Как се избира дозираща помпа за третиране на води?

Технически статии / Води

  • Как се избира дозираща помпа за третиране на води?
  • Как се избира дозираща помпа за третиране на води?

Технически статии

 

Често за процесите по пречистване на питейни и отпадъчни води се използват диафрагмени или перисталтични помпи за дозиране на химикалите. В тези критични приложения е изключително важно дозиращото устройство да може прецизно да измерва количествата химикали така, че потребностите да бъдат посрещнати с висока точност, без да се стига до грешки. И двата вида са обемни помпи, но работните им принципи са изцяло различни. Кои от тях обаче биха били най-ефективни и надеждни?

› РекламаДиафрагмени помпи

Понякога диафрагмените помпи се смятат за по-рентабилния вариант в сравнение с перисталтичните, но те могат да поставят някои предизвикателства. Диафрагмата се характеризира с цикъл на изпомпване, състоящ се от фаза на засмукване и фаза на нагнетяване. Прекъснатият процес на изпомпване на химикали, особено в етапа на засмукване, може да доведе до натрупване на газ. Това, от своя страна, може да причини загуба на напор.
Диафрагмените помпи имат спирателни клапани в засмукващия и нагнетателния участък. В случай че някой от тези клапани се повреди, помпата няма да измерва количеството химикал с необходимата точност. Отново може да се стигне и до загуба на напор. Диафрагмените помпи могат да създадат и напрежение на срязване върху течността, особено ако ходът им е с висока скорост. Флуидите, съдържащи частици, и химикалите, отделящи газове, могат да замърсят клапаните и да повредят диафрагмените помпи. Затова е необходимо провеждането на регулярна поддръжка, включваща най-вече почистване на спирателните клапани и инспекция на диафрагмата.

 

Перисталтични помпи

При перисталтичните помпи флуидът се изпомпва през гъвкав маркуч. Към ротора са прикрепени ролкови елементи, които при въртенето му притискат маркуча и изтласкват флуида. Когато маркучът не е притиснат, флуидът постъпва в него. Внимателното му притискане позволява почти непрекъснато изпомпване на химикал.


 

Маркучите на помпата обаче са подложени на износване, което налага необходимостта от регулярна поддръжка. Тя обхваща предимно подмяна на маркучите на предварително определени интервали от време в рамките на експлоатационния живот на помпата.

Перисталтичните дозиращи помпи са идеалният вариант за изпомпване на флуиди, съдържащи твърди частици, в системи с по-ниски налягания, тъй като не разполагат с клапани, които да създават риск от запушване. В допълнение нежните перисталтични движения не оказват негативно въздействие върху изпомпвания флуид.

Перисталтичните помпи са и изключително ефективни при изпомпването на флуиди, отделящи газове, например натриев хипохлорит. Докато диафрагмените помпи са склонни към загуба на напор и отказ при натрупване на газове, перисталтичните помпи могат да изпомпват и течността, и газа, без да се стига до спад на налягането. Перисталтичните помпи обаче обикновено не се представят добре при изпомпване под високо налягане.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Нов метод за селективно пречистване на води от оловоИновации

Нов метод за селективно пречистване на води от олово

Новият подход използва процес, наречен ударна електродиализа, при който електрическо поле генерира ударна вълна в електрически зареден порьозен материал, напоен със замърсената вода. Ударната вълна се разпространява от едната страната до другата с повишаването на напрежението, оставяйки зона, в която металните йони са изчерпани, и разделяйки потока на луга и пречистена вода.

Изграждане на помпени станцииТехнически статии

Изграждане на помпени станции

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.

Йонообменно пречистване на водиТехнически статии

Йонообменно пречистване на води

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.

Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водатаТехнически статии

Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водата

Още от канализационната мрежа и помпените станции започва образуване и натрупване на водороден сулфид H2S - вреден газ с тежък мирис и корозивно въздействие върху бетона и материала на тръбите. Дозиращите системи на sera за железни соли FeCl2 спомагат за свързването му и образуване на железен сулфид FeS, който се транспортира до ПСОВ.

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и наляганияФирмени статии

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и налягания

Параметри на групата дозиращи помпи Smart DIGITAL DDA, DDC и DDE като точност на дозиране до 1:3000, широк диапазон на захранващо напрежение (100-240 V, 50/60 Hz), напълно окомплектоване с инсталационни комплекти и други, дават възможност за най-оптимален избор съобразно всяко конкретно приложение.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

Системи за UV обеззаразяване на водиТехнически статии

Системи за UV обеззаразяване на води

Ефективността на ултравиолетовата светлина варира в зависимост от дължината на вълната. За повечето микроорганизми пикът на бактерицидното UV действие се проявява при около 260 nm, локалният минимум - при 230 nm, и падът до нула при 300 nm.

Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост Технически статии

Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост

Преди задвижванията с променлива честота да навлязат в употреба, изпомпването с различна скорост се е осъществявало с помощта на двускоростни двигатели и намотки с регулируемо напрежение. През последните 10-15 години индустрията е започнала усилено да използва задвижващи механизми с променлива честота при системите за транспортиране на отпадъчни води.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top