Забраниха използването на кадмий в батериите на електроуредите

17.12.2013, Брой 4/2013 / Технически статии / Отпадъци

 

Европейският парламент прие закон, който забранява използването на токсичното вещество кадмий в преносимите батерии и акумулатори на безжичните електрически инструменти като бормашини, отвертки и триони. Официалната забрана за използването му влиза в сила след 31 декември 2016 г. В документа бе включена клауза, която забранява използването на живак в батериите тип ""копче"" от есента на 2015 година.

""Целта на този закон е да се даде възможност за по-евтин преход за всички по веригата и да се осигури по-добра защита за околната среда и човешкото здраве. Тази промяна ще позволи на Европа да направи иновации в областта на батериите, материалите и рециклирането"", заяви докладчикът проф. Владко Панайотов.

Забраната на живак за батериите тип ""копче"" се въвежда, за да помогне за намаляване на риска от замърсяване на околната среда. Тези батерии излизат лесно от схемите за разделно събиране на отпадъци, като по този начин се увеличава рискът те да замърсят околната среда.Новите правила ще позволят съществуващите батерии и акумулатори да бъдат продавани до изчерпване на количествата. Производителите ще трябва да изработват уредите, така че да се гарантира, че използваните батерии и акумулатори могат да бъдат лесно отстранени, в най-лошия случай - от специалист.

Когато забраната влезе в сила, използването на никел-кадмиеви (NiCd) батерии ще бъде позволено само в системите за извънредни ситуации (алармени) и осветление,  както и в медицинското оборудване. При останалите уреди те ще бъдат заместени най-вече от литиево-йонни (Li-Ion) батерии и акумулатори.


 

Кадмият е вещество, което става канцерогенно и токсично във водна среда. Вече е забранен за употреба в бижутата, прътите за запояване и пластмасите съгласно регламента REACH за химичните вещества.


ВИДЕО ПО ТЕМАТА

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Би Ар Ес Болканс, Петър Муховски: Решението ни за реновиране на батерии е напълно екологосъобразноФирмени статии

Би Ар Ес Болканс, Петър Муховски: Решението ни за реновиране на батерии е напълно екологосъобразно

Маркетинговият директор на Би Ар Ес Болканс разказва за същността, предимствата и приложимостта на технологията за реновиране на батерии, която компанията предлага на българския пазар.

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъциБизнес

ЕП прие проектозакон за увеличаване процента на рециклирани отпадъци

Според документа, до 2030 г. 70% от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани или подготвени за повторна употреба, докато ЕК предложи процентът да е 65. За материалите за опаковки, като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, евродепутатите предлагат цел от 80% до 2030 г. с междинни цели за всеки материал за 2025 г.

Рециклиране на портативни батерииТехнически статии

Рециклиране на портативни батерии

Цифровизацията на технологиите прави батериите неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които не оказват вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда при употреба или съхранение в домакинствата, но стават потенциално опасни в момента, когато попаднат в общия поток битови отпадъци.

Управление и рециклиране на опасни отпадъциТехнически статии

Управление и рециклиране на опасни отпадъци

Cпоред данни на Националния статистически институт всеки жител на страната генерира средно 430 кг битови отпадъци всяка година. В това число се включват и опасните отпадъци от домакинствата, които представляват сравнително малко количество (1%), но попадането им в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.

Рециклиране на излезли от употреба автомобилиТехнически статии

Рециклиране на излезли от употреба автомобили

Eкологосъобразното третиране на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) си поставя за цел постигане на ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 85% от теглото на автомобилите. Тези изисквания са заложени още на етапа на проектиране и изработка на автомобилите и производителите им, съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях, предприемат мерки за намаляване образуването на отпадъци от моторните превозни средства.

Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕСБизнес

Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕС

Четири наредби, с които се постига съответствие между националните и европейските изисквания в областта на емисиите парникови газове, бяха приети в края на месец август т.г.

МРР, пресцентър: Изпълнението на предвидените действия ще допринесе за развитието на отрасъла

Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на Закона за водите.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

Hа 2 април т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top