Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

10.03.2020, Интервю /

  • Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Интервю

 

Мирослав Гечев, главен изпълнителен директор и съосновател на Develiot, пред сп. Екология & Инфраструктура


През последните месеци Develiot получи няколко отличия за стартъп компания. Разкажете повече на читателите на сп. Екология & Инфраструктура за дейността и пътя на фирмата досега. Как възприемате подобен тип награди – като ангажимент или като стимул?

Те са валидация и обратна връзка за нас, че това, което правим, има смисъл и носи реална бизнес полза за общини, водоснабдителни дружества, държави. До момента сме получили тази валидация както от нашите клиенти и партньори, така и от множество независими организации, като Microsoft, която ни класира сред само четирите финалиста в световен мащаб на глобалните й Internet of Things награди, Central European Startup Awards, където бяхме определени като най-добрата стартираща IoT компания в България, a на международния финал, който се проведе в Букурещ, получихме и признанието на публиката, като за нас бяха гласували най-голям брой хора от всички участници. Други постижения от изминалата година включват награди на Германо-Българската индустриално-търговска камара, betapitch и много други.

Develiot се движи на много високи обороти. Стартирахме като самостоятелно дружество в началото на 2019 г., като още от самото си създаване сме фокусирани върху управление и мониторинг на въздух и водни системи. Това, което видяхме като липса на пазара, е качествено измервателно оборудване, което да предоставя индустриално качество, да бъде лесно за използване и обслужване и да предлага всичко това на конкурентна за пазара цена. Умело успяваме да вземем "скъпи" функционалности от горните ценови сегменти и да ги правим достъпни и практични за ползване, без да жертваме качеството, като използваме новаторски технологии и подходи. Комбинираме тези измервателни устройства с платформа за мониторинг, съхранение на данни и анализ и с аналитични модели, които намират взаимовръзки между нашите измервания в корелация с външни фактори, давайки възможност едно ВиК дружество или град да взема решения, базирани на данни. Данните са сила.

Устройствата, платформите и техните аналитични способности са изцяло наша разработка. Позволяваме и изключителна бърза и лесна интеграция със софтуерни решения на трети страни, т.е. не заключваме клиента по никакъв начин. Това се цени изключително много в наши дни.

Една от разработките Ви е станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в градски условия, която вече е внедрена в две общини у нас. Какви са основните предимства за ползвателите?

От много години в обществото се говори колко е важно да обърнем внимание на екологията, въздуха и водите. Днес съществената разлика е, че вече усещаме последствията от тези проблеми. Вземете въздуха – всеки един от нас ще загуби 2 години от живота си заради излагането на замърсен въздух. По официална статистика на Европейската агенция по околна среда 400 000 европейци годишно губят живота си преждевременно поради мръсния въздух. Средните загуби на чиста, питейна вода в България са около 60%. Това е много. Целта на нашия бизнес е да обърнем тази тенденция, като събираме данни за текущата ситуация, а на база на тези данни властите вземат решения как да подобрят качеството на въздуха, което е важно за всички нас.

Със станцията за мониторинг на качеството на въздуха следим определените от Европейската комисия ключови показатели. С нейна помощ в градска среда можем да определим кои са основните замърсители в различните части на града, кои са вероятните източници и какви стъпки биха могли да бъдат предприети. Първите ни големи проекти бяха инсталирането на мрежа от станции в София и Охрид.Имаме и съществен фокус върху управлението на водни системи. Устройството ни за отдалечено отчитане на водомери например позволява изцяло да се елиминира необходимостта от човешка намеса при този процес. Когато изградим цялостна мрежа от тях, можем да покажем кои са най-проблемните участъци със загуби по системата, помагайки на ВиК дружествата да разберат къде инвестиция в нов водопровод ще донесе най-голяма възвръщаемост.

Третият ни продукт позволява отдалечен мониторинг на нивата и теченията на реки, както и нивата на валежите, за да се получават актуални данни за състоянието на водните ресурси. Решението помага на властите да следят най-важните параметри на основните водни ресурси, които са от стратегическо значение за сигурността на обществото. Благодарение на възможностите си за отдалечено наблюдение и анализ на данни тази система може да бъде използвана и като инструмент за ранно известяване в случай на потенциални проблеми с конкретните водни ресурси.

