Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор

13.09.2017, брой 5/2017 / Фирмени статии /

  • Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор

 

В пивоварната индустрия e от съществено значение производственият процес да протича последователно и с висока надеждност. Основен фактор за постигане тази цел е своевременното измерване на аналитичните параметри в мъст, бира, вода и въглероден диоксид. Въпреки че класическият метод за вземане на проби предлага точни резултати, той отнема време, носи риск от ниска степен на представителност и не предоставя непрекъснати данни в реално време. Големите предимства на онлайн измерванията са намаленото натоварване на персонала, премахването на възможността за неточни резултати от измерванията, постоянният поток на данни в реално време, позволяващ навременни коригиращи действия, когато е необходимо. По този начин си осигурявате непрекъснат процес на производство на бира и по-малки загуби.

Роми-Тех е вносител и официален представител на Mettler Toledo, която има дългогодишен опит в разработването и производството на цялостни решения за аналитични измервания, отговарящи на специфичните нужди на пивоварната индустрия. На базата на този богат опит и благодарение на хилядите пивовари доверили се на компанията, Mettler Toledo разработва технологията Intelligent Sensor Management (ISM), осигуряваща по-дълъг експлоатационен живот, намалени разходи за поддръжка и сигурност при калибриране.

 Сензорът за разтворен кислород InPro6970i може да се използва в няколко от производствените етапи - при филтриране на бирата, деаериране на водата и при пълначната линия. Тези оптични сензори са с отлични работни характеристики и същевременно с намалена необходимост от поддръжка. Границата им на откриваемост е ниска, а краткото време за реакция подобрява мониторинга на кислорода и спомага за редуциране на неотговарящата на изискванията продукция.

Сензорът InPro5500i е разработен специално за онлайн измерване на въглероден диоксид в процесите при производството на бира и газирани напитки. Уредът е с висока точност благодарение на усъвършенстваната техника за измерване на топлопроводимостта. Също така, InPro5500i е с отлична чувствителност към CO2, не се влияе от други газове и предоставя висока съпоставимост с вече установените референтни методи. Отсъствието на движещи се части ограничава повредите и удължава работоспособността на сензора.

InPro8600i на Mettler Toledo е сензор за мътност, който намира приложение при процесите на рециркулация на пивната мъст, извличане на филтрираната пивна мъст, при центрофуга в апарата на Вирпул (отстраняване на горещите утайки) и след кизелгур филтъра, за следене на качеството на бирата и алармиране при нужда от промивка на филтъра. Сензорът измерва частиците чрез техниката на преминаващата и пречупената светлина. Едновременно с измерването на погълнатата светлина се извършва и компенсация на смущаващите въздействия като промяна в цвета на пивната мъст, замърсяване на оптиката и др.

Роми-Тех

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процесФирмени статии

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процес

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракцияФирмени статии

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракция

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрияБизнес

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрия

Посветихме брой 4/2017 на темата Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия
Продължаваме я с представяне на три знакови за нашия пазар продукта, свързани с устойчивите практики в пивоварния сектор, високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Апаратите за анализ на води на Velp Scientifica и Mettler Toledo осигуряват точност и повторяемост на резултатитеФирмени статии

Апаратите за анализ на води на Velp Scientifica и Mettler Toledo осигуряват точност и повторяемост на резултатите

Медицинска Техника Инженеринг, чрез запазената си търговска марка Лабораторна Техника Инженеринг (ЛТИ), предлага на българския пазар широка гама от апарати за анализ на повърхностни, питейни и отпадъчни води на водещите производители в областта Velp Scientifica и Mettler Toledo.Специалистите от Velp Scientifica са разработили BOD EVO Sensor, който предлага най-удобния начин за автоматично получаване на надеждни резултати при анализа на БПК.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top