Рециклиране на стъкло

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Отпадъци

  • Рециклиране на стъкло
  • Рециклиране на стъкло

Технически статии

 

Стъклото е широко използвано за производството на множество продукти с различно предназначение. За производството му се използва пясък за добиване на силиций, сода на прах за снижаване на точката на топене и варовик за увеличаване на твърдостта. Смес от тези съставки се подава към пещи за топене обикновено при температура от порядъка на 1500 оС.

Полученото разтопено стъкло след това се подова към леярски машини за оформяне на крайния продукт. От множеството продукти, произвеждани от стъкло, като подходящи за рециклиране се считат предимно стъклените бутилки и буркани, използвани за съхраняване на хранителни продукти като сокове, сладка, консерви, бебешки храни и т. н. Добре е да се има предвид, че електрическите крушки, стъклата за прозорци, съдовете от стъкло не са подходящи за рециклиране и не трябва да се смесват с годното за рециклиране стъкло.

Стъклото е лесен за рециклиране материал
Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне със стъклените отпадъци. Те не могат да се използват за производство на енергия, а за естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години. В същото време стъклените отпадъци лесно могат да бъдат преработени чрез рециклиране.

Подходящите за рециклиране стъклени продукти могат да бъдат рециклирани многократно без да губят свойствата си. Влагането на рециклирано стъкло за производството на нови продукти не влошават качеството, чистотата и прозрачността им. От рециклираното стъкло могат да се произвеждат нови стъклени буркани и бутилки, както и други стъклени продукти.

Рециклирането на стъклото води и до икономия на енергия, тъй като за производството на нови стъклени продукти от рециклирано стъкло се използва с около 40% по-малко енергия в сравнение с производството им от изходни материали. Това се дължи на факта, че топенето на натрошеното стъкло е при по-ниска температура. Също така рециклирането води и до по-малко замърсяване на въздуха с вредни емисии и прах, и намалява наполовина използваното количество вода.Необходимо е предварително сортиране
Често бутилките и бурканите, използвани за съхраняване на хранителни продукти, са оцветени, тъй като цветното стъкло ги предпазва от въздействието на светилната. Добре е да се има предвид обаче, че веднъж оцветено стъклото не може отново да стане прозрачно. Това налага предварително сортиране на стъклените отпадъци по цвят. За сортиране на стъклените отпадъци могат да се използват различни сепаратори, сред които са лентовите магнитни сепаратори, които работят с мощни магнити.

Разполагат се най-често над или покрай конвейерната лента, или по протежение на конвейера в неговия край. В зависимост от размера на предметите, които трябва да бъдат отделени, се използват различни видове магнитни сепаратори със съответната мощност на магнита. За подходящи се считат и машините за сортиране, работещи с рентгенови лъчи.

При тях сортирането е на база специфичното атомно тегло. Използват се рентгенови лъчи, на базата на които се получава изображение с висока резолюция, което позволява отделяне на даден материал от общия поток. Приложение намират и оптичните сепаратори.
След като отпадъците се сортират, те се натрошават до получаване на т. нар. стъклени трошки.


 

Трошките основна суровина
Към момента стъклените трошки се явяват основна суровина при производството на продукти от стъкло. Тяхното състояние до голяма степен се отразява на качеството на произведеното стъкло, поради което правилната подготовка на трошките е ключов момент от производството. Това е свързано с избора на подходящо оборудване на натрошаване на стъклените отпадъци.

Възможностите не са малко. Предлагат се разнообразни по конструкция, технически характеристики, производителност машини за натрошаване. Сред често използваните и считани за много ефективни в подобни приложения са чуковите и роторните мелници, челюстните трошачки и валцовите мелници.

При чуковите мелници раздробяването на стъклото се дължи основно на ударното действие на въртящи се с голяма скорост чукове, както и на ударите в отражателните плочи на отхвърления от чуковете материал. При някои конструкции в долната част на кожуха се поставя решетка, върху която се извършва допълнително раздробяване чрез стриване.
При роторните трошачки чуковете са закрепени неподвижно към ротора на машината. Тъй като при тях участва цялата маса на ротора, при удара се получава по-добър ефект при натрошаването.

При челюстните трошачки стъклото попада между две челюсти, поставени под известен наклон. Едната от челюстите е подвижна и периодично се приближава спрямо другата, която е неподвижна. Ъгълът на захващане се определя конструктивно и не се влияе от големината на натрошавания материал. Обикновено е от порядъка на 15-20 градуса.

При валцовите мелници се осъществява непрекъснато раздробяване на подавания материал чрез смачкване и стриване между два цилиндрични вала, които се въртят противоположно един на друг. Скоростта на въртене може да бъде еднаква или различна. Използват се гладки, назъбени или надлъжно оребрени валове. Крайният размер на раздробения материал се определя от разстоянието между двата вала.

След като стъклото се натроши, преди да се разтопи, към него се добавят допълнителни съставки като варовик, сода и силициев диоксид. Възможно е добавяне и на други продукти. Получената смес се разтопява в пещи при температура от около 1500 оС, след което се излива в калъпи и се формова.

Сред използваните за разтопяване на стъклото пещи са такива с възможност за оползотворяване на топлината на отпадните газове чрез регенерация или рекуперация, електрически пещи, пещи с кислородно горене и други.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудванеТехнически статии

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още функциониращите устройства, поправка на повредените, извличане на електронните компоненти, рециклиране и обезвреждане.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в СофияФирмени статии

Международно събитие за управление на отпадъците и рециклиране - от 7 до 9 март в София

Ще бъдат демонстрирани малки и микро биогаз инсталации за оползотворяване на място на отпадъците от ферми, земеделски производства, хранително-вкусова промишленост и всички останали индустриални сектора, образуващи биоразградими отпадъци. Ще може да се видят и високо ефективни системи за компостиране и за производство на биогаз от биоразградимата част от твърдите битови отпадъци на общините. 

Kонцепцията за кръгова икономика в ЕвропаСтандарти

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Преходът към кръгова икономика се основава на три стълба: ползи за околната среда, особено по отношение на ограничаване на въздействието върху нея и намаляване използването на ресурси; спестяване на разходи от понижените нужди от природни ресурси; и създаване на нови пазари, предоставящи допълнителни икономически ползи от кръгови практики, например по отношение на създаването на работни места или подобряване на благосъстоянието.

Фирмени статии

"Save the Planet" Изложение и Конференция за Югоизточна Европа 2017 за управление на отпадъци и рециклиране

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране.  Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства.

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвятБизнес

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвят

Hа 17 ноември т. г.

Нови изисквания към разделното събиране на отпадъци и тяхното предаване

О т 1 януари т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top