Кои са партньорите, с които реализирате решенията си? Как е организирана дейността Ви по текущите проекти?

Бизнесът ни е базиран изцяло на сътрудничеството с партньори. В най-честия случай това са компании, които имат силно пазарно присъствие в съответния сегмент, или такива, за които концепцията за интелигентни градове е фокус. Например това са системни интегратори, телекоми, инженеринг компании.


 

Целта е да овластим партньорите ни да предоставят тези решения бързо и лесно и контролът да е в тях. Наред с техническите решения и пълната документация, за всяко решение предоставяме Project Guideline, който описва какво е необходимо, за да се случи такъв проект – от каква експертиза се нуждае екипът, как се разпределя работата, какъв е бизнес проблемът, какво е решението, как се защитава то пред клиент и т.н. Това се харесва много на партньорите ни, тъй като им даваме рецепта за успех, стъпваща на реални проекти в региона.

Заявявате, че сред целите ви е да сте сред глобалните IoT лидери в областта на решенията за управление на качеството на въздуха и водата. Какво според Вас е мястото на високотехнологичните концепции в екологията?

Огромно. Вече не говорим просто за концепции, а за реални технически решения, които носят ясна и измерима стойност. Както споменах и по-рано, проблемите, за които говорим на концептуално ниво от години, вече ни застигат в реалния живот и ние ги усещаме. Вижте ситуацията в Перник например.

Градовете, водоснабдителните дружества и държавните организации инвестират в решения като нашите, които им дават данните, на чиято база да се вземат решения и ситуацията да се подобрява. Ние вече не мислим как е най-добре да решим проблем, не спекулираме, а взимаме решения на база на солидни данни и доказателства. Средствата на бизнеса не са безкрайни и затова той действа умно.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

ПрахоулавянеТехнически статии

Прахоулавяне

Замърсяването на въздуха с прахови частици е сред основните екологични предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Материалът представя индустриалните технологични решения, които позволяват постигане на емисионните норми за този замърсител.

IoT технологии в третирането на водиТехнически статии

IoT технологии в третирането на води

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торовеТехнически статии

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Спецификите на производство на торовата индустрия я нареждат като сериозен играч в замърсяването на въздуха. Основните замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При производството на HNO3 се генерират значителни количества парников газ N2O.

Праховите емисии от смилането на суровините, например фосфорит или варовик, се третират с помощта на ръкавни филтри, като по този начин могат да се постигнат концентрации на прах от 5 mg/Nm3. За тях, както и за други техники за обработка на газови емисии, прилагани в торовата индустрия - циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори, четете в статията.

Ръкавни филтриТехнически статии

Ръкавни филтри

Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия...

Статията представя видовете, работните параметри и приложенията на тези важни за производствения процес компоненти.

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общиниБизнес

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Мониторинг на води в пречиствателни станцииТехнически статии

Мониторинг на води в пречиствателни станции

Eвропейското и националното законодателство включват насоки за избора на подходяща методология и честота на мониторинга на води в пречиствателни станции. За качеството на третираните води се следи за съответствието с референтни стойности на параметри като биохимична потребност от кислород (БПК), химична потребност от кислород (ХПК), общо съдържание на суспендирани частици, концентрация на азот, фосфор и др.

Предварително изработените помпени станции Grundfos са гъвкаво и надеждно решение за отвеждане на отпадъчни водиФирмени статии

Предварително изработените помпени станции Grundfos са гъвкаво и надеждно решение за отвеждане на отпадъчни води

Като вносител и партньор на световния помпен концерн Grundfos, Адара Инженеринг предлага предварително изработени напълно окомплектовани помпени станции на производителя. При отвеждането на отпадъчни и дренажни води предварително изработените помпени станции са икономически изгодна, гъвкава и надеждна алтернатива на традиционните бетонни решения.

Апаратура за анализ и мониторинг на води

Извършването на анализ и мониторинг на качеството на водите е от водещо значение за определяне на тяхното състояние. Обект на наблюдение са ключови показатели, оказващи влияние върху околната среда и живота и ежедневните дейности на хората.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top