Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В своя брой 4/2014 сп. Екология & Инфраструктура представя добрите практики в третирането на отпадни води в Холандия. В репортажа от медийната обиколка „Value of water – Industry and Wastewater”, в която взе участие и представител на Ти Ел Ел Медиа, можете да прочетете за успешния опит на институциите и бизнеса в пречистването на води от производството в Кралство Нидерландия. В броя са отразени още седмата международна конференция за намаляване загубите на вода, организирана от БАВ, както и втората част на Националната Конференция „Акустика 2014”. Изданието ще запознае читателите със стандарта за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064 и с проекта Switch4food, който цели намаляване потреблението на вода в хранително-вкусовия сектор. Други интересни теми в броя са: „Пречистване на отпадъчни газове от прах”, „Измерване на шум и вибрации”, „Рециклиране на излезли от употреба автомобили” и др.
 

› Реклами в специалния брой

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top