Третиране на отпадни води в Холандия

06.01.2015, Брой 4/2014 / Технически статии / Води

  • Третиране на отпадни води в Холандия
  • Третиране на отпадни води в Холандия
  • Третиране на отпадни води в Холандия
  • Третиране на отпадни води в Холандия

Технически статии

 

На територията на страната действат 353 пречиствателни станции за отпадни води, водните бордове са с над 800 години история

Oт 10 до 15 ноември т. г. в Холандия се проведе медийна обиколка ""Value of Water - Industry and Wastewater"", посветена на третирането на индустриални отпадни води. Целта на събитието, организирано от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия, бе да представи успешния опит на институциите и бизнеса в пречистването на води от производството.

В него взеха участие представители на медиите от различни страни, сред които Испания, Португалия, Хърватска, Финландия, Албания, Тайланд, Шри Ланка и други. Единственият български участник бе списание Екология & Инфраструктура на издателството за професионална техническа периодика Ти Ел Ел Медиа.

В рамките на обиколката се проведоха множество срещи с представители на водните дружества в отделните провинции, където подробно бе обяснен принципът на работа на сектора. Международните гости имаха възможност да посетят и знакови проекти като пречиствателни станции, заводи за производство на биогаз, завод за преработка на отпадъци и други.

Началото на тура бе дадено на специална среща в централата на нидерландските водни власти (Dutch Water Authorities) в Хага. В нея взеха участие Герард  Дорнбоос, зам.-председател на Борда на директорите и председател на регионалния борд на Рейнланд, Херман Хавекес от нидерландските водни власти и Мартен Хофстра, представител на Центъра за управление на водите.

""Управлението на водите в съвременния свят е изправено пред сериозни предизвикателства както на национално, така и на глобално ниво"", заяви г-н Дорнбоос. ""Държавните органи имат ангажимента да се грижат за управлението на природните водни системи на локално равнище и да предпазват жителите на такива райони от наводнения. В Холандия тези задължения са поверени на местните контролни органи в областта на водите, известни като

› Рекламаwaterschappen или водни бордове
Успешното реализиране на дейността им изисква не само адекватните средства и познания, но и добра институционална структура за управление на водите, която да функционира ефективно. Общо 26-те регионални звена образуват четвъртата държавна институция в Холандия, заедно с централната власт, провинциите и общините.

Моделът на водните бордове се радва на широко международно одобрение като система, която е добре структурирана, за да изпълнява адекватно задълженията си, самоподдържа се финансово и предвид над 800-годишната си история, може да бъде определена като устойчива.

Водните бордове си поделят отговорността за осигуряване и поддържане на достатъчно количество вода за питейно-битовите нужди на населението. Те са длъжни да осигуряват и качеството й спрямо приложението - за пиене, напояване, плуване или промишлени нужди.

Регионалните бордове в Холандия постигат това чрез широк набор от дейности, сред които: пречистване на градските отпадни води в специални водопречиствателни съоръжения; драгиране на водните корита за регулиране на речния поток и повишаване капацитета на водосбор; обезопасяване на складираните в близост опасни вещества с цел гарантиране, че няма да замърсят водата.

Управлението на водните ресурси включва и конструиране на канали с естествена форма, екологосъобразни дренажни забои, пречиствателни тръстикови прегради и канали за преминаване на рибата в язовири и помпени станции"", допълни той.
В своята презентация Герард Дорнбоос припомни, че

европейската рамкова директива за водите
залага задължителни цели за подобряване качеството на водите в Европа до 2015 г. ""Водните бордове в Холандия усилено работят за формулиране на тези планове и реализацията им в рамките на поставения срок.

Целите за устойчиво управление на отпадните води до 2020 г. включват постигане на 40% устойчива енергия, 30% по-висока енергийна ефективност, 30-процентно намаление на емисиите на парникови газове, 100% устойчив внос на енергия, оползотворяване на вятърна, слънчева, водна енергия и енергия от биомаса, както и реализиране на система със затворен цикъл.

В изпълнение на тези цели в Холандия предстои да бъдат открити 12 енергийни инсталации и 10 фосфатни завода през 2015 г."", заяви в заключение той.
Особен интерес сред гостите предизвика срещата с представителите на Технологичния университет в град Делфт, където представители на Факултета за приложни науки разказаха за иновативните си разработки.


› Реклама


Грануларни утаечни технологии за пречистване на отпадни води
През последните години в Холандия се разработват и внедряват ефективни технологии за третиране на отпадни води, чрез които се постигат по-висока енергийна ефективност и по-екологосъобразни пречиствателни дейности. Залага се предимно на биологични технологии, базирани на бактериална активност.

Такива са процесите Nereda и ANAMMOX, разработени заедно от холандски учени и експерти в областта. Те представляват иновативни грануларни утаечни технологии, които използват принципите на конвенционалното биологично третиране, но предлагат изцяло нов подход към метода на пречистване. Първата в света инсталация за третиране на отпадни води, в която са внедрени двете технологии, се намира в гр. Епе, Източна Холандия.

