Подходи за устойчивост в складове

15.12.2021, Технически статии / Инфраструктура

  • Подходи за устойчивост в складове
  • Подходи за устойчивост в складове

Технически статии

 

През последните няколко години термини като "екологосъобразен", "устойчив", "възобновяем" и "зелен" придобиха огромна популярност, като значението им може да е различно за всеки. Те могат да обхващат различни действия и решения, които могат да бъдат предприети с цел опазване на природните ресурси и околната среда. Предвид климатичните промени и глобалното затопляне, всички индустриални сектори следва да направят стъпки в посока внедряване на зелени инициативи, като отрасълът на логистиката и веригите на доставка не е изключение. Сградите и строителният сектор заедно държат дял от 36% от глобалното потребление на енергия и 39% от свързаните с енергия годишни емисии на въглероден диоксид. С нарастващия брой складове, дължащ се на повишените производствени потребности, консумацията на енергия ще продължи да се увеличава. Проучвания установяват, че ако не се направят съществени промени, свързаните със сградния фонд емисии на въглероден диоксид ще се повишат с 10% до 2060 г.

Как обаче могат складовите съоръжения да станат по-зелени, без да се жертват производителността и приходите?

 

Високоефективно осветление

Подмяната на осветлението в склада е един от най-лесните варианти за подобряване на екологосъобразността на дейностите. В миналото в съоръженията се използват флуоресцентни или газоразрядни лампи с високо налягане (HID). Днес, благодарение на напредъка в областта на светодиодните (LED) технологии, те се прилагат за всякакъв вид осветление, включително high bay. Въпреки че първоначалната инвестиция в LED осветление е по-голяма, то превъзхожда останалите типове осветление по отношение на ползите от внедряването му, предлагайки по-дълъг експлоатационен живот, по-висока ефективност (светодиодите използват 30 до 70% по-малко електроенергия), по-ниски нива на отделяне на топлина и възможност за непосредствено включване и изключване, без необходимост от загряване.

Електрическо оборудване

За да се сведе до минимум въглеродният отпечатък в рамките на един склад, е необходим преход към електрическа подемно-транспортна техника. Всъщност електрокарите държат 60% от пазара в Северна Америка и 80% в Европа. Тези машини не разчитат на дизел или бензин, а използват батерии с голям капацитет. Захранването им единствено с електричество ги прави едновременно икономични и енергийно ефективни. Тъй като електрокарите генерират нулеви емисии, те са идеалното решение за складове на хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрия, както и всяка промишлена среда, изискваща високи нива на хигиена. Като цяло, електрокарите са рентабилно решение, тъй като разходите им за притежание са значително по-ниски от тези на работещата на гориво подемно-транспортна техника.

 

HVLS вентилатори

Поради неефективно разпределение на въздуха ОВК системите в индустриалните сгради могат съществено да увеличат разходите за енергопотребление. В сградите с по-високи тавани често се наблюдава съществена термична стратификация през зимните месеци, когато горещият въздух се издига, а студеният се задържа в приземното ниво. Липсата на конвективен въздушен поток принуждава отоплителните уреди да работят от 2 до 3 пъти по-усилено, за да се поддържа адекватно ниво на комфорт за работниците в склада, докато по-голямата част от топлината се задържа в близост до тавана на помещенията. Решението на този проблем са HVLS вентилаторите.

За разлика от малките вентилатори, работещи с висока скорост, които създават малки, по-бързи въздушни потоци, които се разпръскват бързо, HVLS вентилаторите разчитат на размерите си, а не на скоростта, за задвижването на значително количество въздух. Въздухът циркулира от тавана и предотвратява задържането на затопления въздух в горната част на помещенията. Резултатът е постоянно състояние на термично равновесие в сградата. В допълнение HVLS вентилаторите предоставят възможност за около 30% енергийни спестявания.Соларни панели

Инсталирането на соларни панели придобива все по-широка популярност, когато се търсят възможности за пестене на енергия в индустрията. Първоначалната инвестиция може да изглежда голяма, но в дългосрочен план тя се възвръща, а разходите за енергопотребление значително намаляват.

