77 публични обекта са реализирани с пари от емисионни единици

09.03.2015, Брой 1/2015

 

Проекти за енергийна ефективност на обща стойност над 27 млн. лв. са реализирани със средства от продажбата на предписани емисионни единици (ПЕЕ) на Република Австрия. Изпълнени са два договора в рамките на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ), съобщи министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на съвместен брифинг с Н.Пр. Роланд Хаузер, посланик на Република Австрия. Mежду двете страни е постигната договореност българската страна да използва за изпълнението на допълнителни проекти още 4 млн. лв.
Националната схема за зелени инвестиции и съответните два договора за продажба на ПЕЕ между Република България и Република Австрия се изпълняват в съответствие с член 17 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за ограничаване изменението на климата. Средствата от постъпленията от продажбата на ПЕЕ се управляват от НДЕФ преимуществено за проекти за подобряване на енергийната ефективност на публични обекти.
„Изпълнените ремонтни дейности по НСЗИ водят до намаляване на енергопотреблението в публичните обекти и съответно към намаляване на емисиите на парникови газове –  близо 450 хил. тона еквивалент на CO2 общо за програмата. Годишните спестявания от намалено потребление на енергия за обектите от цялата програма според енергийните обследвания са общо около 4 милиона лева", информира министър Василева.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top