община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

15.11.2018, брой 8/2018 / Интервю / Води

  • община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води
  • община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води
  • община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води
  • община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води
  • община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

Интервю

 

Димитър Димитров, кмет на община Етрополе, пред сп. Екология & Инфраструктура

С какъв проект спечелихте в тазгодишното издание на конкурса Екообщина? Разкажете повече за реализацията му и очакваните ползи.

Най-значимият и мащабен проект, реализиран от общината, е "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и е на стойност 23 431 363 лв. със съфинансиране от страна на общината в размер на 702 941 лв.

Значението на проекта се изразява в редица аспекти. Проектът допринася за постигане на целите на ръководството на общината за подобряване на качеството и средата на живот на гражданите. Представлява продължение на предходен проект по Програма САПАРД за подмяна на главни водопроводни клонове в Етрополе на стойност 1,8 млн. лв.
Резултатите, които са постигнати с реализацията на проекта, са свързани с редуциране замърсяването на повърхностните и подпочвени води и подобряване на хигиенните и екологичните условия на територията на общината, подобряване водоснабдяването на населението чрез намаляване на авариите, ограничаване загубите на вода по водопроводната мрежа до 20% и откриване на работни места за местното население в новооткритата пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Едновременно с това проектът е основа за преасфалтиране на улиците с подменена подземна инфраструктура. Такъв проект вече е реализиран по Програма за развитие на селските райони на стойност 3,4 млн. лв., по който е подменена пътната и тротоарната настилка на 5 улици в града с обща дължина 5 км.

Проектът допринася също за постигане на целите на държавата по отношение на европейските екологични изисквания и по-специално на Директива 91/271/ЕО и сроковете на Република България с Европейския съюз. По проекта са извършени 2 основни дейности: реконструкция на 8403 м канализационна мрежа и 4250 м водопроводна мрежа и доизграждане на ПСОВ, която включва съоръжения за механично и биологично пречистване, обеззаразяване на пречистената вода и съоръжения за механично обезводняване на утайката.
ПСОВ разполага с най-модерните за момента инсталации за премахване на фосфор от отпадъчната вода, ултравиолетово обеззаразяване на пречистената вода и обеззаразяване и стабилизиране на отделените утайки чрез полимерни реагенти. Новият биобасейн е снабден с уникална по рода си аерационна система, патент на немска инженерингова компания. Тази иновация гарантира пълно биологично пречистване на отпадъчните води при много ниски разходи за електроенергия и реагенти.

Как оценявате участието си в инициативата Екообщина? Бихте ли се включили отново?

За нас участието в инициативата Екообщина беше изключително успешно и полезно, защото конкурсът дава възможност да се представят добрите практики на участниците в различни области, както и да се получи опит от други страни. Поради тази причина, да, бихме се включили отново в инициативата.

Очертайте накратко основните приоритети в екологичната политика на общината. Кои са най-важните направления?

Работим усилено за подобряване на жизнената среда и стандарта на живот на гражданите чрез привличане на средства от европейски фондове, инвестиции в инфраструктурата, здравеопазването, образованието, културата, социалната политика, спорта и туризма.


 

Основен приоритет пред ръководството на община Етрополе е изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Към настоящия момент общината провежда процедура за избор на изпълнител за изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен проект, като търси възможности за привличането на необходимите средства за построяване на съоръжението.

Кои други изпълнени проекти в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие бихте определили като ключови за общината?

Общината реализира успешно два проекта по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. за реконструкция на главните водопроводни клонове на три от селата на територията на общината – Бойковец, Рибарица и Лопян и рехабилитация на общински пътища на обща стойност 11 млн. лв. В рамките на двата проекта бяха подмени общо 13 644 м водопровод, което доведе до подобряване на условията на живот в община Етрополе чрез подобряване качеството на питейната вода, както и до опазване на околната среда в региона чрез минимизиране на загубите от водоподаването към населението.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Изграждане на помпени станцииТехнически статии

Изграждане на помпени станции

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

IoT технологии в третирането на водиТехнически статии

IoT технологии в третирането на води

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top