Обикновено соларните панели се разполагат на покривите на големите складове, като получената енергия може да задоволи до 20% от енергийните потребности на съоръжението. Соларните панели предоставят високо ниво на гъвкавост, тъй като могат да бъдат инсталирани в множество конфигурации и на различни видове покриви, включително метални, стига да имат необходимата товароносимост.

 

Зелени и охлаждащи покриви

Сред възможностите да се понижи температурата в един склад са устойчивите покривни системи. Охлаждащите покриви отразяват слънчевото излъчване благодарение на използването на отразяващи материали или боядисването на покрива в бяло. При зелените покриви термичните натоварвания в склада се намаляват чрез използването на растения. Те редуцират топлинния поток през покрива, благодарение на което количеството енергия, необходимо за отопление и охлаждане на помещенията, намалява. В редица случаи е доказано, че зелените покриви могат да бъдат по-ефективни, отколкото вътрешна изолация. Единственият недостатък е допълнителното структурно натоварване, което трябва да бъде отчетено при проектиране на покривната система.


 

Повторна употреба и рециклиране

С оглед постигането на устойчивост и намаляването на разходите е целесъобразно материалите от складовете да се използват повторно или да се рециклират, когато е възможно.

Рядко се случва един склад да не разполага с балираща преса, която да намалява обема на рециклируемите материали (най-често картон). Употребата на кашони обаче може да бъде ограничена чрез замяната им с метални или пластмасови контейнери, които могат да бъдат използвани, почистени и повторно употребени, по този начин понижавайки потреблението на материали и оперативните разходи.

Повторната употреба не само е по-рентабилно решение, но спомага и за редуциране на количеството отпадъци. На пазара например вече се предлагат палети, изработени от много по-издръжливи материали, предлагащи по-дълъг експлоатационен живот.

Предимството на материали като пластмаса и метал е, че когато се износят прекомерно, те могат да бъдат смлени или претопени и да бъдат върнати в употреба. Така се намаляват разходите, свързани с производството на първични суровини, както и необходимостта от допълнителен капацитет на депата за отпадъци. Компаниите за преработка на скрап често компенсират бизнеса за непотребните вече количества метал, а пластмасовите продукти могат да бъдат смлени и използвани за производството на нови предмети, включително палети.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Учени демонстрираха нова технология за рециклиране на нанопроводнициИновации

Учени демонстрираха нова технология за рециклиране на нанопроводници

Подходът включва сепариране на мрежата от сребърни нанопроводници от останалите материали, използвани за производството на електронното устройство. След това проводниците от тази мрежа се разделят един от друг в разтвор. Впоследствие те могат да се използват за изработката на нова мрежа и инкорпорирането й в нов сензор или други устройства.

Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиранеБизнес

Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиране

Към момента, поради техническото развитие и намаляването на цената на все по-универсалните литиеви батерии не е сигурно колко на брой нови леки електрически средства ще се появят на пазара през идните години. Потенциално значителният обем отпадъци, очакван за в бъдеще, може да окаже въздействие върху етапите на събиране и рециклиране на тези батерии.

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстилИновации

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстил

Успехът на проекта се затвърждава при тъкането на плата, което преминава безпроблемно, както и от крайния продукт – хавлиена кърпа, чието качество почти не се различава от това на кърпа, произведена от първични суровинни материали.

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакнаИновации

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакна

Новоразработеният метод има два етапа: пиролиза, при която материалът се разгражда и овъглява, което предотвратява формирането на здрава връзка с полимерната матрица; високотемпературно окисление, насочено към елиминиране на въглена.

Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделиеПроекти

Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделие

Проектът CityZen продължава през 2021 г. с нови проучвания на местните инициативи за градско земеделие, с обмен на добри практики за социално предприемачество и зелени бизнес модели и с предложения за мерки и планове за устойчиво развитие на градското земеделие с подкрепата на местните и национални власти.

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020Фирмени статии

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21% от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top