Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой 2/2016 на сп. Екология & Инфраструктура представя темата „Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ”. В статията са разгледани термичните методи като алтернатива за ефективно и екологосъобразно обезвреждане на утайките от ПСОВ и са сравнени работните параметри на най-широко прилаганите технологии за термично оползотворяване на утайки – изгаряне, газификация и пиролиза. В продължение на темата, посветена на озон генераторите от брой 1/2016 на списанието, в настоящото издание са представени коментарите на фирмите Алмекс-БГ и Гуга-92. Първата част на статията по темата „Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им” ще запознае читателите с видовете емисии от пътния транспорт.
Други интересни теми в броя са: „Депозитни системи за отпадъци от опаковки”, „Европейска схема за екомаркировка”, „Рециклиране на отработени автомобилни катализатори” и др.
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top