Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водата

30.03.2017, Брой 2/2017 / Технически статии / Води

  • Високотехнологичните продукти на sera предлагат сигурно и надеждно третиране на водата

Технически статии

 

Фирма Хенлих е ексклузивен представител на германския производител на дозиращи помпи и системи sera ProDos, чиито продукти са широко познати и доказани при обработката на питейни и отпадъчни води повече от 60 години. Познавайки в детайли процеса на пречистване, всички етапи и проблеми при тях, ние можем да предложим високотехнологични продукти, с които надеждно и ефективно да разрешим инженерните задачи, свързани с проектирането и експлоатацията на ПСОВ в градския и промишления сектор.

Още от канализационната мрежа и помпените станции започва образуване и натрупване на водороден сулфид H2S - вреден газ с тежък мирис и корозивно въздействие върху бетона и материала на тръбите. Дозиращите системи на sera за железни соли FeCl2 спомагат за свързването му и образуване на железен сулфид FeS, който се транспортира до ПСОВ.

› РекламаБиологичната обработка в аерационния басейн се съпътства от натрупване на фосфати и нитрати. Дозирането на метални или алуминиеви соли, например железен трихлорид FeCl3, води до реакция с PO4 йоните до неразтворими соли, а с източници на въглерод, например метанол, се постига анаеробно разграждане на нитратите. За целта sera предлага изцяло окомплектовани и автоматизирани дозиращи инсталации от серии CTD/CVD.

При вторичното утаяване и третирането на утайката се използват станциите sera за приготвяне, транспортиране и дозиране на полимери (флокуланти) от серията PolyLine, с чиято помощ се решават проблемите с малките частици, бавното утаяване, и се спомага сгъстяването и обезводняването на утайката.


› Реклама


Обеззаразяването на пречистената вода се налага при високо наличие на микроорганизми от ПСОВ на предприятия или болнични заведения. Дозиращите комплекти на sera за дезинфектанти предлагат сигурно и надеждно третиране на водата. Пречистването на питейна вода е жизненоважен и отговорен процес, за който sera предлага следните системи: 1) за дозиране на анти-скалант при обратна осмоза, 2) за дозиране на натриев хипохлорит NaClO (белина) при малки водни количества до 50 l/s и 3) производство и дозиране на хлор диоксид ClO2 при обработка на затворени водни системи.


 

Съвременните разработки на помпи със стъпков мотор от серията iSTEP комбинират концепцията на интелигентно задвижване с прецизността на мембранната помпа. Те са интелигентни – визуализират работния режим чрез различен цвят на дисплея (син, зелен, жълт, червен); позволяват дистанционно управление чрез преместваемия си екран; имат “бавен режим” за удължаване времетраенето на нагнетателния ход или при работа с вискозни флуиди; интерфейс за ProfiBus или ProfiNet; иновативни – имат слот за карта памет и USB вход за ъпдейт на софтуера, дисплеят може да се премества на удобно и видимо място или да се разкача, за да се постави на друга помпа и да се прехвърлят настройките; интуитивни – управляват се с мек въртелив бутон и са с интуитивно меню и настройка.

Дозиращите помпи и системи на sera могат да се използват от прости до много сложни и взискателни приложения.

инж. Емил Панчев,
ръководител отдел Помпи, дюзи и компенсатори, Хенлих ООД

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и наляганияФирмени статии

Дозиращите помпи Grundfos SMART Digital са с широки възможности по отношение на дебити и налягания

Параметри на групата дозиращи помпи Smart DIGITAL DDA, DDC и DDE като точност на дозиране до 1:3000, широк диапазон на захранващо напрежение (100-240 V, 50/60 Hz), напълно окомплектоване с инсталационни комплекти и други, дават възможност за най-оптимален избор съобразно всяко конкретно приложение.

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Като продължение на темата от брой 1/2017, сп. Екология & Инфраструктура представя коментарите на фирмите Адара Инженеринг и Хенлих, в които те разказват за характеристиките на своите най-актуални и интересни продукти в областта.

Дозиращи помпи за пречиствателни станцииТехнически статии

Дозиращи помпи за пречиствателни станции

Към избора и инсталирането на дозиращи помпи трябва да се подходи след цялостно проучване на всички променливи на работната среда. За тази цел операторът на пречиствателната станция трябва да се обърне към опитен и доказан доставчик на дозиращи помпи, който разбира от протичащите процеси.

Дозиране на химикали във води

Химичните методи за обработване на вода за питейни цели зависят най-вече от избраните химични вещества с оксидиращи и биоцидни свойства. Те се използват за отстраняването на нежелани примеси във водата, за дезинфекция на питейната вода, за пречистване на отпадни или промишлени води.

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в БългарияТехнически статии

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

Е дин от основните замърсители на атмосферния въздух е серният диоксид. Негов основен източник са явяват процесите, при които се изгарят въглища, нефт и други, които са с високо съдържание на сяра.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top