Проведе се семинар "ИТ решения и автоматизация за модерни ВиК услуги"

01.08.2013, Брой 2/2013 / Бизнес / Води

  • Проведе се семинар

Бизнес

 

На 10 и 11 юни т. г. в курорта Слънчев бряг се проведе семинар "ИТ решения и автоматизация за модерни ВиК услуги", организиран от Българската асоциация по водите (БАВ). В него 7 водещи фирми от областта на информационните технологии представиха своите продукти и услуги пред представители на 15 ВиК дружества и индивидуални членове на БАВ.

Семинарът беше открит от председателя на БАВ инж. Иван Иванов. Той изтъкна важността на иновациите и ИТ решенията за развитието на водния сектор, за които ще са нужни огромни средства. Инж. Иванов представи накратко

интегрирания проект за водния цикъл на Габрово

в който е включено разработването и поддържането на географска информационна система (ГИС) за ВиК мрежата в града.

Фирма Давид Холдинг, представена от изпълнителния си директор Бальо Динев и експертите Кирил Василев и Мариян Жеков, изнесе 4 презентации пред участниците в семинара, покриващи основните аспекти от дейността на компанията.

„От основаването си през 1996 г. фирмата разработва, внедрява и поддържа софтуерни решения и професионални услуги, насочени към оптимизация на бизнес процесите и повишаване на ефективността на информационните системи”, споделиха представителите на Давид Холдинг. Бяха представени различните модули, а в

› Рекламапрезентацията на Archimed GIS

беше показана водопроводната мрежа на град Раднево, организирана в графични слоеве с елементи тръби, шахти, кранове, водомерно стопанство на сградните отклонения и т.н.

За всеки графичен елемент бяха представени електронните документи в системата Archimed GIS. „Те са от различни типове с възможност за съхраняване на различни атрибутни данни и неограничено количество сканирани оригинални документи, документни файлове, файлове с електронни таблици и др.

Възможностите за допълване на видовете съхранени данни са неограничени, като системата много лесно се настройва за различни нужди, както и изпълнение на бъдещи задачи и нови изисквания. Същият подход се използва за канализационната мрежа, като електронните документи съдържат други атрибутни полета с информация, специфична за тази мрежа.

Обхванат е и въпросът за съхранение на електронни документи към сгради или самостоятелни обекти в сгради към кадастъра за целите на проектиране на нови отклонения, нови проекти и изменения и т. н. Съхраняват се молби, предварителни договори, проектозаповеди, разрешения за проектиране и други.

Сред най-важните функции на системата е създаването на графични анализи по събраните електронни документи. Тук възможностите са: търсене по атрибутни полета, създаване на точкови обекти по координати от електронни документи, графично показване на резултатите от търсене и анализ.

Възможностите за вземане на качествени решения на базата на натрупаната информация и бързото и точно анализиране е и най-важното приложение на системата”, разказаха от компанията.

Петя Иванова, мениджър стратегически клиенти във Виваком (БТК), представи ефективни решения за комунални услуги, включително във водния сектор, което се обуславя от необходимостта от информационни системи за ВиК услугите и инфраструктурата.


› Реклама


Конкретни проекти вече са внедрени в Софийска вода и в напоителните системи (дистанционен контрол и управление на водни ресурси).
Добромир Молдованов от фирма ВАТО БГ обясни използването на

технологията GPRS/GSM

при инсталиране на пасивни устройства за дистанционно събиране на физически данни за мрежата (дебит, налягане и ниво), както и при активни устройства за управление на съоръжения (регулатори, помпи).

Д-р инж. Асен Асенов от Интертех Проект представи системи за мониторинг и автоматизация във водния сектор, използващи главно

продуктовата гама на фирма Endress + Hauser

Бяха включени устройства за измерване на дебити в ПСОВ (разходомери), измерване на дебити в открити канали, ултразвукови трансмитери, измерване на дебити по магнитоиндуктивен метод, масови разходомери, измерване на ниво на течности и насипни материали в ПСОВ, вибрационни нивосигнализатори, уреди за анализ и автоматично пробовземане в ПСОВ, измерване на разтворен кислород и мътност, рН и Redox, анализ на азотни съединения, общ фосфор, станции за автоматично пробовземане, решения за ПСПВ (контрол на качеството), управление на помпи, системна платформа на Е+Н, сервизиране и консултации.

