Представяме новия брой на

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА


Първият, пилотен брой в новия формат на единственото у нас техническо списание за екология е пред вас.


В него:

От мястото на събитието - Международното изложение за екологосъобразни технологии Ecomondo, което се проведе в началото на ноември в Римини, Италия, Елеонора Еленкова от екипа на сп. Екология и Инфраструктура разказва за най-интересното, което видяха над 116 000 посетители.

За индустриалните отпадъци изискванията и санкциите растат, увеличават се разходите по управлението и преработката им... Затова все повече индустриални предприятия преразглеждат програмите си за контрол на замърсяването. Редуцирането на отпадъците по време на производствения процес има както икономически, така и екологични ползи. В рубрика Отпадъци в броя представяме методите и техниките за намаляването на отпадъците от промишленото производство.

Всичко за методите и апаратурата за определянето на азот във водите разглежда една от най-интересните статии в броя - Келдал апаратите.

И още:
Келдал апарати - определяне на азот във води

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

 • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
 • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
 • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
 • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика
 • Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Събития

 

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Келдал апарати - определяне на азот във води

 • Келдал апарати - определяне на азот във води
 • Келдал апарати - определяне на азот във води
 • Келдал апарати - определяне на азот във води

Технически статии

 

Всичко започнало преди много, много време.... покрай бирата.

Докато изследвал протеините при производството на малц, шефът на лабораторния отдел на Карлсберг, разработил метод за определяне на съдържанието на азот, който е по-бърз и по-точен от използвания дотогава. От 1883 г. досега методът на Келдал продължава да бъде широко приет и намира редица приложения – за определяне на азот във води, отпадъчни води, утайки от пречиствателни станции, почви, хранителни продукти, напитки, фуражи, както и в предприятия от химическата и фармацевтичната индустрия. Всичко за методите и апаратурата за определянето на азот във водите - в статията.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама
› Реклама

Надземен монтаж на газопроводи

 • Надземен монтаж на газопроводи
 • Надземен монтаж на газопроводи
 • Надземен монтаж на газопроводи

Технически статии

 

Газопроводите в населените места обикновено се полагат подземно, но е възможен и надземен монтаж както на линии за комунално-битови нужди, така и за промишлени цели. Когато подземното полагане на вътрешно-квартални газопроводи не е възможно, се допуска и откритият им монтаж на специални опори по фасадите на сгради. При него има редица специфики - етапите, материалите, изискванията. Статията обобщава основните от тях.  


Прочетете цялата публикация› Реклама

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

 • Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията
 • Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията
 • Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията

Технически статии

 

В индустриалните предприятия обикновено се харчат доста средства за управление на отпадъците, необходими са персонал, енергия, суровини. Статията в броя представя техниките за минимизиране на отпадъците, благодарение на които може да се постигне максимална ефективност с минимум разходи.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
 • Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Технически статии

 

Спецификите на производство на торовата индустрия я нареждат като сериозен играч в замърсяването на въздуха. Основните замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При производството на HNO3 се генерират значителни количества парников газ N2O.

Праховите емисии от смилането на суровините, например фосфорит или варовик, се третират с помощта на ръкавни филтри, като по този начин могат да се постигнат концентрации на прах от 5 mg/Nm3. За тях, както и за други техники за обработка на газови емисии, прилагани в торовата индустрия - циклони, пластинчати охладители, многостъпални скрубери и капкови сепаратори, четете в статията.


Прочетете цялата публикацияОбщина Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

 • Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци
 • Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци
 • Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Бизнес

 

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 


Прочетете цялата публикацияОбщина Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

 • Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Бизнес

 

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.


Прочетете цялата публикация 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top