брой 2, април, 2017

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 2/2017 на сп. Екология & Инфраструктура, с който издателство Ти Ел Ел Медиа ще участва в тазгодишното издание на международното изложение Вода София, поставя акцент на пречистването на води. Водеща тема е "Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост", в която читателите могат да се запознаят с инженерни решения за работни режими с намален капацитет на помпите, целящи оптимизиране на производителността и редуциране на експлоатационните разходи. В броя е публикувано продължението на статията от предишния брой на списанието – "Дозиращи помпи за пречиствателни станции". В него две от водещите компании на пазара - Адара Инженеринг и Хенлих, представят свои актуални продукти и решения. Интерес представлява и материалът в рубрика "Бизнес", реализиран със съдействието на МОСВ, в който се представят възможностите пред общините за изграждането на компостиращи инсталации с европейско финансиране.
 

› Реклами в специалния брой

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и наляганияФирмени статии

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и налягания

Параметри на групата дозиращи помпи Smart DIGITAL DDA, DDC и DDE като точност на дозиране до 1:3000, широк диапазон на захранващо напрежение (100-240 V, 50/60 Hz), напълно окомплектоване с инсталационни комплекти и други, дават възможност за най-оптимален избор съобразно всяко конкретно приложение.

 

› Реклами в специалния брой

 


Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водатаТехнически статии

Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водата

Още от канализационната мрежа и помпените станции започва образуване и натрупване на водороден сулфид H2S - вреден газ с тежък мирис и корозивно въздействие върху бетона и материала на тръбите. Дозиращите системи на sera за железни соли FeCl2 спомагат за свързването му и образуване на железен сулфид FeS, който се транспортира до ПСОВ.


 

› Реклами в специалния брой

 


Изпомпване на отпадъчни води с променлива скорост

Технически статии

 

Преди задвижванията с променлива честота да навлязат в употреба, изпомпването с различна скорост се е осъществявало с помощта на двускоростни двигатели и намотки с регулируемо напрежение. През последните 10-15 години индустрията е започнала усилено да използва задвижващи механизми с променлива честота при системите за транспортиране на отпадъчни води.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния бройСистеми за UV обеззаразяване на води

Технически статии


Ефективността на ултравиолетовата светлина варира в зависимост от дължината на вълната. За повечето микроорганизми пикът на бактерицидното UV действие се проявява при около 260 nm, локалният минимум - при 230 nm, и падът до нула при 300 nm.

Прочетете цялата публикация

› Реклами в специалния брой

 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технически статии

 

Основна част от емисиите от съвременните депа се изпускат през системата за управление на сметищния газ, която може да включва съоръжения за факелно изгаряне и/или за оползотворяване на газа, и от повърхността на депото. Оборудването в системата за управление на газа до голяма степен елиминира метана и летливите органични съединения, но ползването му може да доведе до получаването на допълнителни продукти от горенето.


Прочетете цялата публикация
› Реклами в специалния брой

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.


ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Управление на емисии от съхранение

Технически статии


Отделните вещества създават много различни рискове, поради своите опасности. Затова мерките за емисионен контрол трябва да бъдат разработвани и прилагани на база добро разбиране на физикохимичните свойства на дадените вещества.

Прочетете цялата публикация

› Реклами в специалния брой

 Карлсберг Груп постигна целите си за устойчиво развитие през 2016 г.

Бизнес


През 2016 г. консумацията на енергия е намаляла с 4% на 27,7 kWh/hl, в сравнение с 29 kWh/hl през 2015 г. Емисиите на въглерод са ограничени с 10% на 6,3 kg CO2/hl, сравнено със 7 kg CO2/hl през предходната година.

Прочетете цялата публикация


Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Фирмени статии


Даниел Тен Хоор е изпълнителен директор на КВТ Груп и заема тази позиция от края на 2013 г.Г-н Тен Хоор, представете накратко структурата и предмета на дейност на КВТ Констракшън.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top