„Nereda e иновативен процес, който позволява устойчиво и енергийно ефективно пречистване на битови и търговски отпадни води. Той предлага евтино решение, което изисква четири пъти по-малко пространство в сравнение с другите пречиствателни технологии”, разказа д-р Йелмер Танис, част от екипа, разработващ технологията. Той поясни, че технологиите Nereda и ANAMMOX се разработват в сътрудничество с инженери от консултантската фирма в областта на проектирането DHV и шест от регионалните звена за управление на водите в страната.

“Благодарение на Nereda, при конструирането на нова пречиствателна инсталация могат да бъдат постигнати значителни икономии както по отношение на средства и място, така и на енергия. Станцията в Епе, чийто оператор е водният борд Велуве, е първото съоръжение в света, разчитащо изцяло на Nerеda за пречистването на отпадни води в търговски мащаб”, поясни д-р Танис.

„От близо столетие навсякъде в Холандия се използва биологичен процес за пречистване на отпадни води, базиран на бактериална активност. В новото съоръжение за първи път се прилага различна технология. Бактериите, които традиционно пречистват отпадните води, се интегрират в процеса под формата на компактни гранули, които проявяват отлични утаяващи и сепариращи свойства”, допълни той. Предимството на новото решение се състои в по-малкото заемано пространство, по-ниската енергийна консумация (-30%) и по-ниските разходи за конструкция на съоръжението (-20%).

„Процесът, наречен ANAMMOX (анаеробна амониева оксидация), е биологична иновация, която представлява сериозно научно постижение в областта на отстраняването на азот. Той е разходно ефективен, стабилен и устойчив способ за премахване на амоняк от отпадъчните води и газове.

В сравнение с конвенционалните методи на нитрификация и денитрификация, иновативният процес осигурява по-ниски нива на емисии CO2 и с 90% по-ниски оперативни разходи”, разказаха хора от екипа по време на обиколката в лабораторията, където посетителите имаха възможност да видят на практика работата по проекта.


 

Пречистване на отпадни води на летище Схипхол, Амстердам
Друг акцент по време на пътуването, бе срещата с представители на пречиствателната станция на летището Схипхол, Амстердам, където се преработват отпадните води от самолетите в рамките на проекта Sustainable Airport Cities.

„Пред летище Схипхол стои предизвикателството да се справи със значително количество отпадни води, тъй като 50 милиона туристи преминават през него ежегодно. Затова и именно то е подходящо място, за да се приложи и докаже на практика ползата от подобни инициативи”, разказа д-р Кеес Роест от Института за разработване и изследване на водни проекти (KWR).

Като основни цели на проекта Кеес Роест изтъкна насърчаването на корпоративната социална отговорност и сътрудничеството между въздушния и водния сектор, използването на иновативни технологии за оползотворяване на фосфора от отпадните води, както и производството на торове от него.

Като част от едноседмичната програма бяха посетени още редица знакови обекти в областта, сред които пилотният проект в болница Свети Антоний в град Снийк, който позволява извършване на опити върху водата, напускаща болницата, преди да се влее в канализацията; пречиствателната станция в Апелдоон, където тече изграждането на ново съоръжение за производство на енергия и суровини за различни индустрии; съоръжението, което има за задача да пречиства водите от дейността на хартиено-целулозното производство в района на град Еербек, както и инсталацията за производство на торове от отпадните води на Амстердам, намираща се на територията на една от пречиствателните станции в холандската столица.

Повече за проекти и решения, които се прилагат при третирането на индустриални отпадни води, ще ви представим в следващите броеве.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в БългарияФирмени статии

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

„Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–КубратовоБизнес

„Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–Кубратово

Стотици столичани се възползваха от поредицата дни на отворените врати, които ""Софийска вода"" организира по случай 30-годишнината от откриването на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово в началото на октомври, съобщиха от дружеството.Освен гостите, които разгледаха модерните съоръжения на станцията, десетки студенти, преподаватели и еколози също имаха възможност да се запознаят отблизо с всекидневната работа на СПСОВ Кубратово.

Мембранни биореакториТехнически статии

Мембранни биореактори

Пречистването на отпадни води посредством мембранни биореактори към момента е сравнително нова технология, която се очаква в бъдеще да намира все по-голямо приложение. Предпоставките за това не са малко.

Дозиране на химикали във води

Химичните методи за обработване на вода за питейни цели зависят най-вече от избраните химични вещества с оксидиращи и биоцидни свойства. Те се използват за отстраняването на нежелани примеси във водата, за дезинфекция на питейната вода, за пречистване на отпадни или промишлени води.

Биорок България представи най-новия модул за малки пречиствателни станции Biorock 25 на изложението IFAT 2014Фирмени статии

Биорок България представи най-новия модул за малки пречиствателни станции Biorock 25 на изложението IFAT 2014

Иновативното решение за пречистване работи изцяло без електричествоБиорок България представи малката пречиствателна станция Biorock 25 за пречистване на битови отпадни води на международното изложение за екологични технологии IFAT 2014 в Мюнхен, Германия. Посетителите на изложбения форум се запознаха с предимствата на иновативния водопречиствателен модул, който работи изцяло без ток.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top