Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустрията

27.10.2014, Брой 3/2014 / Фирмени статии / Води

  • Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустрията

Води

 

За обработка и пречистване на води и течности се използват основно йонообменни и мембранни технологии. Интензивното развитие на йонообменните технологии започва през 50-те години на 20-и век.

През 1948 Rohm and Haas представя на пазара първия слабо кисел катионит (Amberlite IRC 50), през 1949 за първи път се използва смола от смесен тип за индустриални цели, през 1959 се появяват първите макропорьозни смоли, а през 1988 DOW представя UPS смоли с моносферна гранулометрия.

Първите инсталации, използващи йонообменни процеси в България, се появяват през 50-те години на миналия век за нуждите от омекотена вода на ТЕЦ ""София"", ТЕЦ ""Марица Изток"" 3 и химическия комбинат за минерални торове в Димитровград.

И до ден днешен йонообменната технология за омекотяване на вода остава най-разпространеният и научно валидиран метод за премахване на твърдостта на водата. Карбонатните отлагания, познати още като котлен камък, са най-често срещаният и сериозен проблем в природните източници на вода за потребностите на бита и индустрията.Това обуславя и все по-широкото разпространение на инсталации за омекотяване на вода като цялостни решения или като междинни звена от технологичния процес на кондициониране на водата (като предочистка пред инсталации за обратна осмоза и електродейонизация например, или като полиращо звено за ултрачиста вода за производството на електроника).

За омекотяване на вода се използва смола, която е силно кисел катионит. Селективният катионит задържа солите на твърдостта (калций, магнезий и бикарбонат) и ги заменя с натриеви йони, които са по-лесно разтворими и не образуват отлагания от котлен камък. Пример за такава смола е DOWEX™ Marathon C™, производство на The Dow Chemical Company (САЩ) – UPS йонообменна смола с моносферни гранули.

Еднаквият размер на гранулите минимизира частичните загуби на филтърна медия през отворите на дистрибуторите (дюзите) в омекотителните инсталации. Материалът и структурата на зрънцата йонообменна смола ги правят високоустойчиви на механично и химично натоварване, повишават работния капацитет на смолата и спомагат за оптимизиране на регенерационния процес.DOWEX™ Marathon C™ намира приложение в омекотителни инсталации за нуждите на електроцентрали, текстилната индустрия, перални стопанства, парни котли, парогенератори, бойлери, конвектомати, хотелски и жилищни комплекси, обществени учреждения, фармация и редица други промишлени отрасли.

Стандартно омекотителните инсталации, които сме привели в експлоатация, се състоят от напълно автоматични контролни глави, йонообменни колони, солесъдържател и йонообменна смола. Благодарение на висококачествените продукти и компоненти на водещите фирми в бранша – The Dow Chemical Company, Rohm and Haas (вече част от The Dow Chemical Company), Clack Corporation, KSH GmbH, както и на редица утвърдени производители на помпи, измервателни уреди, филтри и филтърни колони, съвременните омекотителни инсталации са изключително практични като начин на действие, експлоатация и дизайн.

 

Модерните контролери и дългият експлоатационен живот на йонообменните смоли правят омекотителните инсталации изключително добра и ефикасна инвестиция.

Ползите от омекотяването на водата са: намалени разходи за енергия, ремонти и резервни части за компрометирано от котлен камък оборудване; оптимизиране на работния капацитет на битово, професионално и промишлено оборудване; непрекъснат процес на работа и удължен живот на уредите и топлообменниците; подобряване на крайния продукт или последващ производствен процес.

От нашата над 20-годишна практика в сферата на обработката на вода считаме, че йонообменната технология за омекотяване на вода в промишления сектор е утвърден, ефикасен и икономически оправдан метод за премахване на котлен камък и ще продължи да бъде една от двете водещи технологии, наред с мембранните модули, за обработка и кондициониране на вода.

Марта Алексиева, офис мениджър, Флунемерг ЕООД

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Омекотителни инсталации за вода в производството

Cистемите за омекотяване се прилагат с цел намаляване съдържанието на солите на калция (Ca) и магнезия (Mg) във водата и предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности под формата на котлен камък или затлачването на мембранните елементи.Тяхното приложение в индустрията е широко разпространено, тъй като съществуват производства, в които е от голямо значение в технологичните процеси да се ползва омекотена вода като например рафинерии, електроцентрали, хранително-вкусова промишленост, болници, охладителни кули и други.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top