АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

25.11.2016, Брой 4/2016 / Фирмени статии / Води

  • АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

Води

 

Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997 г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

АСМ2 е оторизиран дистрибутор за територията на България на фирма Thermo Fisher Scientific, водещ световен производител на инструментална лабораторна техника в частта хроматографска и спектрална апаратура, както и съответните софтуерни решения.

Представя също компаниите ElgaVeolia, ERWEKA, Milestone, PEAK, LabTech, FEI, вече част от Thermo Fisher Scientific, и съответно предлага техните продукти – системи за чиста и ултрачиста вода, апарати за фармацевтичен анализ, системи за микровълново разлагане и живачни анализатори, газови генератори, общолабораторно оборудване, електронни микроскопи.Предлаганите от нас решения са съобразени изцяло с националните и европейски закони и изисквания, които произхождат от Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка на действие на общността в областта на политиките на водите.

Течният хроматограф Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000 LC, заедно с Thermo Scientific TSQ масспектрометър, дават изключително добра селективност и граници на откриване на познати и непознати химични замърсители.

За анализ на летливи и полулетливи органични съединения предлагаме газов хроматограф Thermo Scientific Trace 1300 GC, както и Thermo Scientific ISQ масспектрометър с единичен квадрупол и неразделните от анализа хроматографски колони и консумативи, различни в зависимост от необходимия анализ.Апаратите дават много точни резултати при определяне на остатъчни пестициди, летливи и полулетливи органични съединения, полихлорирани бифенили, както и полициклични ароматни въглеводороди. Тройно квадруполният масспектрометър Thermo Scientific TSQ Quantum XLS Ultra може да доведе до изключително ниски граници на откриване (mg/l).

Thermo Scientific предлага най-доброто решение за анализ на диоксини и фурани в храни, почви, води и околна среда. Дизайнът на софтуера на Thermo Scientific DFS High resolution GC/MS масспектрометър с висока резолюция позволява изотопно разделяне, чрез което може да се пресметне тоталният еквивалент за концентрация, съгласно изискванията на стандарт EU EN 1948.

 

АСМ2 ЕООД предлага и йонни хроматографи за анализ на аниони и катиони във води, интегрирани системи модел Thermo Scientific Integrion IC, както и модулни системи Thermo Scientific ICS 4000 и ICS 5000. Тази пълна гама от продукти за всеки вид йонен анализ на води ни прави лидер в областта на йонната хроматография.

Продуктовата гама на АСМ2 включва и UV-VIS спектрофотометъра Thermo Scientific Evolution 300, който покрива напълно всички известни стандартизирани методи за спектрофотометричен анализ на води.

Андон Минков, управител,
АСМ2 ЕООД

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top