Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

27.08.2018, брой 6/2018 / Фирмени статии / Води

  • Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

Води

 

Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа

Представете накратко дейността на Хидролиа на читателите на сп. Екология & Инфраструктура.
Хидролиа е инженерингова компания, която се опитва да наложи по-различен и завършен модел на работа, насочен към експлоатацията и поддръжката на ВиК активи. За разлика от повечето компании в бранша, Хидролиа предлага цялостно обслужване на своите клиенти, от обследване, през анализ, проектиране, реализация, до последваща поддръжка на изпълнените проекти. Делегирането на дейността по обслужване на ВиК активите на компанията спомага за оптимизация на разходите и редуциране на риска. Имаме и проекти, насочени към конкретен казус, които не изискват цялостен анализ и последваща поддръжка, но нашата основна цел е да убедим клиента в предимствата на дългосрочните партньорски взаимоотношения. Моделът на Хидролиа е класически пример за ВиК оператор, с тази разлика, че нашата услуга е насочена към частните клиенти.

Какъв е клиентският профил на Хидролиа? С какви ползи е свързан изборът на вашите услуги?
Мога да разгранича клиентите по няколко критерия. Първо, това са компании с голямо потребление на вода, която се влага директно в производството, използва се за охлаждане и др. При всички тези случаи качеството на водата е от ключово значение както на входа, така и на изхода на производствения процес.
Второ, това са големи корпоративни компании със западен модел на управление, които имат ясно дефинирани и оценени рискове в своята дейност. Независимо от профила на нашите клиенти, ние се стремим да бъдем достатъчно адаптивни и да отговорим адекватно на техните нужди.
Инвестираме много време и усилия, за да анализираме текущите процеси и да предложим оптимизациите, които не са очевидни и ще доведат до стойностни експлоатационни подобрения. Това води след себе си и синергичния ефект от стесняване на разходите и понижаване на риска, видим при нашите клиенти в 80-90% от реализираните проекти.

Разкажете повече за някои интересни успешно реализирани и настоящи проекти.
Хидролиа вече разполага със сериозна клиентска база, но ще спомена само някои от клиентите, чрез които най-добре да характеризирам различните ни типове проекти. С Каменица подписахме дългосрочен договор за експлоатация и поддръжка на пречиствателните им станции в гр. Хасково. Още на ниво проучване успяхме да дефинираме възможните оптимизации в процеса на пречистване на водите и двете компании съвместно реализираха инвестицията, която от своя страна доведе до много бързи резултати, изразяващи се в спестяване и стабилизиране на процеса.
Друг наш клиент е Шел-България, и по-скоро техният глобален фасилити мениджмънт CBRЕ, с който подписахме договор за текуща експлоатация на няколко пречиствателни станции.
Настоящ проект, който в момента реализираме съвместно с една от най-големите немски real estate инвестиционни компании – Lindner, е строящият се в с. Лозен (до София) нов комплекс Residential Park. С тях реализираме класически DBO (design, build, operate) договор – проектираме, изграждаме и експлоатираме съоръжението за известен период от време. Подобни проекти реализираме с IKEA и един голям свинекомплекс на българското Черноморие.
Като пример за обикновен инвестиционен проект, без ангажимент за последваща експлоатация, е този с ROCA, където клиентът сам ясно дефинира целта.
Друг наш проект, който в момента изпълняваме със SKF, е пример, при който клиентът знае, че има нужда от пречиствателна станция, но не е сигурен каква технология трябва да се използва, както и какво е водното количество. В този настоящ проект реализираме цялостен анализ за проектиране и изграждане на съоръженията.

Какво включва стратегията Ви за развитие? Планирате ли разширение на дейността си извън България?
Стратегията ни за развитие е насочена към разширяване на дейността ни в България и едва след като наложим Хидролиа като успешен бранд ще се насочим към чужбина. Тук до известна степен изоставаме от първоначалния ни план, поради предизвикателствата, които срещаме при утвърждаването ни като водещ ВиК партньор в България, който налага нов начин на мислене за подобряване на дългосрочните перспективи.

 

 

 

 Hydrolia-logo

ХИДРОЛИА АД
тел: +359 2 426 2246
e-mail: office@hydrolia.bg
www.hydrolia.bg

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³ Фирмени статии

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top