БАВ организира национален семинар "Водомерно стопанство в отрасъл ВиК"

16.09.2015, Брой 2/2015 / Събития / Води

  • БАВ организира национален семинар

Събития

 

На 1 и 2 октомври т. г. в град Старосел ще се състои Национален семинар „Водомерно стопанство в отрасъл ВиК”. Събитието се провежда в рамките на традиционната Международна конференция ""Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи"", организирана от Българската асоциация по водите (БАВ).

Целта на семинара е да запознае представителите на ВиК дружествата, главни инженери и експерти, чиято дейност е свързана с водомерното стопанство, с най-новите и модерни решения за измерване на водните количества, с подбора и оразмеряването на най-подходящите уреди за конкретни условия, както и с възможностите и добрите практики за дистанционно отчитане.

Сред основните проблеми пред сектора са големите загуби на вода
За съжаление, този проблем съществува от десетилетия и резултатите от всички усилия, свързани с неговото преодоляване, не са толкова очевидни”, коментира инж. Иван Иванов, председател на БАВ. “За да бъде постигнат напредък, трябва да се работи системно по въпроса, като се прилагат различни мерки. Именно заради това ние ежегодно организирахме конференция по темата, на която български и международни експерти споделят своя опит.

› РекламаТази година нашите румънски колеги направиха подобна конференция в Букурещ, участие в която взеха представители от страната. Във връзка с това преценихме, че е подходящо, вече в балкански контекст, да помислим за нова концепция за провеждане на събитието, с цел то да стане още по-полезно за нашите членове. Според нас е по-добре Международната конференция ""Намаляване загубите на вода във водоснабдителните системи"" да се организира през година, като през всяка междинна да се провеждат специализиран форуми в отделни направления, свързани с темата.

През настоящата година решихме да направим Национален семинар „Водомерно стопанство в отрасъл ВиК”, тъй като това всъщност са уредите, с помощта на които се измерват потребените водни количества. И е известно, че именно те могат да бъдат в основата на търговските загуби на вода. Във връзка с това съм убеден, че темата на семинара е изключително важна за всички, които се борят с проблема за намаляването на загубите.

Правим семинара в близост до град Пловдив, като го съчетаваме с Международния технически панаир. Така участниците в събитието ще могат да посетят пловдивското изложение преди или след нашия форум”, разказва за промените в концепцията на събитието инж. Иванов.


› Реклама


Председателят на Асоциацията коментира, че

акцентът в семинара е поставен на водомерното стопанство
тъй като е известно, че съществуват разнородни проблеми, свързани с водомерите и тяхното управление. “Някои се отнасят до подбора на съоръженията - не е маловажно какъв точно тип и размер уред трябва да се постави, за измерване на водните количества в конкретни условия. И според правилния подбор може да има по-точни и по-неточни резултати.

Качеството на самите водомери също води до дискусии - какви продукти се внасят на пазара, какви се ползват, доколко те влияят на търговските загуби. Обсъждането на поддръжката и отчетността на тези уреди също е предвидено в програмата”, коментира той.


 

Организаторите са отправили покана за участие към представители на централната власт в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Българския институт по метрология (БИМ), представители на научните среди и бизнеса.

Дискутирането на тематиката в рамките на форума от широк кръг професионалисти ще насърчи намирането на ефективни решения за развитие и модернизиране на водомерното стопанство у нас, уверени са от Българската асоциация по водите.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решенияИнтервю

БАВ, Иван Иванов: Утвърдихме се като фактор при взимането на стратегически решения

В интервюто по повод 20-годишнината от създаването на Българската асоциация по водите (БАВ) председателят на организацията споделя своята оценка за изминалия период и развитието на водния сектор в страната.

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властитеИнтервю

ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

Управителят на ВиК - Стара Загора споделя очакванията си във връзка с реализацията на Стратегията за развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията до 2023 година.

БАВ, инж. Иван Иванов: Усилията трябва да се насочат към по-добро регулиране на сектора

Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) дава своята оценка за стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top