По пътя към устойчивото производство

15.06.2023, Бизнес /

  • По пътя към устойчивото производство

Бизнес

 

И за бизнесите, и за отделните хора опазването на околната среда чрез намаляване на въглеродните емисии и парниковите газове е най-важното предизвикателство, пред което е изправено човечеството днес. Наистина производствените компании днес печелят или губят поръчки въз основа не само на цена, наличност и спецификации, но и на въглеродния отпечатък на предлаганите на пазара продукти. Със своята бизнес философия Go Green, Mazak е крачка напред, като интегрира устойчивост във всичките си дейности.

Организацията на обединените нации дефинира устойчивостта просто като "посрещането на потребностите на настоящето, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да посрещнат техните собствени потребности". Несъмнено кратко и ясно, но както често се случва, действителното изпълнение на това определение в практиката е много по-лесно на думи, отколкото на действия.

Поначало механичната обработка е процес, генериращ въглеродни емисии до определена степен, но напредничави компании като Mazak проактивно редуцират въглеродния отпечатък на фабриките, процесите и продуктите си в световен мащаб.

"Организациите от всякакъв мащаб, но особено по-големите компании като Mazak, са длъжни да отчетат Целите за устойчиво развитие в ежедневните си дейности. Тъй като обаче законодателството не е финализирано, някои компании могат да злоупотребят и просто да добавят "зелен елемент" към маркетинг материалите си с единствената цел да увеличат пазарния си дял. Mazak винаги е била наясно с тази практика и затова всички твърдения, които правим при разработването на стратегиите и продуктите ни, са измерими. Ако не можем да го докажем, няма да го кажем", коментират от Mazak.

Внедряването на стратегията Go Green идва от върха на Mazak. Въпреки значителния си мащаб и глобален обхват, в същността си компанията все още е семеен бизнес и ангажиментът за редуциране на въглеродния отпечатък е продиктуван от силна културна философия, че това просто е стъпка в правилната посока.Ангажимент за 4 пъти по-висока ефективност до 2030 г.

Бизнес философията на Mazak отчита устойчивостта във всичките процеси. От проектирането, разработката, производството и употребата на металорежещата машина до евентуалното й подновяване. Стратегията предвижда четирикратно подобряване на устойчивостта на машините на Mazak до 2030 г. в сравнение с 2010 г.

Следващото поколение 5-осен вертикален обработващ център VARIAXIS i-800 NEO е ясен пример за това – той предоставя възможност за механична обработка в по-бърза, по-компактна машина. В допълнение, благодарение на интегрираните в дизайна усъвършенствани технологии, емисиите на въглероден диоксид са с 22,5% по-малко в сравнение с предходния модел.

Също така новите компактни стругови центри включват технологии, допринасящи за редуциране на енергопотреблението, спестяване на разходи и осигуряване на екологични ползи. Използвайки стандарти, зададени от Протокола за парникови газове, технологията Mazak Smooth предлага функции за подкрепа на клиентските изисквания по отношение на измерване, анализ и подобряване на енергийния и въглеродния отпечатък на детайлите, които произвеждат.


 

Зелени фабрики

Производствените мощности на Mazak в Япония и Обединеното кралство работят в съответствие с цялостни политики за енергията и устойчивостта. Те са сертифицирани по ISO 14001:2015 и ISO 50001. Заводите в Япония и Сингапур използват покривното си пространство за соларни инсталации с мощност от над 3,5 MW.

Световният научноизследователски и развоен център на компанията има "жив зелен покрив", върху който расте мъх, редуциращ феномена на топлинния остров, който допринася за глобалното затопляне. Това е и един от най-големите зелени покриви в Азия.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Подходи за устойчивост в складовеТехнически статии

Подходи за устойчивост в складове

Предвид климатичните промени и глобалното затопляне, всички индустриални сектори следва да направят стъпки в посока внедряване на зелени инициативи, като отрасълът на логистиката и веригите на доставка не е изключение.

Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделиеПроекти

Международен уъркшоп представи бизнес модели за градско земеделие

Проектът CityZen продължава през 2021 г. с нови проучвания на местните инициативи за градско земеделие, с обмен на добри практики за социално предприемачество и зелени бизнес модели и с предложения за мерки и планове за устойчиво развитие на градското земеделие с подкрепата на местните и национални власти.

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната средаБизнес

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

За поредна година представител на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media имаше възможността да посети мащабното събитие и да се запознае отблизо с представените иновативни решения за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на отпадъци, мониторинг на води, въздух и почви, ремедиация на замърсени терени и др.

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top