Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерии

08.09.2023, Бизнес / Отпадъци

  • Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерии

Бизнес

 

През август т. г. влезе в сила нов регламент, с който се укрепват правилата за устойчивост по отношение на батериите и отпадъчните батерии. Регламентът урежда целия жизнен цикъл на батериите — от производството до повторната употреба и рециклирането, което ще гарантира, че те са безопасни, устойчиви и конкурентоспособни.

"Батериите са ключов елемент от процеса на декарбонизация и прехода на ЕС към видове транспорт с нулеви емисии. В същото време батериите, които са на етапа на извеждане от употреба, съдържат много ценни ресурси и трябва да можем да използваме тези суровини от критично значение, вместо да разчитаме на трети държави за доставки. Новите правила ще насърчат конкурентоспособността на европейската промишленост и ще гарантират, че новите батерии са устойчиви и допринасят за екологичния преход", коментира Тереза Рибера, министър на екологичния преход на Испания.


› РекламаВ обхвата на регламента на Европейския парламент и на Съвета попадат всички батерии, включително всички негодни за употреба портативни батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства, индустриални батерии, стартерни акумулаторни батерии (използвани предимно за превозни средства и машини) и батерии за леки транспортни средства (напр. електрически велосипеди, електрически мотопеди, електрически скутери).

 

За по-висока устойчивост

Новите разпоредби целят да насърчат кръговата икономика чрез регламентиране на батериите през целия им жизнен цикъл. Поради това с регламента се установяват изисквания относно етапа на извеждане от употреба, включително целеви стойности и задължения за събиране, цели за оползотворяване на материалите и разширена отговорност на производителя.

Регламентът определя целеви стойности за производителите за събиране на негодни за употреба портативни батерии (63% до края на 2027 г. и 73% до края на 2030 г.) и въвежда специална целева стойност за събиране на негодни за употреба батерии за леки транспортни средства (51% до края на 2028 г. и 61% до края на 2031 г.).В новия регламент се определя целева стойност за оползотворяване на литий от негодни за употреба батерии от 50% до края на 2027 г. и 80 % до края на 2031 г., като тя може да бъде изменена чрез делегирани актове в зависимост от пазарното и технологичното развитие и наличието на литий.

Регламентът предвижда задължителни минимални равнища на рециклирано съдържание за индустриалните батерии, стартерните батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства. Те са като начало определени на 16% за кобалт, 85% за олово, 6% за литий и 6% за никел. Батериите ще трябва да са придружени от документация за рециклирано съдържание.

Целта за ефективност на рециклирането на никел-кадмиеви батерии е определена на 80% до края на 2025 г. и на 50% до края на 2025 г. за други негодни за употреба батерии.


 

Новости за потребителите

В регламента се предвижда портативните батерии, вградени в уреди, да могат да се отстраняват и заменят от крайния ползвател, като се оставя достатъчно време на операторите да адаптират дизайна на своите продукти към това изискване. Батериите за леки транспортни средства ще трябва да бъдат заменяни от независим специалист.

Новите правила имат за цел да подобрят функционирането на вътрешния пазар на батерии и да гарантират по-лоялна конкуренция благодарение на изискванията за безопасност, устойчивост и етикетиране.

Това ще бъде постигнато чрез критерии за ефективност, трайност и безопасност, строги ограничения за опасни вещества като живак, кадмий и олово и задължителна информация относно въглеродния отпечатък на батериите.

С регламента се въвеждат изисквания за етикетиране и информация, наред с другото, относно компонентите на батерията и рециклираното съдържание, както и електронен "паспорт на батерията" и QR код. За да се даде достатъчно време на държавите членки и икономическите участници на пазара да се подготвят, изискванията за етикетиране ще се прилагат от 2026 г., а QR кодът – от 2027 г.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъциТехнически статии

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци

Производителите на оборудване разработват иновативни решения като роботизирани рециклиращи машини, които сортират отпадъците чрез алгоритми, включващи изкуствен интелект, дронове, следящи депата и измерващи качеството на въздуха около тях и много други.

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през априлБизнес

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през април

Около 230 изложители ще представят своята строителна техника, оборудване и системи за рециклиране в реалистични процеси или на фирмените си щандове, или в една от петте демонстрационни строителни площадки и специални тематични зони.

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?Бизнес

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?

Как да се справим с пластмасовите отпадъци, които генерираме, е въпросът, който индустрията за управление на отпадъци си задава много преди пандемията да доведе до отделянето на още повече отпадъци от очакваното. Един от вариантите може да бъде химичното рециклиране, но повечето експерти не смятaт тази опция за икономически целесъобразна. Организацията Alliance to End Plastic Waste (Алиансът) поръча проучване на Eunomia Research & Consulting, разглеждащо в детайли пиролизата.

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?Бизнес

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?

Планираното развитие на електрическата мобилност ще повиши търсенето на батерии, като според прогнозата на Международната агенция по енергетика то ще се увеличи 17-кратно между 2019 и 2030 г. Това повдига множество въпроси, свързани с използваните за производството на тези батерии материали – какви ресурси са включени, какви въздействия оказва добивът им върху околната среда, могат ли да бъдат рециклирани?

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часаИновации

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часа

Откритието може да реши един от най-наболелите екологични проблеми – какво да се прави с милиардите тонове пластмасови отпадъци, натрупващи се в депата и замърсяващи почвите и водите.

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълноБизнес

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълно

Ситуацията с рециклирането на PET бутилки варира в рамките на континента, като някои държави постигат високи нива, основно благодарение на наличието на депозитни системи, докато при други държави, в които има единствено системи за разделно събиране, нивата на рециклиране са по-ниски.

Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиранеБизнес

Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиране

Към момента, поради техническото развитие и намаляването на цената на все по-универсалните литиеви батерии не е сигурно колко на брой нови леки електрически средства ще се появят на пазара през идните години. Потенциално значителният обем отпадъци, очакван за в бъдеще, може да окаже въздействие върху етапите на събиране и рециклиране на тези батерии.

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстилИновации

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстил

Успехът на проекта се затвърждава при тъкането на плата, което преминава безпроблемно, както и от крайния продукт – хавлиена кърпа, чието качество почти не се различава от това на кърпа, произведена от първични суровинни материали.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top