РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Виа Експо

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа Експо

 

съдържание на рекламата

"SAVE THE PLANET – Навременното събитие в областта на отпадъците Хулио Гарсия Бургес, директор ""Дирекция Eнергетика"" на ЕК, приветства ""Save the Planet"" като едно много навременно събитие с оглед на предизвикателствата, пред които сме изправени в сектора на управлението на отпадъците. По данни на експерти Европа внася 6 пъти повече ресурси, отколкото изнася. Всичко това неминуемо ще доведе до генерирането на по-големи количества отпадъци и негативно въздействие върху околната среда. Комисията прие Пътна карта за ресурсна ефективност, която съдържа редица стимулиращи мерки за намаляване на отпадъците и рециклиране, включително преустановяване на депонирането до 2020. Хулио Гарсия Бургес подчертава, че поставените цели могат да се постигнат само чрез съвместни усилия на граждани, неправителствени организации, национални и местни органи и частния сектор. Изложбата и конференцията Save the Planet ще се проведат от 29-ти до 31-ви май, в ИЕЦ, София. Изявата ще представи най-съвременните решения в областта на отпадъците, и ще бъде платформа за нови контакти и трансфер на ноу-хау. Организаторите от Виа Експо анонсират силно международно присъствие - директни изложители от Австрия, Белгия, България, Гърция, Германия, Дания, Италия, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Турция и Чехия. Тазгодишният Австрийски павилион е разположен на значително по-голяма изложбена площ. Polytechnik ще покаже котли и горивни системи за биогенни горива. Системи за рециклиране на пластмаси, PET рециклиращи системи, пелетизиращи инсталации и др. ще видим от EREMA. IFE е известна по целия свят като водещ производител на машини и компоненти за транспортиране на насипен материал. Продуктовата й гама обхваща виброконвейери, сита за отпадъци и магнитни сепаратори. AUWA е изключителен представител на SWECO Белгия, PAAL Германия, WEIMA Германия, които предлагат технологии за компактиране, раздробяване и сепариране. Vecoplan произвежда шредери, конвейери, дозиращи и сортиращи системи с широко приложение в химическата, стъкларска, целулозно-хартиена и дървообработващата индустрия, а също и предприятия, произвеждащи машини за третиране на домакински отпадъци. Дебют на нашия пазар ще направят две чешки компании, които плануват да разширят своя пазар в Югоизточна Европа. Dekonta участва в редица проекти, свързани с възстановяване на терени, замърсени с опасни вещества, и третиране на опасни отпадъци. Контейнери за смет от метал, полиетилен и стъкло за събиране, сортиране, компактиране и транспортиране ще видим от Elkoplast. Мева България ще покаже различни видове съдове за разделно събиране на отпадъци, за компостиране и такива за транспорт и съхранение на опасни отпадъци. Herbold Meckesheim от Германия e един от водещите производители в световен мащаб на оборудване за намаляване обема и рециклиране (линии за измиване) на отпадъци от промишленото производство. Продуктовата гама включва: шредери, гранулатори от 15 до 250 кВт, пулверизатори за PE, PVC и други материали, компактори за PET фолио и миещи линии за битови отпадъци. Какъв е опитът на Люксембург в управлението на отпадъците? Отблизо ще се запознаем с SuperDrecksKescht® - програма, която е разработена в рамките на политиката за управление на отпадъците на страната. Тя се основава на стратегията на ЕС за даване на приоритет на превенцията. Дейността на SDK е удостоена от Европейската комисия с отличието ""Най-добра практика"" за управление на ресурсите. LLA Instruments е производител на устройства за оценка на отпадъчните материални потоци и за идентифициране на пластмаси при сортирането на отпадъци, както и за класифициране на отпадъчната хартия. Технология за производство на енергия от отпадъци ще представи датската компания Weiss. Тя се използва за производство на електрическа и топлинна енергия, като намира широко приложение в малки населени места и отдалечени райони. Друг участник в Save the Planet е белгийската фирма ETP, която фокусира дейността си върху получаване на енергия от отпадъци и оползотворяване на остатъка чрез термопроцеси в базата си за научни