен въглен, за отстраняване на желязо, системите за обратна осмоза, многостъпалните филтри, инсталациите за ултрафилтрация.

Water 4.0 – Industry 4.0 за водния секторТехнически статии

Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор

Подобно на Industry 4.0, концепцията Water 4.0 е на път да доведе до революция във водния сектор. Как дигитализацията и автоматизацията могат да гарантират ресурсно ефективно, гъвкаво и конкурентоспособно управление на водите, разберете от статията.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Производство на гориво от отпадъци (RDF)Технически статии

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

От статията може да научите кои са технологиите за получаване на RDF от смесено събрани твърди битови отпадъци и как предварителното третиране влияе върху най-важните характеристики на горивото.


 

 

Още броеве

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 5 2018

Новият електронен брой 5/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура акцентира върху иновациите при едни от най-широко прилаганите машини за механично третиране на отпадъци - шредерите. Другите интересни статии в броя са посветени на индустриалните водни филтри, съоръженията за прахоулавяне и инфраструктурните мерки по корекцията на речни корита. Прочетете целия брой за още актуална техническа информация.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 4 2018

Водеща в новия електронен брой 4/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е статията в рубрика Води, разглеждаща основните принципи на превантивната поддръжка на водопроводи. В изданието може да намерите и интересно интервю с кмета на община Павликени Емануил Манолов, който обобщава приоритетните области в областта на опазването на околната среда и споделя част от опита, придобит в резултат на участието в инициативата ЕКООБЩИНА. Вижте целия брой за още специализирана информация.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 3 2018

Акцент в новия електронен брой 3/2018 на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура е статията в рубрика Отпадъци, посветена на технологиите за производство на гориво от смесено събрани битови отпадъци и основните качествени параметри на RDF. В изданието четете още специално интервю с кмета на община Златоград Мирослав Янчев, който споделя добри практики в областта на управлението на битови отпадъци и говори за поредното участие в националния конкурс ЕКООБЩИНА. Открийте още полезни технически материали като разгледате целия брой.

Целият брой

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

брой 2 2018

Водеща тема на първия специален брой за 2018 г. на единственото у нас техническо списание за екология е концепцията Water 4.0, която се смята за бъдещето в развитието на водния сектор. От изданието може да разберете и повече за скруберите като едни от най-често използваните съоръжения за емисионен контрол, оборудването за сушене на утайки от пречиствателни станции и как хранителните и зелените отпадъци могат да се превърнат в ценен ресурс. За още интересна техническа информация, вижте целия брой.

Целият брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top