Икономическа Зона София – Божурище

26.05.2014, Брой 2/2014 / Технически статии / Инфраструктура

  • Икономическа Зона София – Божурище
  • Икономическа Зона София – Божурище
  • Икономическа Зона София – Божурище
  • Икономическа Зона София – Божурище

Технически статии

 

B средата на изминалата година стартира изграждането на един от най-големите инфраструктурни проекти у нас - Икономическа зона София - Божурище. В момента тя е един от приоритетните проекти на Национална компания индустриални зони (НКИЗ) – държавно дружество с едноличен собственик на капитала Министерството на икономиката и енергетиката на България.

Компанията е специализирана в изграждането, развитието и управлението на индустриални зони и иновационни центрове. „Понастоящем НКИЗ е собственик и управлява три действащи свободни зони и развива пет нови проекта. Икономическа Зона София – Божурище е най-мащабният от тях, както и най-голямата нова икономическа зона в България като цяло”, заявиха за списанието от Национална компания индустриални зони.

Зоната се простира върху площ от над 2 550 000 м2 и се развива на два етапа - фаза I (581 000 м2) и фаза II (1 914 000 м2). Завършени са процедури по изработване на подробен устройствен план (ПУП), вследствие на който законният статут на земята е определен като територия от вида „индустриална и бизнес зона”.

Към момента вече е осигурено електрозахранване във фаза I. Предвижда се и алтернативен електропровод за независимо електрозахранване, два водоснабдителни тръбопровода, снабдяване с природен газ, локална пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с външна канализация.

„Телекомуникациите ще бъдат подсигурени от мощни оптични линии, като ще се вземе предвид бъдещият растеж на икономическата зона и предстоящият напредък в IT решенията и очакванията на клиентите”, споделиха от НКИЗ.

Разположение на Икономическа зона София - Божурище
Зоната се намира на югозапад от гр. София, на 13 км от центъра на града и на 23 км от Летище София. Икономическа зона София - Божурище е в непосредствена близост до международната пътна артерия, свързваща Европа с Азия – паневропейски транспортен коридор №IV.

Магистралата в направление Гърция се намира на приблизително 5 км от зоната, а магистралата в посока Черно море – на 30 км. В допълнение, средносрочният план за развитие на гр. София предвижда изграждане на метростанция непосредствено до икономическата зона, което е от съществено значение за придвижването на нарастващата работна сила.

По протежение на югоизточната граница на икономическата зона преминава жп линия, която осигурява отлична възможност за изграждането на интермодален товарен терминал на територията на зоната, където за тази цел са предвидени 350 000 м2. Интермодалният терминал е не само икономически изпълним и географски оправдан, но и ще спомогне за диверсифицирането на профила на инвеститорите в Икономическа зона София – Божурище.Предназначение на териториите в икономическата зона:
• индустриален парк за чисти производствени дейности;
• логистична база и интермодален терминал с връзки към пътния и жп транспорт;
• високотехнологичен център;
• административен и бизнес център.

Зоната е проектирана с предимно производствено предназначение като база за развитие на съвременни и чисти производства. Към момента са обособени общо 56 урегулирани поземлени имота за застрояване с промишлени цели, като за всеки терен има задължителен минимум зелени площи.

Развитие на проекта
В средата на 2013 г. стартира строителната дейност по довеждащата инфраструктура на Икономическата зона, съгласно изискванията на първите инвеститори, които установиха своя бизнес в нея. Тъй като тази част от Зоната (фаза I) се намира непосредствено до входа, тя осигурява точки за достъп до всички основни комунални услуги. Впоследствие те ще се разширят към вътрешността и ще бъдат създадени нови, по-мощни връзки в съответствие с нарастващите нужди на новите инвеститори.

Към момента е приключено проектирането и частичното изграждане на външни и вътрешни комунални услуги. До края на 2014 г. ще бъде извършен основен ремонт на съществуващи сгради за административни цели и офиси и ще продължи изграждането на основната инфраструктура на фаза I, което ще приключи до края на 2015 г., съвместно с провеждането на финални преговори с инвеститори за интермодален терминал, административни центрове и други спомагателни елементи на инфраструктурата.


 

Предимства за инвеститорите
Икономическа зона София – Божурище е уникална инвестиционна дестинация, подходяща за позициониране на производствени, логистични и аутсорсинг центрове, центрове за иновации и научноразвойна дейност. Зоната е с ключово функционално разположение и в непосредствена близост до столицата – район с добре развита инфраструктура и логистика.

Концентрацията на големи университети с технически и икономически специалности, а също и елитни езикови и професионални училища, е предпоставка за наличието на висококвалифицирана, многоезична работна ръка.

„НКИЗ осигурява допълнителни услуги и стимули на инвеститорите, предоставяйки им възможност да работят при най-благоприятни времеви, материални, административни и инфраструктурни условия. В допълнение, НКИЗ работи в тясно сътрудничество с Българска агенция за инвестиции и потенциалните инвеститори имат възможността да се възползват от допълнителни стимули от страна на БАИ.

Сертифицираните инвеститори по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) получават редица облекчения, сред които финансова подкрепа, съдействие във връзка с държавните институции, индивидуално административно обслужване със съкратени срокове и ускорени процедури.

Всичко това, наред с предимствата на бизнес климата в страната – наличието на нисък корпоративен данък, сравнително най-ниски оперативни разходи и нива на работна заплата спрямо останалите държави в ЕС, макроикономическа и финансова стабилност и стратегическо географско положение на страната като мост между Европа и Азия, допринася за силните позиции на Икономическа зона София – Божурище, правейки я изключително привлекателна дестинация както за местни, така и за чуждестранни инвеститори”, допълниха от НКИЗ.

Първите инвеститори в зоната
През април 2013 г. НКИЗ подписа договор с немския инвеститор Бер-Хелла Термоконтрол (Behr-Hella Thermocontrol) за строежа на нови промишлени съоръжения и център за научноизследователска и развойна дейност за проектиране и производство на контролни табла за автомобилни климатични системи.

Изграждането на производствената база започна съвместно с началото на строителството на базовата инфраструктура, което се извършва от НКИЗ. Строителството започна в началото на юли 2013 г. и се очаква влизането в експлоатация на производствените мощности да се състои през септември т. г., с което ще бъдат открити около 350 работни места.

Пет високотехнологични български компании – Ацом, АРК Метрология, Иновас, Неона и Волаком, ще реализират инвестиции на територията на Икономическа зона София – Божурище с общ размер близо 6 млн. лв. Очакваните работни места в производствените бази на тези компании са до 250. Началото на реализацията на инвестиционните намерения на тези компании ще започне още тази година и инвестиционните проекти ще бъдат завършени в периода септември 2014 г. – декември 2015 г.

В ход са преговори и с редица други компании за осъществяване на конкретни проекти на територията на зоната. До момента най-силен интерес към Икономическа зона София – Божурище проявяват компании от автомобилната промишленост и от сферата на високите технологии.

Във връзка с окончателно завършените устройствени процедури на имотите, съставляващи Икономическа зона София – Божурище, и напредващите процудери по изграждане на довеждащата инфраструктура, НКИЗ работи все по-активно по привличане на български и чуждестранни компании за реализиране на техните инвестиционни намерения в рамките на зоната, допълниха от компанията.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top