Николай Слутцкий, представляващ свързаната с Интертех проект американска фирма United Electric Controls (UEC), изложи продуктовия обхват на фирмата, основно устройства за регулиране на налягането и температурен контрол, намиращи приложение при управлението на помпи и филтри.

В своя доклад (със съавтор д-р инж. Таня Игнева-Данова), проф. Румен Арсов обясни как със средствата на компютърното симулиране се прави

оценка на хидравличния капацитет

и риска за хидравлично претоварване на канализационни мрежи при интензивни валежи. След изброяването на нормативните документи, изискващи такава оценка, беше даден пример с канализационната мрежа в гр. Нови Искър и вариантни решения за реконструкция.


 

Във втората презентация на Виваком Радосвета Калчева представи телекомуникационните услуги на компанията, по-конкретно в полза на ВиК сектора.

Интегрираната платформа kVASy

(базирана на Oracle), като пример за високотехнологично решение за автоматизиране на дейностите в предприятията от комуналното стопанство и в частност ВиК дружествата, беше представена от Пролет Мирчеа и Бойко Бонев от фирмата SIV.BG, дъщерно дружество на немската фирма SIV.AG.

Георги Русев, представител на фирмата за топлинно счетоводство Техем, един от големите клиенти на Виваком, докладва пред аудиторията за дистанционните приложения на Техем и, по-специално, дистанционното отчитане чрез мобилни уреди и с GPRS пренос на данни (Techem Smart System), както и за мониторинг на уредите.
Светла Петрова от ЕОС Матрикс запозна присъстващите с процеса на обработка на просрочени задължения чрез софтуера Matrix Collection.

Накрая представителите на фирмата Бонев Софт Одитинг Цветомира Радева и Цветан Мотев представиха интегрираната система за фирмено управление Ажур7, внедрена в над 10 000 предприятия у нас.

Проф. Румен Арсов закри семинара с пожеланието ИТ решенията да намират все по-голямо място в дейността на ВиК дружествата у нас.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Дигитални двойници във ВиК сектораТехнически статии

Дигитални двойници във ВиК сектора

Чрез въвеждането на модел за хидравличните характеристики на системата и качеството на водата, който отразява настоящите условия, дигиталните двойници дават възможност за симулиране на събития като неизправности в тръбопроводната мрежа, спирания на електрозахранването, пожари, замърсявания и др.

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньорФирмени статии

Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

"За разлика от повечето компании в бранша, Хидролиа предлага цялостно обслужване на своите клиенти, от обследване, през анализ, проектиране, реализация, до последваща поддръжка на изпълнените проекти", разказва в интервю за читателите на Екология & Инфраструктура Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа. "Моделът на Хидролиа е класически пример за ВиК оператор, с тази разлика, че нашата услуга е насочена към частните клиенти", допълва той. 

Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВАСъбития

Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВА

Форумът, който ще се проведе от 27 до 29 март в Интер Експо Център-София, за поредна година ще обедини целия сектор на водната инфраструктура, вододобива, дистрибуцията, пречистването на индустриални и битови отпадни води, строителни дейности и други.

Паралелно с изложението ще се състои юбилейното десето издание на международната конференция Булаква, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ).

 

IoT технологии в третирането на водиТехнически статии

IoT технологии в третирането на води

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

БАВ проведе Осмата национална конференция Технически статии

БАВ проведе Осмата национална конференция

Hа 1 ноември т. г.

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016Бизнес

Зелената добавена стойност за индустриалните предприятия акцент на IFAT 2016

Добавената стойност, генерирана от използването на стоки, методи и услуги за опазване на околната среда и ресурсна ефикасност, е водещ акцент на тазгодишното издание на изложението IFAT, съобщават организаторите. Водещото световно изложение за водоснабдяване, отпадъчни води, отпадъци и управление на суровините ще се състои от 30 май до 3 юни т.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top