брой 3, май, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В своя брой 3/2017 сп. Екология & Инфраструктура представя темата "Автоматизация в ПСОВ". Статията очертава тенденциите в областта и разказва в детайли за нарастващите предизвикателства, свързани с третирането на отпадъчни води и използването на информационни системи за по-ефективното управление на една станция.

В изданието може да прочетете и интервю с Петър Муховски, маркетинг директор в Би Ар Ес Болканс. Той разказва за технологията за реновиране на батерии, която компанията предлага на българския пазар.

Материалът със заглавие "Управление на емисии при производството на енергия от биомаса" е посветен на видовете замърсители и необходимостта от инсталиране на пречиствателни съоръжения при този тип дейност.

В броя може да прочетете още темите "Специфики при избора на тръби", "Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса", "Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода" и други.
 

› Реклами в специалния брой

Автоматизация в ПСОВ

Технически статии

 

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой