ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

01.07.2020, / Фирмени статии /

  • ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК
  • ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

 

В рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", ЕКОН-91 ООД повиши конкурентоспособността си посредством въведените иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност чрез намаляване на количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците.

 

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата. Системата представлява иновативна производствена технология, която се използва за първи път в България. С внедряването й се оптимизираха процесите на пълнене и вадене на ядрата от пенолатекс посредством пълната им автоматизация, като по този начин пълненето винаги е с едно и също количество пенолатекс, което гарантира намаляване на технологичния отпадък от изпресовка. Ваденето на пенолатексовите ядра от формите е оптимизирано с новата автоматизирана машина, което елиминира технологичните грешки. Високата степен на автоматизация на оборудването доведе до намаляване на усилията при изваждането на ядрата и осигури по-равномерно разпределение по цялата дължина на валовете, вследствие на което скъсванията са намалени наполовина. Това доведе до намаляване на отпадъка от латексова смес.

 

За оползотворяване на генерирания при производството технологичен отпадък, който остане, в производствения процес се внедри съоръжение за обработка на остатъчния технологичен материал, което намали всички суровини, влагани в производството на продукти и предотврати образуването на отпадъци. Технологията за работа на съоръжението за обработка на отпадъка включва раздробяване на изпресовката на гранули, омокряне на гранулите с латекс и вулканизиране на получената смес във форми. С него се осигури съразмерно, симетрично и еднакво раздробяване на отпадъчния материал, който се използва отново в производството на продукти от пенолатекс. Основното предимство на внедрената иновативна технология за преработка на технологичните отпадъци се състои в това, че при нея раздробяването става на еднакви по габарит частици. Раздробяването става безпрахово, като съоръжението е комплектовано с вентилатор за транспортиране на вече готовия смлян гранулат. В България подобна технология е внедрена за първи път, като доказателство за това е и фактът, че ЕКОН-91 ООД е единствен производител на латексови матраци за България и Източна Европа.

 

При производството на пенолатекс, като емулгатор в латекса и пенообразувател се използва сапун (калиев олеат), който след вулканизацията трябва да се извлече чрез изпиране. При този процес се използват големи количества вода, които през лятото се увеличават значително. При запълване на ваната за пране на продуктите и след тяхното изпиране, използваната вода се зауства в градската пречиствателна инсталация без да се пречиства. С въведената иновативна технология, представляваща съоръжението за пречистване, се осигури възможност на предприятието кандидат, вместо да изхвърля използваната от прането вода, да я пречисти и използва отново в процеса по предпране на пенолатексовите изделия. Системата за пречистване на отпадъчната промишлена вода е чрез флотация и е до степен за повторна употреба в производствения процес. Процесът по пречистване е физикохимичен метод, използван предимно за третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация. Прилагането на метода се счита за целесъобразно при необходимост от отстраняване от водата на емулгирани и суспендирани вещества с относителна плътност, по-малка или близка до относителната плътност на водата. Счита се за много подходящ и при третирането на индустриални отпадъчни води. Сред посочваните предимства на пречистването чрез флотационно уплътняване са: по-малката продължителност на процеса (скоростта на уплътняване по флотационния метод е около 10-15 пъти по-голяма в сравнение с гравитационното уплътняване); по-голямото уплътняване на утайките и фактът, че флотацията може да се регулира в зависимост от оперативното изменение на параметрите. Съоръжението включва съдове за усредняване на pH на водата и неутрализиране, последващото утаяване и флотация на същата, извличане на утайките и повторно връщане на водата за предпране.

"Този документ е създаден по проект "По-ефективно използване на ресурсите в ЕКОН-91 ООД", изпълняван в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0143-C01 с финансоватата подкрепа на Оперативна програма "Иновации  и  конкурентноспособност"  2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕКОН-91 ООД и при някакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган по програмата."


 

 

ЕКОН-91 ООД

гр. Русе, кв. "Западна Промишлена Зона",

ул. "Капитан Райчо Николов" №11, пк 7000

тел.: офис 082/594 920; централа 082/594 925

office-byala@ekon.bg

www.ekon.bg

 

 

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективностФирмени статии

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективност

Освен с характерния за портфолиото честотни инвертори на Mitsubishi Electric компактен дизайн новите стандартни регулатори от гамата FR-D 700 се открояват с опростена и безопасна работа, усъвършенствани работни характеристики и широки функционални възможности. 

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния секторФирмени статии

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния сектор

Поемайки предизвикателствата на нови проекти, компанията се стреми да следва световните норми в опазването на околната среда, както и тенденциите за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния секторФирмени статии

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния сектор

Ехнатон помага на клиентите си да намалят водния си отпечатък чрез оптимизиране на процесите и мониторинг, което същевременно води до генериране на значителни икономии на енергия и понижена консумация на химикали.

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в ПакистанФирмени статии

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

В сътрудничество с фирма Електроинвент Ехнатон разработва и въвежда в експлоатация PLC и HMI софтуер за управление на над 120 локални пречиствателни станции за питейна вода в районите на Хавалпур, Бахавалпур, Бхавалнагар, Рахим Яар Кан и Лодран – Пакистан.

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в РиминиФирмени статии

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в Римини

За шеста поредна година Експо Бизнес Партнерс, в ролята си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира делегация от 10 български фирми, заинтересовани от въвеждането на машини и технологии, свързани с кръговата икономика.

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³ Фирмени статии

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top