Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 2/2012 на списанието ще ви запознае с новите разпоредби относно събирането и третирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, влезли в сила през август т.г. Още по темата може да прочетете в статията, посветена на завода за третиране и рециклиране на излязло от употреба електрическо и елeктронно оборудване на фирма НАДИН в гр. Нови Искър. В рубриката за екологични проекти е поместена информация за екологосъобразните решения, вндерени в Идеал Стандарт – Видима и ТЕЦ Варна, както и подробности за новата модерна инсталация за биологично третиране на отпадъците в София. Сред останалите интересни теми са „Зелени обществени поръчки”, „Енергия от отпадъчна дървесна биомаса”, „Рециклиране на пластмаси”, „Управление на излезли от употреба гуми”, „Управление на загубите на вода”, „BREEAM стандарта” и други.
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top