Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор

13.09.2017, брой 5/2017 / Фирмени статии /

  • Сензорите на Mettler Toledo отговарят на специфичните нужди на пивоварния сектор

 

В пивоварната индустрия e от съществено значение производственият процес да протича последователно и с висока надеждност. Основен фактор за постигане тази цел е своевременното измерване на аналитичните параметри в мъст, бира, вода и въглероден диоксид. Въпреки че класическият метод за вземане на проби предлага точни резултати, той отнема време, носи риск от ниска степен на представителност и не предоставя непрекъснати данни в реално време. Големите предимства на онлайн измерванията са намаленото натоварване на персонала, премахването на възможността за неточни резултати от измерванията, постоянният поток на данни в реално време, позволяващ навременни коригиращи действия, когато е необходимо. По този начин си осигурявате непрекъснат процес на производство на бира и по-малки загуби.

Роми-Тех е вносител и официален представител на Mettler Toledo, която има дългогодишен опит в разработването и производството на цялостни решения за аналитични измервания, отговарящи на специфичните нужди на пивоварната индустрия. На базата на този богат опит и благодарение на хилядите пивовари доверили се на компанията, Mettler Toledo разработва технологията Intelligent Sensor Management (ISM), осигуряваща по-дълъг експлоатационен живот, намалени разходи за поддръжка и сигурност при калибриране.

 Сензорът за разтворен кислород InPro6970i може да се използва в няколко от производствените етапи - при филтриране на бирата, деаериране на водата и при пълначната линия. Тези оптични сензори са с отлични работни характеристики и същевременно с намалена необходимост от поддръжка. Границата им на откриваемост е ниска, а краткото време за реакция подобрява мониторинга на кислорода и спомага за редуциране на неотговарящата на изискванията продукция.

Сензорът InPro5500i е разработен специално за онлайн измерване на въглероден диоксид в процесите при производството на бира и газирани напитки. Уредът е с висока точност благодарение на усъвършенстваната техника за измерване на топлопроводимостта. Също така, InPro5500i е с отлична чувствителност към CO2, не се влияе от други газове и предоставя висока съпоставимост с вече установените референтни методи. Отсъствието на движещи се части ограничава повредите и удължава работоспособността на сензора.

InPro8600i на Mettler Toledo е сензор за мътност, който намира приложение при процесите на рециркулация на пивната мъст, извличане на филтрираната пивна мъст, при центрофуга в апарата на Вирпул (отстраняване на горещите утайки) и след кизелгур филтъра, за следене на качеството на бирата и алармиране при нужда от промивка на филтъра. Сензорът измерва частиците чрез техниката на преминаващата и пречупената светлина. Едновременно с измерването на погълнатата светлина се извършва и компенсация на смущаващите въздействия като промяна в цвета на пивната мъст, замърсяване на оптиката и др.

Роми-Тех

 

АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процесФирмени статии

Предлагаме апаратура за анализ на основните параметри на пивоварния процес

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракцияФирмени статии

Високонапорната помпа URACA P3-10 осигурява надеждност в процеса на екстракция

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрияБизнес

Избрани оферти за екологични продукти и технологии за пивоварната индустрия

Посветихме брой 4/2017 на темата Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия
Продължаваме я с представяне на три знакови за нашия пазар продукта, свързани с устойчивите практики в пивоварния сектор, високо качество на крайната продукция и опазване на околната среда.

 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрияБизнес

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Въпреки отбелязания значителен технологичен напредък през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават основни екологични предизвикателства за пивоварната промишленост.

Апаратите за анализ на води на Velp Scientifica и Mettler Toledo осигуряват точност и повторяемост на резултатитеФирмени статии

Апаратите за анализ на води на Velp Scientifica и Mettler Toledo осигуряват точност и повторяемост на резултатите

Медицинска Техника Инженеринг, чрез запазената си търговска марка Лабораторна Техника Инженеринг (ЛТИ), предлага на българския пазар широка гама от апарати за анализ на повърхностни, питейни и отпадъчни води на водещите производители в областта Velp Scientifica и Mettler Toledo.Специалистите от Velp Scientifica са разработили BOD EVO Sensor, който предлага най-удобния начин за автоматично получаване на надеждни резултати при анализа на БПК.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top