Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 1/2016 на сп. Екология&Инфраструктура представя темата „Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ”. Статията разглежда водещите технологии за измерване на състава на биогаз и сметищен газ и методите за мониторинг на различни параметри, характеризиращи процеса на анаеробно разлагане – температура, съдържание на сухо вещество, pH и др.В изданието читателите могат да намерят статия и за стандарта за оценка на водния отпечатък ISO 14046. Темата „Озон генератори” разглежда приложението на озонирането за дезинфекция на питейни води, начините за генериране на озон, както и предимствата на технологията. В рубриката „Бизнес” представяме нова информационна система за устойчив общински транспорт, предлагана от Давид Холдинг.
Други интересни теми в броя са „Рециклиране на отработени масла”, „Биофилтри за пречистване на отпадъчни газове” и др.Озон генератори

Технически статии

Oзонът е широко използван за третиране на води за питейни цели поради своите отлични обеззаразявщи и окислителни свойства. Историята на приложението му в тази област започва в Ница през 1906 г.

Прочетете цялата публикация
CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

Фирмени статии

Фирма MRU GmbH е производител на апаратура за измерване на димни газове, биогаз, сметищни газове, както и на спомагателна апаратура - диференциални манометри, газдетектори и т.н.

Прочетете цялата публикация
Биофилтри за пречистване на отпадъчни газове

Технически статии

Tерминът биофилтрация се отнася до биологичното превръщане или третиране на замърсители в газова фаза, обикновено въздух. Фактът, че бактерии са способни да разлагат газообразни замърсители, е известен отдавна.

Прочетете цялата публикация
Иновации и знания на Save the Planet (изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране)

Фирмени статии

5-7 април, София, организатор: Виа ЕкспоРастящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и иновации.

Прочетете цялата публикация
Рециклиране на отработени масла

Mаслата, минерални или синтетични, са съществена част в широк спектър от процеси и намират приложение като течности за металообработка, охлаждащи течности за двигатели, трансмисионни и трансформаторни масла и др. Опасното естество на отработените масла налага необходимостта от тяхното правилно рециклиране, третиране или обезвреждане.

Прочетете цялата публикация
Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ

Технически статии

B аналитичната терминология често понятията биогаз и сметищен газ се разграничават, въпреки че тези два газа са подобни. Постъпващият във всяко депо поток отпадъци е разнороден за всяка отделна площадка и това несъмнено влияе върху средния състав на сметищния газ.

Прочетете цялата публикация
ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

Стандарти

B наши дни устойчивото развитие е приоритет за потребителите, предприятията и правителствата. Загрижеността от прекомерното търсене на ограничени природни ресурси и оказваното вследствие на това въздействие върху околната среда продължава да нараства в световен мащаб.

Прочетете цялата публикация
Джиосайкъл България, Никола Овчаров: Като част от Geocycle можем да предложим глобалните познания и опит на компанията в управлението на отпадъците

Интервю

Управителят на Джиосайкъл България представя дейността на компанията и предлаганите решения в областта на управление на отпадъците за производствените предприятия и общините.

Прочетете цялата публикация
Давид Холдинг с нова информационна система за устойчив общински транспорт

Бизнес

Давид Холдинг представи ""Устойчив Общински Транспорт"" - софтуерно решение, насочено към оптимално информационно управление за устойчив градски транспорт в рамките на общините, в услуга на гражданите и фирмите.Информационната система ""Устойчив Общински Транспорт"" предоставя на потребителите в общината последно поколение софтуерни модули за микроскопична транспортна симулация на коридори, 3D GIS/CAD и управление на активи и съоръжения (AM/FM) в едно приложение, един потребителски интерфейс и едно-единствено хранилище на данни.

Прочетете цялата публикация
Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Бизнес

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top