MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

14.09.2018, брой 6/2018 / Фирмени статии /

  • MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

 

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Стандартизираност
MAPS предоставя стандартизиран подход, който намалява времето и усилията при разработването, тестването и пускането в експлоатация на фазите на автоматизация, с предварително дефинирани и конфигурирани от потребителя PLC функционални блокове и свързани SCADA графики, базирани на международните стандарти S88 и S95.

Централизирана конфигурация, внедряване и управление
Решението MAPS осигурява централизирано структурирано конфигуриране, внедряване и управление. Използването на MAPS Enterprise Manager дава възможност за инженеринг в група и намалено усилие чрез импортни функции, които позволяват бързата конфигурация на инженерното проектиране, SCADA и PLC проектите, както и непрекъснатото управление на жизнения цикъл на решението за автоматизация.

Лекота на използване, благодарение на вграден асистент
MAPS е разработен да предоставя асистенция при всички етапи на работа с продукта, включително да генерира PLC и SCADA проекти, значително намалявайки времето за разработка и конфигуриране. Той също така осигурява стандартизиран и структуриран проект, който улеснява непрекъснатото поддържане на инсталацията през целия й жизнен цикъл.

Автоматично генерирани отчети
Обикновено традиционните инструменти за интеграция показват редица недостатъци при генериране на отчети. С MAPS автоматично се генерират отчети, като може да се конфигурира I/O графиците или PLC и SCADA таговете да се генерират автоматично. Най-голямото предимство е пълният и автоматичен синхрон на състоянието на проекта и генерираните отчети. Те са свързани с базата данни, така че дори и при непрекъсната поддръжка, винаги отразяват текущото състояние на електрическото или измервателно оборудване.

Цялостно управление на жизнения цикъл
MAPS също така обезпечава документацията за проекта да се поддържа актуална. По време на фазите на проектиране и дори когато системите се модернизират или променят с течение на времето, MAPS осигурява непрекъснато управление на PLC / SCADA и заводската документация на електрическото оборудване и измервателна апаратура. Независимо дали има промени в цялостната система, PLC, SCADA или MAPS управленската среда, проектът гарантира, че базите данни и документацията са синхронизирани. MAPS също така предлага възможност за централизирано архивиране на проекти.

www.akhnaton.bg

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в РиминиФирмени статии

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в Римини

За шеста поредна година Експо Бизнес Партнерс, в ролята си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира делегация от 10 български фирми, заинтересовани от въвеждането на машини и технологии, свързани с кръговата икономика.

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³ Фирмени статии

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top