РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Юроком 2000

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Юроком 2000

 

съдържание на рекламата

"Посетете нашия щанд на Вода София 2014 в зала 3 щанд А2 София 1172 ул. Никола Габровски 1 тел. +3592 800 50 00, факс: +3592 800 50 50 София 1225 ул. Нешо Бончев 26 тел.: +3592 800 50 65, факс: +3592 800 50 56 e-mail: office@eurocom2000.net www.eurocom2000.net"