РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Водконсулт

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Водконсулт

 

съдържание на рекламата

"София, 1113, бул. “Ал. Жендов” 6 тел.: 02/ 8713 650, 973 36 13, 088 843 36 90, 0887343877 vodconsult@abv.bg, www.vodconsult.com Специализирана консултантска фирма в областта на: ВиК инсталации Пожарогасителни инсталации Помпени станции Отводнителни системи Специализирани пречиствателни съоръжения Проучване, проектиране, заверка, надзор по време на строителство Узаконяване на обекти покриващи се от горе описаните сектори."