Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълно

08.03.2022, Бизнес / Отпадъци

  • Кръговият характер на PET все още не е силно изразен
  • Кръговият характер на PET все още не е силно изразен

Бизнес

 

Ново проучване, извършено за организацията с нестопанска цел Zero Waste Europe от консултантската компания Eunomia Research & Consulting, показва, че по-голямата част от полиетилен терефталатът (PET), възстановен от бутилки в Европа, не се използва за производството на нови PET бутилки. За да се подобри кръговият модел, ще са необходими съществени промени в дизайна на бутилките, събирането и рециклирането им.

Докладът "Колко е кръгов PET?" представя действителното ниво на кръгова икономика по отношение на този материал в бутилките на територията на Европа, включително и какъв брой бутилки се събират за рециклиране, колко от тях се рециклират наистина и колко от новите бутилки съдържат рециклиран PET.

Проучването установява, че по-големият дял от рециклирания PET, получен от бутилки в Европа, се използва за други приложения, изискващи по-ниско качество на материала – производство на тарелки, фолио и др. Същевременно, новите бутилки, пускани на пазара, съдържат средно 17% рециклиран PET, въпреки че нивото на рециклиране достига около 50%.

Рециклираното съдържание за всички PET продуктови потоци, включително пластмасови тарелки за еднократна употреба, текстилни влакна, фолио и др., се осигурява от бутилки, основно поради много ниските нива на рециклиране на PET от други приложения. От 1,8 млн. тона рециклиран флейк от бутилки само 31% се превръщат в пелети за бутилки, а останалите 69% се използват за други PET продукти.Ситуацията с рециклирането на PET бутилки варира в рамките на континента, като някои държави постигат високи нива, основно благодарение на наличието на депозитни системи, докато при други държави, в които има единствено системи за разделно събиране, нивата на рециклиране са по-ниски.

Ключови промени в политиките на ЕС и ангажиментите от страна на големите брандове показват амбиция за повишаване на кръговия характер на PET. Според доклада по-високи нива на рециклирано съдържание могат да бъдат постигнати чрез внедряване на усъвършенствани системи за събиране, например депозитни, чрез преминаване от цветни към прозрачни бутилки и чрез приоритизиране на рециклирането с цел производство на нови бутилки. Освен механично рециклиране, има потенциал и за прилагане на технологии за химична деполимеризация, които да допринесат към цялостния кръгов характер на PET.


 

Чрез внедряването на тези промени може да е възможно да се постигне горна граница между 61 и 75% рециклирано съдържание в бутилки до 2030 г., но при настоящите пазарни условия стойността може да достигне минималната цел от 30%.

"Това проучване показва, че PET понастоящем няма особено кръгов характер и това няма да се промени в бъдеще, ако не се внесат съществени изменения в политиките в областта и не се отстранят технически и икономически бариери. Може да се спекулира, че щом има затруднения най-рециклируемият и най-рециклираният вид пластмаса да бъде адаптиран към кръговата икономика, то при останалите видове пластмаса предизвикателствата ще бъдат още по-големи. Най-ефективният начин да се подобри кръговият характер на този материал е не само чрез рециклиране, но чрез използването му за по-дълготрайни продукти, а не за такива за еднократна употреба", заявяват от Zero Waste Europe.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурсиБизнес

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурси

По традиция много национални и международни асоциации активно участват в оформянето на програмата на изложението – дали като изложители, със специални изложби, демонстрации на живо, обиколки или лекции.

Подходи за устойчивост в складовеТехнически статии

Подходи за устойчивост в складове

Предвид климатичните промени и глобалното затопляне, всички индустриални сектори следва да направят стъпки в посока внедряване на зелени инициативи, като отрасълът на логистиката и веригите на доставка не е изключение.

Биоразградими и компостируеми пластмасиТехнически статии

Биоразградими и компостируеми пластмаси

Въпреки че биоразградимите и компостируемите пластмаси на практика са рециклируеми, в момента те не се рециклират до нови пластмасови материали. Те по-скоро се третират като примес при рециклирането на конвенционални пластмаси, в случай че са събрани съвместно.

Учени демонстрираха нова технология за рециклиране на нанопроводнициИновации

Учени демонстрираха нова технология за рециклиране на нанопроводници

Подходът включва сепариране на мрежата от сребърни нанопроводници от останалите материали, използвани за производството на електронното устройство. След това проводниците от тази мрежа се разделят един от друг в разтвор. Впоследствие те могат да се използват за изработката на нова мрежа и инкорпорирането й в нов сензор или други устройства.

Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиранеБизнес

Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиране

Към момента, поради техническото развитие и намаляването на цената на все по-универсалните литиеви батерии не е сигурно колко на брой нови леки електрически средства ще се появят на пазара през идните години. Потенциално значителният обем отпадъци, очакван за в бъдеще, може да окаже въздействие върху етапите на събиране и рециклиране на тези батерии.

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстилИновации

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстил

Успехът на проекта се затвърждава при тъкането на плата, което преминава безпроблемно, както и от крайния продукт – хавлиена кърпа, чието качество почти не се различава от това на кърпа, произведена от първични суровинни материали.

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакнаИновации

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакна

Новоразработеният метод има два етапа: пиролиза, при която материалът се разгражда и овъглява, което предотвратява формирането на здрава връзка с полимерната матрица; високотемпературно окисление, насочено към елиминиране на въглена.

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?Технически статии

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Съгласно насоките на Световната здравна организация и други здравни институции отпадъците от заразени с COVID-19 лица, карантинирани у дома, трябва да се смятат за опасни (инфекциозни) и да се обезвреждат като такива. На практика обаче в много европейски държави от местните власти се изисква тези отпадъци да се третират като смесени битови отпадъци, за които се прилагат специфични мерки за безопасност при събирането им.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top