Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

14.09.2018, брой 6/2018 / Фирмени статии / Води

  • Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011

Води

 

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

Предлаганите от нас помпи, хидробластери, водоструйки, както и дюзите на няколко производители, като Spraying Systems, Cosmas, ENZ, ни дават възможност да отговорим на нуждите на своите клиенти в много и различни отрасли, предлагайки им правилното решение за почистване.
При железопътните цистерни, системата ни за вътрешно почистване е изключително ефективна и икономически изгодна. Предлагаме система, която е херметически затворена и не съществува опасност от изпарения при работа с отровни и опасни замърсявания. Работи се при непрекъснат режим, а системата е приложима за различни отвори.

В химическите и фармацевтични заводи, в нефтохимията, при производството на пластмаси е необходимо да се почистват резервоари, реактори, автоклави, смесители с бъркалки, баки, които понякога са монтирани на тесни места, имат различни обеми и форми, както и различни като разположение и големина люкове. За вътрешното почистване на затворени съдове предлагаме високонапорни помпи, миещи глави, позициониращи системи. Почистването може да бъде ръчно – с пистолет, както и полуавтоматично или напълно автоматично. Позициониращите системи могат да бъдат инсталирани неподвижно или да са мобилни, да се монтират към таван, да се преместват с кран или самостоятелно – на колела.
Високонапорната технология намира приложение и в пречиствателни станции.

За почистването на камерни или мембранни филтър преси се предлагат помпи, които могат да бъдат изработени от различни материали, резонатори за улавяне на пулсации, кранове за превключване на байпас при смяна на миещата филтърна плоча, регулиращи вентили за прецизно настройване на налягането, дюзи и манометри. Приложението на филтърните преси е предимно в комуналния сектор при отводняване на утайките, но също така и в индустрията.

Интересни са и решенията ни за почистване на топлообменните апарати и системи в химическите, нефтохимическите, фармацевтични предприятия, в хранително-вкусовата промишленост, в топлоелектрическите централи. Почистването им с водно бластиране под високо налягане става все по-популярно по отношение на ефективността и екологичния аспект на този метод.

Към високонапорните машини може да се използва допълнително и абразив (пясък или медна шлака) за по-ефективно почистване, когато се изисква постигане на определен клас на чистота.
Освен със студена вода предлагаме и машини за работа с гореща вода под високо налягане. Техническите параметри са налягане от 1000 бара, дебит - 20 л/мин и температура на водата до 95°С. С такава машина се почистват ефективно, бързо и сигурно тежки или леки замърсявания дори от нараними повърхности.

Техниката за хидробластиране може да бъде използвана във всички отрасли – строителство, комунално строителство, индустрия, селско стопанство, услуги. Тя е ефективна, икономически изгодна и щадяща околната среда.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в РиминиФирмени статии

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

Двете изложения имат ключова роля благодарение на инструментите, предоставящи достъп до високите постижения под формата на семинари и конференции, разработени от Научния комитет на Ecomondo, под ръководството на проф. Фабио Фава, както и на този на Key Energy, воден от проф. Джани Силвестрини – технически директор на Kyoto Club.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top