брой 3, май, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

В своя брой 3/2017 сп. Екология & Инфраструктура представя темата "Автоматизация в ПСОВ". Статията очертава тенденциите в областта и разказва в детайли за нарастващите предизвикателства, свързани с третирането на отпадъчни води и използването на информационни системи за по-ефективното управление на една станция.

В изданието може да прочетете и интервю с Петър Муховски, маркетинг директор в Би Ар Ес Болканс. Той разказва за технологията за реновиране на батерии, която компанията предлага на българския пазар.

Материалът със заглавие "Управление на емисии при производството на енергия от биомаса" е посветен на видовете замърсители и необходимостта от инсталиране на пречиствателни съоръжения при този тип дейност.

В броя може да прочетете още темите "Специфики при избора на тръби", "Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса", "Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода" и други.
Автоматизация в ПСОВ

Технически статии

 

Hарастващите предизвикателства в сектора - увеличаването на нормативните изисквания, амортизацията на инфраструктурата и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните си експлоатационни практики.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на водаТехнически статии

Ултравиолетови светодиоди в POU системи за пречистване на вода

Традиционно, POU системите са оборудвани с живачни лампи ниско налягане, които излъчват дискретно с дължина на вълната 253,7 nm в бактерицидния спектър, като осигуряват достатъчно мощно решение и са се превърнали в индустриален стандарт във водопречистването.

 

› Реклами в специалния брой

 


Специфики при избора на тръбиТехнически статии

Специфики при избора на тръби

В дългосрочна перспектива, за проект като подмяна на тръбопроводи изборът на подходящ материал е от огромна важност. Затова се изисква отлично познаване както на условията на почвата, така и на силните и слабите страни на всеки материал.


 

› Реклами в специалния брой

 


Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на водаТехнически статии

Иновативни сензорни решения за намаляване загубите на вода

Благодарение на данните, получени от сензорите във водоснабдителните съоръжения, комуналните дружества във водния сектор могат прецизно да локализират течове в системите и да идентифицират зони с висок риск от загуби на вода.


Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни водиТехнически статии

Развитие на нанотехнологиите в третирането на питейни и отпадъчни води

Потенциалните области на приложение на нанотехнологиите в третирането на води могат да бъдат подразделени условно в три категории: пречистване и ремедиация за подобряване качеството на водите и достъпността на водните ресурси; мониторинг и превенция на замърсяването.Би Ар Ес Болканс, Петър Муховски: Решението ни за реновиране на батерии е напълно екологосъобразно

Фирмени статии

 

Маркетинговият директор на Би Ар Ес Болканс разказва за същността, предимствата и приложимостта на технологията за реновиране на батерии, която компанията предлага на българския пазар.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния бройТехнологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Технически статии


Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

Прочетете цялата публикация
Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Технически статии

 

Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие върху околната среда и затова е необходимо да се инсталират пречиствателни съоръжения, които да елиминират или поне да редуцират риска от замърсяване.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за насИнтервю

Доброто познаване на проблематиката и високият професионализъм са водещи за нас

инж. Иван Симеонов, управител на АКВА АВТОМАТИКА ООД, разказва за успешните проекти на ръководената от него компания, за партньорството си със Siemens и за спецификите в дейността на АКВА АВТОМАТИКА.


Европейският експозиционен център на кръговата икономика EcomondoФирмени статии

Европейският експозиционен център на кръговата икономика Ecomondo

ECOMONDO е търговският панаир, лидер на зелената и кръгова икономика в европейското Средиземноморие, международно събитие с иновативен формат, което обединява в една платформа всички сектори на кръговата икономика.  От енергийната ефективност до енергията от възобновяеми източници, от оползотворяването на суровини и енергия до устойчиво развитие: това са само някои от разглежданите теми в дните, посветени на събитието.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top