Дигитални двойници във ВиК сектора

Технически статии / Води

  • Дигитални двойници във ВиК сектора
  • Дигитални двойници във ВиК сектора

Технически статии

 

В усилията си да осигурят надеждни, стабилни и достъпни системи ВиК дружествата са изправени пред проблеми като нарастващи цени на електроенергията, амортизирани активи и инфраструктура, недостиг и загуби на вода, природни бедствия, свързани с климатичните промени и др. Решенията на тези проблеми са също толкова многобройни и разнообразни – от публично-частни партньорства до осъзнаване на необходимостта от съхранение на водните ресурси и интелигентни технологии.

› РекламаДигитални стратегии

Наличието на качествени данни е от фундаментално значение за вземането на оптимални решения. Често обаче ВиК операторите се затрудняват при намирането на ефективен начин за използване на данните, с които вече разполагат, и тези, които се събират регулярно, тъй като те са изолирани в несвързани IT решения, таблици и записи на хартия.

Дигитализацията на данните и бизнес процесите, които тя поддържа, може да помогне на ВиК дружествата да се възползват максимално от данните им и да подобрят вземаните решения, ефективността и качеството на предлаганите услуги. Един от най-мощните инструменти в тази област е технологията на дигиталните двойници.

Дигиталният двойник е виртуална репрезентация на физически актив, процес или система. Създаването на дигитален двойник на една ВиК система включва интегрирането на виртуални инженерни модели с реални модели и ГИС данни. В допълнение дигиталните двойници непрекъснато се обновяват чрез оперативни данни от SCADA системи, сензори, измервателни уреди и др. Именно това отличава дигиталните двойници от статичните 3D модели.

Крайният резултат е интелигентен и свързан дигитален инфраструктурен модел, който подпомага планирането, проектирането, изграждането и оперирането на умни ВиК мрежи. Дигиталните двойници на ВиК системите предоставят точни и достоверни данни, които операторите могат да използват за анализи от типа "какво-ако" и за всемане на информирани решения в рамките на жизнения цикъл на системата – от дългосрочно планиране по отношение на уязвимост и капацитет до непосредствен мониторинг на експлоатационните параметри и аварийно реагиране.


› Реклама


Използване на дигитални двойници

Дигиталните двойници дават възможност за визуализиране на актив (в контекста на системата и обкръжаващата го среда), за проверка на състоянието му и провеждане на анализи и симулации. Това позволява на ВиК дружествата да придобият по-добра представа за поведението на системите и същевременно им помага в прогнозирането на бъдещето им поведение и в симулирането на въздействието от потенциални промени, преди в тях да са вложени средства и труд. Дигиталните двойници предлагат възможност за оптимизиране на работните характеристики на активите и планирането, основаващо се на оценка на риска.


 

Ползите

Чрез въвеждането на модел за хидравличните характеристики на системата и качеството на водата, който отразява настоящите условия, дигиталните двойници дават възможност за симулиране на събития като неизправности в тръбопроводната мрежа, спирания на електрозахранването, пожари, замърсявания и др. В резултат ВиК дружествата могат да анализират устойчивостта на системите си и да оценят съответните рискове.

Дигиталните двойници оползотворяват ефективно данните от различни системи за управление, като по този начин поддържат стратегически мениджмънт на активите, основан на оценка на риска. Тези ползи допринасят за оптимизиране на разходите, удължаване на полезния живот на активите и приоритизиране на проектите за основни подобрения.

Непрекъснатото обновяване на дигиталните двойници с отчетените оперативни данни подпомага дружествата в локализирането на потенциални течове и намаляването на загувите на вода.

Повечето ВиК дружества вече имат хидравличен модел на системата си, който се използва за планиране и проектиране. Чрез интегриране на тези хидравлични модели с данни от SCADA системите дигиталните двойници позволяват да се определят свойствата на ВИК системата, които не могат да бъдат измерени пряко. Това осигурява по-цялостен поглед върху системата, което може да спомогне за повишаване на безопасността и редуциране на спукванията на тръбопроводи.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в БългарияФирмени статии

Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

Използването на барометъра ще подпомогне бързото ориентиране на ръководителите на предприятията и организациите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани по отношение на зелената дигитализация. Целта е да се повиши нивото им на информираност и да бъдат насърчени да изготвят последващ детайлен анализ на всички свои бизнес дейности, за да планират подобрения.

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъциТехнически статии

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци

Производителите на оборудване разработват иновативни решения като роботизирани рециклиращи машини, които сортират отпадъците чрез алгоритми, включващи изкуствен интелект, дронове, следящи депата и измерващи качеството на въздуха около тях и много други.

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни водиИнтервю

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни водиИнтервю

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Кметът на Добрич представя настоящи проекти на общината в областта на енергийната ефективност и подобряването на водоснабдяването и споделя впечатленията си от конкурса ЕКООБЩИНА.

Изграждане на помпени станцииТехнически статии

Изграждане на помпени станции

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.

IoT технологии в третирането на водиТехнически статии

IoT технологии в третирането на води

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

Hа 2 април т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top