Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Технологичен преглед на аналитична апаратура за води

е водещата тема на брой 4/2016. В материала водещи доставчици на решения в областта разказват за своите най-актуални и интересни предложения за анализ на питейни и отпадъчни води.

Акцент в броя е статията "Измерване концентрацията на прах във въздуха", която разглежда най-често използваните методи за определяне на масовата концентрация на прахови частици във въздуха чрез филтър-базирани гравиметрични пробовземни уреди, TEOM анализатори, анализатори с бета абсорбция, оптични уреди и др.

Рубрика "Инфраструктура" е посветена на безизкопните технологии за рехабилитация на водопроводи. В материала са описани технологиите тръба в тръба, облицовка с втвърдяване на място, спирално навита тръба, управляемо хоризонтално сондиране и микротунелиране.

Не пропускайте също "Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост", "Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци", "Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци" и др.
 

› Реклами в специалния брой

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top