Биоразградими и компостируеми пластмаси

15.10.2021, Технически статии / Отпадъци

  • Биоразградими и компостируеми пластмаси

Технически статии

 

Пластмасите са ключов за съвремието материал – те са универсални, леки и могат да бъдат произведени на относително ниска цена. Понастоящем само около 1% от пластмасата и пластмасовите продукти на световния пазар се смятат за биобазирани, компостируеми и/или биоразградими. Повечето пластмаси продължават да се произвеждат от изкопаеми горива чрез процес, допринасящ за високите емисии на парникови газове по продължение на веригата на стойността. Пластмасите замърсяват през целия си жизнен цикъл – от производството, до употребата и обезвреждането им.

Нивата на рециклиране са ниски, поради което пластмасите попадат в околната среда, например чрез нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, неподходящо управление на отпадъци и износване на продукти. Както е известно, те остават в природата за много години и могат да постъпят в хранителните вериги. Замърсяването с пластмасови частици е особено голямо предизвикателство по отношение поддържане на чистотата на компост, получен от разделно събрани биоотпадъци.

Биоразградимите, компостируемите и биобазираните пластмаси все повече се промотират като решение на някои от тези предизвикателства. Какво обаче е значението на тези термини?

Разликите

Биоразградимите и компостируемите материали могат да бъдат разложени от микроорганизми до вода, въглероден диоксид, неорганични соли и нова биомаса в рамките на определен период от време. Това дали един биоразградим или компостируем продукт се разгражда биологично и колко бързо протича този процес до голяма степен зависи от условията, на който е изложен при изхвърлянето му – температура, продължителност, наличие на микроорганизми, хранителни вещества, кислород и влажност. Различните видове биоразградими и компостируеми пластмаси се разграждат биологично при точно определени условия. Ако условията не отговарят на специфицираните, пластмасите могат да се разградят бавно, да не се разградят изобщо или да се фрагментират до микропластмаси.

Биоразградимите пластмаси са предназначени да се разградят биологично в специфична среда (вода, почва, компост) при определени условия и за вариращ период от време. Промишлено компостируемите пластмаси се разграждат в условията на индустриална компостираща инсталация или инсталация за анаеробно разграждане с последващ етап на компостиране. Други компостируеми пластмаси са предвидени да се разградят в условията на добре поддържан домашен компостер при по-ниски температури, отколкото в промишлените компостиращи инсталации. Повечето от тях се разграждат биологично и в индустриалните съоръжения за компостиране.Биобазираните пластмаси са изцяло или частично направени от суровини с биологичен характер, а не от изкопаеми горива, както конвенционалните пластмаси. Небиоразградимите пластмаси имат по-дълъг живот. Те могат да се разпаднат на по-малки парченца, формирайки микропластмаси, и да се натрупат в околната среда. Разградимите чрез окисляване пластмаси съдържат добавки, които чрез окисление водят до тяхното фрагментиране до микропластмаси или до химично разлагане.

Биоразградимите или компостируемите пластмаси могат да бъдат произведени или от биобазирани суровини, или от изкопаеми горива. Те могат да имат подобна или същата функционалност, както конвенционалните пластмаси. Устойчивостта на биобазираните материали зависи от производствените практики, експлоатационния срок на продуктите и третирането в края на жизнения им цикъл. Терминът "биопластмаса" се използва понякога за пластмаси, които са или биобазирани, или биоразградими, или и двете. Предвид колко различни свойства притежават тези два вида пластмаси, потребителите могат лесно да се заблудят от доста неясния термин "биопластмаса".


 

Управление на отпадъците

Въпреки че биоразградимите и компостируемите пластмаси на практика са рециклируеми, в момента те не се рециклират до нови пластмасови материали. Те по-скоро се третират като примес при рециклирането на конвенционални пластмаси, в случай че са събрани съвместно. Увеличаването на пазарния им дял в бъдеще може да влоши ситуацията, но може и да направи рециклирането на биоразградимите или компостируемите пластмаси икономически целесъобразно. Независимо от това, са необходими допълнителни проучвания, иновации и инвестиции в рециклирането на тези пластмаси.

Въпреки че компостируемите пластмаси не допринасят с хранителни вещества към компоста, те имат роля в осигуряването на устойчиво управление на биоотпадъците. В Европа биоотпадъците от домакинствата и други източници все по-често се събират разделно от другите отпадъци. Анаеробното разграждане или компостирането на биоотпадъци в промишлени инсталации води до получаването на продукти, които могат да бъдат използвани като почвени подобрители или торове, стига да отговарят на изискванията за качество на национално ниво. Разделното събиране или домашното компостиране на биоотпадъци ще бъде задължително в ЕС от края на 2023 г.

Замърсяването с конвенционални пластмаси е разпространен проблем за осигуряването на качеството на компоста. Замяната на конвенционалната пластмаса със сертифицирана компостируема пластмаса за продукти, които често са смесени или прекрепени към хранителни отпадъци, например стикери за плодове или пакетчета чай, може да спомогне за ограничаване на замърсяването с конвенционална пластмаса.

Опитът показва, че използването на компостируеми найлонови торби увеличава събираемостта на хранителните отпадъци, тъй като потребителите ги намират за удобни. Затова някои общини и сметосъбиращи дружества препоръчват или изискват употребата на сертифицирани компостируеми найлонови торби за събирането на биоотпадъци. Стратегията зависи също от наличната инфраструктура за третиране на биоотпадъци (капацитет, технология за анаеробно разграждане, метод за отстраняване на примесите и др.).

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстилИновации

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстил

Успехът на проекта се затвърждава при тъкането на плата, което преминава безпроблемно, както и от крайния продукт – хавлиена кърпа, чието качество почти не се различава от това на кърпа, произведена от първични суровинни материали.

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакнаИновации

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакна

Новоразработеният метод има два етапа: пиролиза, при която материалът се разгражда и овъглява, което предотвратява формирането на здрава връзка с полимерната матрица; високотемпературно окисление, насочено към елиминиране на въглена.

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?Технически статии

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Съгласно насоките на Световната здравна организация и други здравни институции отпадъците от заразени с COVID-19 лица, карантинирани у дома, трябва да се смятат за опасни (инфекциозни) и да се обезвреждат като такива. На практика обаче в много европейски държави от местните власти се изисква тези отпадъци да се третират като смесени битови отпадъци, за които се прилагат специфични мерки за безопасност при събирането им.

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страниБизнес

Ecomondo 2019 събра 1300 изложители от 30 страни

Събитието бе посетено също и от 520 италиански и чуждестранни журналисти, сред които по традиция бе и редактор от екипа на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media

Сметосъбираща и сметоизвозваща техникаТехнически статии

Сметосъбираща и сметоизвозваща техника

Сметосъбиращата техника е обичайна гледка по улиците в урбанизираните териотрии. От материала може да научите интересни подробности за конструкционните характеристики на различните видове камиони за събиране и извозване на битови отпадъци.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленостТехнически статии

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.

Управление на зелени и хранителни отпадъциТехнически статии

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Подходящото управление на биоотпадъците осигурява възможност за получаването на компост с добро качество, който може да бъде използван като почвен подобрител, или на биогаз. Какви процеси се прилагат за това и какви са необходимите условия за провеждането им, вижте в статията.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top