Проведе се втората част на Национална конференция „Акустика 2014”

06.01.2015, Брой 4/2014 / Събития /

  • Проведе се втората част на Национална конференция „Акустика 2014”

Събития

 

Hа 28 и 29 ноември т.г. в Библиотечно-информационния център на Технически университет - София се проведе втората част на Националната конференция „Акустика 2014”. Събитието бе организирано със съдействието на лаборатория „Вибрации и акустичен шум” при ТУ – София; фирма Спектри, официален представител у нас на компаниите Bruel & Kjaer - Дания, PCH Engineering - Дания, Instantel - Канада; Съюза по електротехника, електроника и съобщения (СЕЕС ); Лаборатория ""МДБК"" към Института по механика при БАН и Българската асоциация по обществен контрол и управление на шума.

""Акустика 2014 за пореден път постави фокус върху фундаменталните и научно-приложни проблеми на акустиката, като в тематичния й обхват попаднаха областите: физическа акустика (шум в околна/работна среда); електроакустика; строителна акустика; акустика на зали; обработка на звукови сигнали; музикална и хидроакустика.

В рамките на конференцията бяха представени новостите в акустичните и ултразвукови методи за изследване на материали и изделия (безразрушителен контрол), както и в решенията за изготвяне на стратегически шумови карти, мерки и планове.

Акцент в програмата на събитието бяха и последните новини от собственото решение на Спектри ЕООД за облачен интернет достъп до данни за мониторинг на параметри на околната среда (WEBNOISE.eu), както и системи за вибрационен мониторинг на въртящи се машини и съоръжения, уреди за анализ и диагностика на машини и сгради"", споделиха организаторите.

В рамките на втората част на Националната конференция се състояха доклади и презентации на фирма Спектри ЕООД, изложба на системи и решения от Bruel & Kjaer, PCH Engineering, Instantel, тематични дискусии, както и заседание на Национална секция ""Акустика"".

Програмата на 28 ноември бе открита от проф. Митко Миховски от Института по механика при БАН, като своите приветствия към гостите и участниците от цялата страна поднесоха и представители на ТУ – София, фирма Спектри и СЕЕС. Конференцията продължи с научно-практически семинар ""Шум и вибрации"" с модератори Борис Михайлов и Милчо Георгиев от Спектри ЕООД.Бяха представени последните новости в областта на шума и вибрациите, като акцент бе поставен върху развитието на платформата WEBNOISE.EU на Спектри за облачен непрекъснат достъп до мониторингови данни на параметри на околна, работна и/или промишлена среда. Вниманието на гостите бе насочено към актуалния инструментариум на платформата Pulse Reflex. Интересни доклади бяха изнесени и от представители на Дънди Прешъс Металс Челопеч, ТУ – София, БАН, ВВТУ.

По време на семинара бяха представени резултатите от проведения преглед и анализ на ошумяването на град София вследствие от дейността на основните шумови източници в агломерацията - реализиран с експертизата на Спектри ЕООД. Лекторите изнесоха и доклад на тема ""Конфигурация, реализация и практически изводи от изграждане на системи за постоянен мониторинг на индустриални машини и съоръжения"", посветен на сътрудничеството на Спектри ЕООД със специалистите по вибрационен мониторинг PCH Engineering - Дания.


 

Гостите на ""Акустика 2014"" имаха възможност да се запознаят с обучителните практики в областта на шума и вибрациите, реализирани от Bruel & Kjaer университета в Дания, както и с основните международни стандарти и системни конфигурации на Bruel & Kjaer за проверка и калибриране на шумомери и акустични калибратори.

В рамките на следобедната програма на Националната конференция на 28 ноември бе проведен научно-практически семинар на тема ""Ултразвукови изследвания на материали и изделия"", като в центъра на вниманието бяха поставени акустичните и ултразвукови методи за безразрушителен контрол, както и приложенията им за изследване на развитието на корозионни повреди и оценка на състоянието на различни съоръжения, включително тръбопроводи, газопроводи, резервоари и пр.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Спектри проектира транспортен шумозащитен екранПроекти

Спектри проектира транспортен шумозащитен екран

Фирма Спектри разработи проект за инсталация на транспортен шумозащитен екран за жилищата в с. Въглевци и с.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top