Представяме брой 1/2018

Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

 

Уважаеми читатели,

 

Пред вас е първият брой за 2018 година на единственото у нас техническо списание за екология и инфраструктура.

В него:

Подземното полагане на един газопровод е възможно само с тясното сътрудничество между множество екипи от специалисти, отговарящи за подготовката на трасето, оформянето на траншеята и заваряването на тръбните сегменти. За да се гарантира надеждна и дълготрайна експлоатация на линията, е необходимо и провеждането на редица тестове. Какво още включва и каква точно е последователността при тази комплексна процедура разглежда материалът в рубрика Инфраструктура.

Тенденцията за генериране на все повече отпадъчни материали от битови и производствени източници налага търсенето на екологосъобразни и ефективни решения за обезвреждането им. Статията в рубрика Отпадъци представя конструктивните особености и работните параметри на съоръженията за изгаряне на отпадъци - един от най-широко прилаганите методи в световната практика.

И още:
IoT технологии в третирането на води

Подземно полагане на газопроводи

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

IoT технологии в третирането на води

 • IoT технологии в третирането на води
 • IoT технологии в третирането на води
 • IoT технологии в третирането на води
 • IoT технологии в третирането на води

Технически статии

 

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.


Прочетете цялата публикация› Реклама

Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВА

 • Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВА
 • Предстоят ключовите за годината събития във водния сектор - ВОДА СОФИЯ и БУЛАКВА

Събития

 

Форумът, който ще се проведе от 27 до 29 март в Интер Експо Център-София, за поредна година ще обедини целия сектор на водната инфраструктура, вододобива, дистрибуцията, пречистването на индустриални и битови отпадни води, строителни дейности и други.

Паралелно с изложението ще се състои юбилейното десето издание на международната конференция Булаква, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ).

 


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама
› Реклама

Подземно полагане на газопроводи

 • Подземно полагане на газопроводи
 • Подземно полагане на газопроводи
 • Подземно полагане на газопроводи
 • Подземно полагане на газопроводи

Технически статии

 

В продължение на статията от бр. 6/2017 на сп. Екология & Инфраструктура, в която представихме спецификите и изискванията при надземен монтаж на газопроводни линии, в настоящия брой разглеждаме технологията и етапите на подземно полагане на газопроводи. Преди да се пристъпи към същинската част е необходимо да се изпълнят редица подготвителни дейности по отношение както на терена, така и на самия тръбопровод.


Прочетете цялата публикация› Реклама

В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

 • В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

Събития

 

Деветото издание на Save the Planet отново ще събере на едно място най-интересните идеи и предложения на водещи в международен аспект доставчици на решения за рециклиране и управление на отпадъци. Ще се проведе между 27 до 29 март 2018 г. в Интер Експо Център в София.


Прочетете цялата публикацияРециклиране на битови отпадъци - ПE фолио: сега и в Южна Африка!

 • Чарлз Мюлер (MD) и Деон Суарт (технически ръководител) пред линията на HERBOLD

Фирмени статии

 

Произведена и доставена от HERBOLD MECKESHEIM, линията може да преработи годишно до 8000 тона фолио, използвани «биг-бегс» и подобни отпадъци.


Прочетете цялата публикация› Реклама
› Реклама

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

 • Съоръжения за изгаряне на отпадъци
 • Съоръжения за изгаряне на отпадъци
 • Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Технически статии

 

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко години – разработват се решения, които намаляват разходите и същевременно предлагат по-добри екологични характеристики. Статията представя принципите на работа на основните видове съоръжения, широко използвани за изгаряне на най-различни отпадъци - инсинератори с решетка и с флуидизиран слой, и ротационни пещи.


Прочетете цялата публикацияУправление на емисии при производството на цимент

 • Управление на емисии при производството на цимент
 • Управление на емисии при производството на цимент
 • Управление на емисии при производството на цимент

Технически статии

 

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани дибензо-P-диоксини и дибензофурани и др. От статията може да научите какви са най-добрите налични техники за ограничаване на емиисиите и пречистване на отпадъчните газове от производството на цимент.


Прочетете цялата публикация 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top