брой 2, април, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 2/2017 на сп. Екология & Инфраструктура, с който издателство Ти Ел Ел Медиа ще участва в тазгодишното издание на международното изложение Вода София, поставя акцент на пречистването на води. Водеща тема е "Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост", в която читателите могат да се запознаят с инженерни решения за работни режими с намален капацитет на помпите, целящи оптимизиране на производителността и редуциране на експлоатационните разходи. В броя е публикувано продължението на статията от предишния брой на списанието – "Дозиращи помпи за пречиствателни станции". В него две от водещите компании на пазара - Адара Инженеринг и Хенлих, представят свои актуални продукти и решения. Интерес представлява и материалът в рубрика "Бизнес", реализиран със съдействието на МОСВ, в който се представят възможностите пред общините за изграждането на компостиращи инсталации с европейско финансиране.
 

› Реклами в специалния брой