Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 3/2013 на сп. Екология & Инфраструктура ще ви запознае с новостите в нормативната рамка, които отразяват най-съвременните екологични изисквания на ЕС: Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. В статията „Контрол на замърсяванията в ТЕЦ” е разгледана и Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах.
В рубрика Проекти представяме инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел, както и актуалните екологични проекти на Пловдив. В рубриката за инфраструктура представяме системите за дистанционен контрол и управление на отдалечени водоснабдителни обекти и техните компоненти. Иновациите в пътната инфраструктура са застъпени с тема за електронните системи за събиране на пътни такси.
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top