Организират 9-а конференция за управление на водните ресурси

30.03.2017, Брой 2/2017

 

Между 18 и 20 юли т. г. в Прага ще се проведе деветото издание на конференцията “Управление на водните ресурси”. Събитието ще представи последните новости в технологичното развитие при управлението на повърхностни и подземни води.

Конференцията осигурява възможност за професионалистите от водния сектор да обменят знания и да получат представа за съвременните технологии и решения за устойчиво управление на водните ресурси. Сред участниците са представители на научни и изследователски институти, промишлени предприятия и правителствени организации.

Част от темите, които ще бъдат засегнати по време на конференцията, са управление и планиране на водните ресурси, климатични промени, напоителни системи, хидравлично моделиране, качество и контрол на замърсяването на водите, управление на речни басейни, социално-икономически аспекти, иновативни технологии и др. Организатор на събитието е Wessex Institute.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преходСъбития

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преход

Най-добрите "зелени" технологични решения ще бъдат показани в залите на изложбения център на Italian Exhibition Group (IEG) в Римини между 8 и 11 ноември т. г.

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указанияСтандарти

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

B наши дни устойчивото развитие е приоритет за потребителите, предприятията и правителствата. Загрижеността от прекомерното търсене на ограничени природни ресурси и оказваното вследствие на това въздействие върху околната среда продължава да нараства в световен мащаб.

Мониторинг на повърхностните води

Повърхностните води, към които основно се включват реките и езерата, са важна част от водния баланс на страната. Като основен източник на вода за битови и промишлени цели те са обект на постоянен контрол по отношение на качество и количество.

Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомасаТехнически статии

Изграждане на изкуствени влажни зони за добив на биомаса

Б иомасата от влажни зони и остатъчна земеделска продукция представлява неусвоен алтернативен енергиен потенциал за България. Той е особено приложим за крайдунавските населени места, Черноморието и поречието на големите вътрешни реки.

Изграждане на екологична инфраструктура в община БургасПроекти

Изграждане на екологична инфраструктура в община Бургас

Общината е в процес на реализация на инициативи на обща стойност над 145 млн. леваОсновен приоритет на община Бургас е провеждането на ефективна политика за превенция на околната среда от замърсяване на водите и почвите.

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени местаТехнически статии

Мониторинг на качеството и количеството подпочвени води в долини със земеделски зони и населени места

Обикновено под понятието водни ресурси се има предвид количеството вода, която се намира на повърхността на земята – реки, езера и язовири, като значението на подпочвените води често бива пренебрегвано. Подпочвените води обаче играят съществена роля в хидроложкия цикъл на водата.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top