Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

14.09.2018, брой 6/2018 / Фирмени статии / Води

  • Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011

Води

 

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

Предлаганите от нас помпи, хидробластери, водоструйки, както и дюзите на няколко производители, като Spraying Systems, Cosmas, ENZ, ни дават възможност да отговорим на нуждите на своите клиенти в много и различни отрасли, предлагайки им правилното решение за почистване.
При железопътните цистерни, системата ни за вътрешно почистване е изключително ефективна и икономически изгодна. Предлагаме система, която е херметически затворена и не съществува опасност от изпарения при работа с отровни и опасни замърсявания. Работи се при непрекъснат режим, а системата е приложима за различни отвори.

В химическите и фармацевтични заводи, в нефтохимията, при производството на пластмаси е необходимо да се почистват резервоари, реактори, автоклави, смесители с бъркалки, баки, които понякога са монтирани на тесни места, имат различни обеми и форми, както и различни като разположение и големина люкове. За вътрешното почистване на затворени съдове предлагаме високонапорни помпи, миещи глави, позициониращи системи. Почистването може да бъде ръчно – с пистолет, както и полуавтоматично или напълно автоматично. Позициониращите системи могат да бъдат инсталирани неподвижно или да са мобилни, да се монтират към таван, да се преместват с кран или самостоятелно – на колела.
Високонапорната технология намира приложение и в пречиствателни станции.

За почистването на камерни или мембранни филтър преси се предлагат помпи, които могат да бъдат изработени от различни материали, резонатори за улавяне на пулсации, кранове за превключване на байпас при смяна на миещата филтърна плоча, регулиращи вентили за прецизно настройване на налягането, дюзи и манометри. Приложението на филтърните преси е предимно в комуналния сектор при отводняване на утайките, но също така и в индустрията.

Интересни са и решенията ни за почистване на топлообменните апарати и системи в химическите, нефтохимическите, фармацевтични предприятия, в хранително-вкусовата промишленост, в топлоелектрическите централи. Почистването им с водно бластиране под високо налягане става все по-популярно по отношение на ефективността и екологичния аспект на този метод.

Към високонапорните машини може да се използва допълнително и абразив (пясък или медна шлака) за по-ефективно почистване, когато се изисква постигане на определен клас на чистота.
Освен със студена вода предлагаме и машини за работа с гореща вода под високо налягане. Техническите параметри са налягане от 1000 бара, дебит - 20 л/мин и температура на водата до 95°С. С такава машина се почистват ефективно, бързо и сигурно тежки или леки замърсявания дори от нараними повърхности.

Техниката за хидробластиране може да бъде използвана във всички отрасли – строителство, комунално строителство, индустрия, селско стопанство, услуги. Тя е ефективна, икономически изгодна и щадяща околната среда.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноемвриФирмени статии

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноември

Фокусът на Ecomondo 2019 ще се насочи към някои приоритетни теми в сектора, сред които е увеличаване присъствието на глобални компании от управлението на отпадъците, включване на нови компании, прилагащи кръгов подход, разширяване на веригата на биоикономиката с акцент върху органичния сектор и интегрираните биорафинерии, екодизайн и нови материали, Индустрия 4.0 IoT/ITC, нискоемисионен транспорт, енергийна ефективност, развитие на зоната за комунални услуги, раздел за рекултивация на замърсени терени и преустройство на територии.

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?Фирмени статии

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?Фирмени статии

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньорФирмени статии

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

"За разлика от повечето компании в бранша, Хидролиа предлага цялостно обслужване на своите клиенти, от обследване, през анализ, проектиране, реализация, до последваща поддръжка на изпълнените проекти", разказва в интервю за читателите на Екология & Инфраструктура Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа. "Моделът на Хидролиа е класически пример за ВиК оператор, с тази разлика, че нашата услуга е насочена към частните клиенти", допълва той. 

Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран EthernetФирмени статии

Честотни инвертори FR-F800 - E с интегриран Ethernet

FR-F800 - E предлагат на производителите на машини и на системните интегратори възможност за редуциране на разходите, подобрена сигурност с филтриране на IP обхвата, дистанционно диагностициране и отстраняване на грешки.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top