IQ sensor net на WTW позволява анализирането на почти всички основни физико-химични параметри на отпадъчни и питейни води

25.11.2016, Брой 4/2016 / Фирмени статии / Води

  • IQ sensor net на WTW позволява анализирането на почти всички основни физико-химични параметри на отпадъчни и питейни води

Води

 

Лабтех, като представител на фирма WTW за България, предлага цялостни решения за мониторинг на питейни, отпадъчни, производствени и чисти води – уреди за лабораторни измервания, преносими за теренни измервания, както и апарати за непрекъснато (online) измерване. С тях могат да бъдат анализирани параметри като рН, проводимост, разтворен кислород, редокси потенциал, температура, ХПК, БПК, мътност, суспендирани вещества, ниво на утайки.

Лабораторните и преносими уреди могат да бъдат както аналогови, така и цифрови, с възможност за включване на до 3 електрода на един път, което позволява и едновременното измерване на 3 параметъра плюс температура.

Определянето на разтворени йони и всички най-важни параметри (нитрати, нитрити, фосфати, ХПК, БПК, тежки метали и много други) в отпадъчни и питейни води е лесно с помощта на фотометри и спектрофотометри с вградени методи и готови тестове.Методите, вградени в уредите, се обновяват непрекъснато и клиентът може сам да извърши актуализация посредством интернет. Новият модел спектрофотометър на WTW дава възможност за измерване на ХПК, нитрати и нитрити на изхода на ПСОВ, без да се налага използване на тестове, което води до спестяване на разходи и опазване на околната среда.

Сред последните нововъведения на фирма WTW са уреди с електроди за безжично измерване, т.е. без необходимост от свързващ кабел между електрода и уреда. Благодарение на това, те могат да бъдат използвани на труднодостъпни места или на места с повишен риск за здравето – например в химически камини. С тях могат да бъдат определени pH, проводимост, разтворен кислород, редокси потенциал и температура.Модулната система на WTW за непрекъснато измерване IQ sensor net е отворена структура с възможност за свързване до 20 електрода, което позволява анализирането на почти всички основни физико-химични параметри на отпадъчни и питейни води.

Разнообразието от сензори за непрекъснато измерване включва такива за рН, разтворен кислород, проводимост, редокси потенциал, температура, ХПК, БПК, SAC, мътност, суспендирани вещества, ниво на утайка, както и на нитрати, нитрити, амоний, фосфати. Интегрирането на IQ sensor net в системи за управление дава възможност за прецизен контрол на процесите в пречиствателните станции.

 

Апаратурата за анализ на питейни води също е част от продуктовата гама на WTW. Предлагат се цялостни решения за анализ на питейни води, включително за анализ на хлор, мътност, рН, проводимост, разтворен кислород и температура. Голямото разнообразие на уреди и измервани параметри осигуряват комплексни решения при мониторинг и контрол на питейни, отпадъчни и чисти води.

Стамен Стоянов, управител,
Лабтех

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Лабтех предлага цялостни решения за анализ на води и отпадъци

Фирма Лабтех е създадена през 2002 година с основен предмет  доставка и сервизно обслужване на лабораторна, аналитична и апаратура за непрекъснат контрол. Специалистите работещи във фирмата, притежават дългогодишен опит и са преминали редица курсове на обучение.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top