изследвания и технологично развитие в Лиеж (Белгия). ОМИМ ще презентира по време на изложението изградената Пилотна инсталация за улавяне на въглеродни емисии, която е първият по мащаб и капацитет проект от този тип в световен аспект. Eкорек България е част от международна група, предлагаща иновативни решения за управлението на отпадъци от момента на възникването им до окончателното им третиране и оползотворявaнето им с цел получаване на енергия. За първи път в рамките на Save the Planet ще се реализира Унгарско национално участие и Италиански павилион, където ще се включат фирмите: Barczy Environmental, KIS Engineering and Trading, Palota Environmental Protection, Envicons SAS и Sartori Ambiente. Рисайклинг България е компания, специализирана в разработване и доставка на технологии и цялостни решения (проекти ""до ключ"") в сферата на рециклирането, която ще демонстрира шведски хидравлични балиращи системи Presona, широко приложими за продуктите - хартия, фолио, алуминиеви кенове, PET бутилки, битови отпадъци и др. Пресите на ORWAK за балиране на хартия, картон, найлон и други отпадъци ги редуцират до 90%. Идеални са за ежедневно контролиране на отпадъците, като ги превръща в компактни бали, заемащи малко място и спестяващи средства от транспортирането им. Компанията ще представи и инфрачервени, индукционни, оптични и рентгенови сепаратори на Titech, както и особено търсените компостообръщачи на немската фирма Backhus. Рисайклинг България разработи ефективно решение, с което малки и средни общини ще са в състояние да изпълнят заложените технологични параметри от ЕС, а от друга страна, то е много по-ниско капиталовложение от познатите до момента технологии. На Save the Planet БалБок Инженеринг ще популяризира наскоро открития Център за развитие на екологичната инфраструктура, който се намира в близост до площадката на фирмата в Стара Загора. Центърът ще бъде единствено по рода си място в България за извършване на научно-изследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура. Друг български участник е Крест Груп, компания с 12 годишен опит в областта на рециклираща индустрия и комплексно оборудване, специализирана в инженеринг и консултантско-развойна дейност, иновационни технологии и внедряването им за рециклиране на пластмаси, дърво, метал, текстил, хартия, гума, електрическо и електронно оборудване, лампи, почва, строителни, битови, медицински и опасни отпадъци, както и в сферата на компостирането и биогоривата. Решения за събиране, оползотворяване и обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми ще видим от Гумирек. Роланд Трейдинг извършва монтаж и техническо обслужване на строителни, пътно-строителни и кариерни машини и съоръжения. Предлага машини за рециклиране и претоварни машини за скрап, дървени трупи, отпадъци, насипни материали. КОНФЕРЕНЦИЯТА 45 лектори от 10 държави ще вземат участие в конференцията. Темите на програмата обхващат въпроси, свързани с превенцията, намаляването, рециклирането и ефективното управление на отпадъците. Последният ден ще бъде посветен на биогоривата и тяхното производство от селскостопанска дейност и отпадъци. За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.com"

 

Международни експерти представят нови методи за защита от корозия

Международни експерти представят нови методи за защита от корозия

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Международни експерти представят нови методи за защита от корозия

Интелигентните сгради и енергия - нови перспективи за бизнес и ресурсна ефективност

Интелигентните сгради и енергия - нови перспективи за бизнес и ресурсна ефективност

Списание ТД Инсталации: Интелигентните сгради и енергия - нови перспективи за бизнес и ресурсна ефективност

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Списание Екология & Инфраструктура: Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

Списание Екология & Инфраструктура: В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

 

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011Фирмени статии

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Йонообменно пречистване на водиТехнически статии

Йонообменно пречистване на води

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top