Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В последния за тази година брой ви представяме обзор на актуалните екологични и инфраструктурни проекти в общините. Част от тях са представени в рубриката Екологични проекти. Сред тях са регионалната система за управление на отпадъците за регион Левски, пречиствателна станция за отпадъчни води в Мездра и др. В рубриката Екологични стандарти може да се запознаете с новостите в нормативните изисквания за биоотпадъците, използването на кадмий в батериите на електроуредите и eвропейското законодателство в областта на замърсяването на въздуха. Списанието представя и обширен преглед на проектите за воден цикъл на гр. Габрово и гр. Враца, стартирали през 2013 г. В статията „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци” са разгледани текущите проекти в гр. Созопол и община Русе. Сред останалите интересни проекти е и „Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе”.Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

Технически статии

Oбщина Етрополе изпълнява “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”.

Прочетете цялата публикация
Съоръжения за механично пречистване на отпадни води

Потреблението на вода за битови и промишлени цели бележи непрекъснато нарастване на фона на намаляване на запасите от чиста питейна вода. В същото време водата е един изключително ценен ресурс като цяло.

Прочетете цялата публикация
Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Технически статии

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.

Прочетете цялата публикация
Община Попово и община Враца изграждат съвместно иновативен проект за локални пречиствателни съоръжения

Проекти

Община Попово планира реализацията на проект за изграждане на локални пречиствателни съоръжения в четири селища, които да заменят изграждането на скъпоструващи канализационни мрежи и станции. Партньор по проекта е немската фирма Tlia Umwelt, която вече е реализирала подобни системи в Австрия, Германия, Франция и Великобритания.

Прочетете цялата публикация
Започна обновяването и доизграждането на канализационната и водоснабдителната системи в гр. Аксаково

Проекти

Стартираха дейностите по проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”. Общата му стойност е 13,4 млн.

Прочетете цялата публикация
Стартира изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води в Мездра

Проекти

Първа копка за стартиране на дейностите по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води-Мездра”, бе направена от г-н Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, кмета на община Мездра г-н Иван Аспарухов и представителя на фирмата изпълнител на строително-монтажните дейности.

Прочетете цялата публикация
Измерване и мониторинг на въглеродни окиси

Въглеродните окиси, включващи СО и СО2, са сред основните замърсители на атмосферата. Основни техни източници са предприятия от енергийния сектор, металургията, добивната промишленост и други.

Прочетете цялата публикация
Европейското законодателство за замърсяване на въздуха

Над една трета от жителите на европейските градове са изложени на високи концентрации на прахови частици във въздуха. Праховите частици (ПЧ) са един от най-сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като те проникват в чувствителни части на дихателната система.

Прочетете цялата публикация
Екологична вентилация за подземни паркинги

В динамичното ежедневие на съвременните градове големият брой автомобили води освен до трудно придвижване в натоварения трафик, и до затруднено паркиране. Сериозността на този проблем провокира необходимостта от изграждането на подземни паркинги на подходящите за целта места - бизнес сгради, молове, търговски центрове и развлекателни комплекси.

Прочетете цялата публикация
Екологични и инфраструктурни проекти в община Карлово

Технически статии

В екологично отношение територията на община Карлово е със сравнително чисти компоненти на околната среда като въздух, почви, води и др. Липсата на работещи фирми от тежката промишленост води до запазване на чистотата на въздуха в допустимите норми, определени в българското законодателство.

Прочетете цялата публикация
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Технически статии

В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа.

Прочетете цялата публикация
Проект за водния цикъл на град Враца

Технически статии

От декември миналата година община Враца реализира проект за водния цикъл на града, който е един от най-мащабните инфраструктурни проекти в страната. Финансирането е осигурено от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013".

Прочетете цялата публикация
Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци

Технически статии

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в землището на СозополВ Созопол се реализира проект за закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в землището на града в обхвата на проект ИСПА/ КФ (Регламент 1164/94 на ЕС) 2000 BG 16 Р РЕ 002 „Изграждане на пет регионални депа за твърди отпадъци в България - Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”. Възложител на проекта е Министерство на околната среда и водите, главен изпълнител е фирма Станилов.

Прочетете цялата публикация
Подземно депониране на опасни отпадъци

Технически статии

Една немалка част от екологичните катастрофи се дължат на безотговорно и лекомислено боравене с високотоксични отпадъци. От друга страна, дори и при добро желание за опазване на околната среда от досег с токсични вещества често се оказва твърде трудно опасните субстанции да бъдат изолирани с помощта на наличните технологии.

Прочетете цялата публикация
Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник

Технически статии

Cтартира проектът ""Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."".

Прочетете цялата публикация
Рециклиране на стъкло

Технически статии

Стъклото е широко използвано за производството на множество продукти с различно предназначение. За производството му се използва пясък за добиване на силиций, сода на прах за снижаване на точката на топене и варовик за увеличаване на твърдостта.

Прочетете цялата публикация
Забраниха използването на кадмий в батериите на електроуредите

Европейският парламент прие закон, който забранява използването на токсичното вещество кадмий в преносимите батерии и акумулатори на безжичните електрически инструменти като бормашини, отвертки и триони. Официалната забрана за използването му влиза в сила след 31 декември 2016 г.

Прочетете цялата публикация
Приеха нова наредба за третиране на биоотпадъците

В средата на месец октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
Малко Търново изгражда регионална система за управление на отпадъците

Проекти

Община Малко Търново стартира изграждането на Регионална система за управление на отпадъците. Първа копка за начало на строителните дейности положиха г-н Спиридон Александров от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Прочетете цялата публикация
Предотвратяване на замърсяването на почвата

Технически статии

Всеобщото замърсяване на околната среда, въздуха и водите естествено рефлектира и в замърсяване на почвите. В почвата попадат течни и твърди замърсители от бита, промишлеността и селското стопанство.

Прочетете цялата публикация
Стартира най-мащабният инфрастуктурен проект на община Ямбол

Проекти

В Ямбол се състоя официална церемония по полагането на символична първа копка, с която се постави началото на работата по разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол.

Прочетете цялата публикация
Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион Левски

Проекти

На 25 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
Откриха новата морска гара при Пристанище Бургас

Бизнес

На 4 октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
Официално бе открит зеленият склад за готова продукция на Загорка

Бизнес

На 17 октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
Девня Цимент и Вулкан Цимент, Серж Шмит: Гордеем се с дългогодишния си ангажимент към устойчивото развитие

Интервю

Изпълнителният директор на Девня Цимент и Вулкан Цимент говори за мерките за предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда, заложени в политиката на компанията.

Прочетете цялата публикация
Община Силистра, д-р Юлиян Найденов: Ефективната инфраструктурна политика изисква последователност

Интервю

Кметът на община Силистра споделя позицията си по отношение развитието на крайбрежната инфраструктура и възможностите за пълноценно използване на потенциала на р. Дунав.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top