АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

25.11.2016, Брой 4/2016 / Технически статии / Води

  • АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

Технически статии

 

Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997 г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

АСМ2 е оторизиран дистрибутор за територията на България на фирма Thermo Fisher Scientific, водещ световен производител на инструментална лабораторна техника в частта хроматографска и спектрална апаратура, както и съответните софтуерни решения.

Представя също компаниите ElgaVeolia, ERWEKA, Milestone, PEAK, LabTech, FEI, вече част от Thermo Fisher Scientific, и съответно предлага техните продукти – системи за чиста и ултрачиста вода, апарати за фармацевтичен анализ, системи за микровълново разлагане и живачни анализатори, газови генератори, общолабораторно оборудване, електронни микроскопи.


› Реклама
Предлаганите от нас решения са съобразени изцяло с националните и европейски закони и изисквания, които произхождат от Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка на действие на общността в областта на политиките на водите.

Течният хроматограф Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 LC, заедно с Thermo Scientific TSQ масспектрометър, дават изключително добра селективност и граници на откриване на познати и непознати химични замърсители.

За анализ на летливи и полулетливи органични съединения предлагаме газов хроматограф Thermo Scientific Trace 1300 GC, както и Thermo Scientific ISQ масспектрометър с единичен квадрупол и неразделните от анализа хроматографски колони и консумативи, различни в зависимост от необходимия анализ.


› РекламаАпаратите дават много точни резултати при определяне на остатъчни пестициди, летливи и полулетливи органични съединения, полихлорирани бифенили, както и полициклични ароматни въглеводороди. Тройно квадруполният масспектрометър Thermo Scientific TSQ Quantum XLS Ultra може да доведе до изключително ниски граници на откриване (mg/l).

Thermo Scientific предлага най-доброто решение за анализ на диоксини и фурани в храни, почви, води и околна среда. Дизайнът на софтуера на Thermo Scientific DFS High resolution GC/MS масспектрометър с висока резолюция позволява изотопно разделяне, чрез което може да се пресметне тоталният еквивалент за концентрация, съгласно изискванията на стандарт EU EN 1948.


› Реклама

 

АСМ2 ЕООД предлага и йонни хроматографи за анализ на аниони и катиони във води, интегрирани системи модел Thermo Scientific Integrion IC, както и модулни системи Thermo Scientific ICS 4000 и ICS 5000. Тази пълна гама от продукти за всеки вид йонен анализ на води ни прави лидер в областта на йонната хроматография.

Продуктовата гама на АСМ2 включва и UV-VIS спектрофотометъра Thermo Scientific Evolution 300, който покрива напълно всички известни стандартизирани методи за спектрофотометричен анализ на води.

Андон Минков, управител,
АСМ2 ЕООД

› Реклама

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2017 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top