Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

07.09.2018, брой 6/2018 / Интервю / Води

  • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации
  • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации
  • Софийска вода, Станислав Станев: СПСОВ Кубратово е отражение на дългогодишния ни ангажимент за иновации

Интервю

 

Станислав Станев, регионален директор "Технически дейности и ефективност" във Веолия за България, и директор "Експлоатация и поддръжка" в Софийска вода, пред сп. Екология & Инфраструктура

Софийска вода обяви инвестиционна програма в размер на 51,7 млн. лв. за т. г. Кои ще са най-мащабните ВиК инфраструктурни проекти?
За т. г. Софийска вода, част от международната група Веолия, предвижда инвестиции от над 27 млн. лв. във водоснабдяването и почти 14 млн. лв. за отвеждането на отпадъчните води и за изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа. Над 4 млн. лв. ще бъдат вложени в третирането на отпадъчните води, където ключов компонент е Софийската пречиствателна станция край Кубратово (СПСОВ).

Програмата обхваща от съоръжения за водовземане и пречистване на води, през резервоари и хлораторни станции към канализационната мрежа и ПСОВ. Ще подобрим системите за мониторинг и контрол, като осигурим най-новото и модерно лабораторно оборудване за изследване на питейните и отпадъчни води. Тези инвестиции често остават невидими за обществото, но са от ключово значение за високото качество на предоставяните услуги. Едни от най-важните инфраструктурни проекти за т. г. са реконструкцията на водопровода в кв. "Симеоново", в кв. "Орландовци" и започналата реконструкция на канал по ул. "Граф Игнатиев" и на пл. "Славейков".

› РекламаКакви подобрения са предвидени за СПСОВ Кубратово?
Важна линия за нас е опазването на околната среда и прилагането в ежедневната дейност на компанията на принципите за кръгова икономика. През последните години "Софийска вода", като част от международната група Веолия, положи изключителни грижи и инвестира в иновационни проекти, които превръщат методично Софийската пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово във водещ обект-пример за кръгова икономика сред 3000 подобни обекти на групата, разположени из целия свят. Монтираните през 2009 г. три генератора, всеки с електрическа мощност 1063 kW работят с биогаз, добиван при пречистването на отпадъчните води на територията на Столична община. Тази "зелена електроенергия" отдавна направи пречиствателната станция енергийно независима, въпреки голямото количество енергия, необходимо за непрекъснатия технологичен процес. В момента в Кубратово се произвежда около 24% повече енергия от тази, необходима за процеса, а оставащата енергия се продава на свободния пазар за енергия. Вече започна и поетапен основен ремонт на когенераторите, който ще удължи интервалите за обслужване, както и живота им, с около 7-8 години.


› Реклама


Трите действащи генератора на СПСОВ Кубратово изслужиха технологично определените им 60 000 работни часа, произвеждайки над 160 000 MWh електроенергия и предотвратявайки изпускането в атмосферата на над 60 000 тона въглеродни емисии годишно. Всъщност 20-клапановият двигател с вътрешно горене преминава основен ремонт в Австрия, където ще бъдат подменени основните компоненти на непрекъснато работилите през последните 9 години двигатели. Генераторната част след демонтажа ще бъде проверена във Варна, а основният ремонт на двигателите се извършва, сертифицира и гарантира от австрийския производител.

Тази година ще започне проектирането и изграждането на нов метан-танк, който да поеме утайките при рехабилитацията на съществуващите. Впоследствие ще спомогне за по-качественото разграждане на увеличаващите се количества утайка в процеса на пречистване, като очакванията са и за повишен добив на биогаз.

През тази година СПСОВ бе отличена на The Water and Energy Exchange (WEX) Global Summit. Кои проекти допринесоха за това признание?
Два от най-значимите проекти са подмяната на въздуходувките в СПСОВ, основният консуматор на електроенергия, с нови, високоефективни турбокомпресори с магнитни лагери, както и монтирането на утилизатор, който усвоява топлинната енергия от димните газове на когенераторната инсталация. Предстои и саниране на производствените сгради на територията на станцията, финансирано по европроект, което ще намали потреблението на топлоенергия и ще подобри работните условия.


 

Разкажете повече за прилаганите от дружеството иновации в областта на системите за мониторинг и контрол.
В СПСОВ Кубратово всички основни процеси се мониторират от стотици онлайн сензори, анализаторни станции и др. Всички сигнали са интегрирани в SCADA система и над 90% от измерванията се използват за управление на автоматизираните процеси. Паралелно работи система СТАР за оптимизация на пречиствателните процеси. Предстои тя да бъде надградена, което ще увеличи капацитета на СПСОВ по отношение на азотната замърсеност. В станцията има и енергийна SCADA система, която следи и оптимизира консумацията на електро- и топлоенергия. През последните години бяха монтирани и две онлайн анализаторни станции на вход биологично стъпало и изход станция, които в реално време измерват нивата на основните замърсители и позволяват бърза и адекватна намеса в технологичния режим, при необходимост.

Дружеството стартира пилотен проект и вече са закупени 20 сензора, които ще бъдат поставени във водопроводната система в различни квартали. Целта е датчиците да предупреждават за течове и така да се намали загубата на питейна вода по мрежата. След този пилотен проект предстоят анализи за позитивите и след това ще решим къде и на какъв етап ще разширяваме използването на тези технология.

Планираме да подменим хиляди приходни водомери, чрез които ще може онлайн да се следи потреблението на вода от клиентите. Модерните устройства ще предотвратят загубите на вода и съответно по-високите сметки.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Йонообменно пречистване на водиТехнически статии

Йонообменно пречистване на води

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.

Оптимизиране на помпените системи при третирането на водиТехнически статии

Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

Някои от ползите от извършването на оптимизация включват постигане на максимална ефективност, намаляване на разходите за поддръжка и увеличаване на средната продължителност на периодите между ремонтите.

IoT технологии в третирането на водиТехнически статии

IoT технологии в третирането на води

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.

Системи за дифузна аерацияТехнически статии

Системи за дифузна аерация

Обикновено с формата на диск, тръба или пластина, въздушният (мембранният) дифузор е безценен при преноса на въздух, а с това и на кислород, в битови или производствени отпадъчни води. Днес системите за дифузна аерация се класифицират въз основа на физическите характеристики на оборудването. Те могат да бъдат групирани в три категории: порьозни (за фини мехурчета), непорьозни (за едри мехурчета) и други дифузорни устройства.

 

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философияИнтервю

Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

Директорът на Веолия за България споделя мнението си за това по какъв начин провеждането на инициативи като конкурса ЕКООБЩИНА подпомага общините и предствя някои от екологичните практики от дейността на компанията.

 

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация за подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси; мониторинг и превенция на замърсяването.

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на водиФирмени статии

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997 г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top