РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Виа Експо

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа Експо

 

съдържание на рекламата

"SAVE THE PLANET – Навременното събитие в областта на отпадъците Хулио Гарсия Бургес, директор ""Дирекция Eнергетика"" на ЕК, приветства ""Save the Planet"" като едно много навременно събитие с оглед на предизвикателствата, пред които сме изправени в сектора на управлението на отпадъците. По данни на експерти Европа внася 6 пъти повече ресурси, отколкото изнася. Всичко това неминуемо ще доведе до генерирането на по-големи количества отпадъци и негативно въздействие върху околната среда. Комисията прие Пътна карта за ресурсна ефективност, която съдържа редица стимулиращи мерки за намаляване на отпадъците и рециклиране, включително преустановяване на депонирането до 2020. Хулио Гарсия Бургес подчертава, че поставените цели могат да се постигнат само чрез съвместни усилия на граждани, неправителствени организации, национални и местни органи и частния сектор. Изложбата и конференцията Save the Planet ще се проведат от 29-ти до 31-ви май, в ИЕЦ, София. Изявата ще представи най-съвременните решения в областта на отпадъците, и ще бъде платформа за нови контакти и трансфер на ноу-хау. Организаторите от Виа Експо анонсират силно международно присъствие - директни изложители от Австрия, Белгия, България, Гърция, Германия, Дания, Италия, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Турция и Чехия. Тазгодишният Австрийски павилион е разположен на значително по-голяма изложбена площ. Polytechnik ще покаже котли и горивни системи за биогенни горива. Системи за рециклиране на пластмаси, PET рециклиращи системи, пелетизиращи инсталации и др. ще видим от EREMA. IFE е известна по целия свят като водещ производител на машини и компоненти за транспортиране на насипен материал. Продуктовата й гама обхваща виброконвейери, сита за отпадъци и магнитни сепаратори. AUWA е изключителен представител на SWECO Белгия, PAAL Германия, WEIMA Германия, които предлагат технологии за компактиране, раздробяване и сепариране. Vecoplan произвежда шредери, конвейери, дозиращи и сортиращи системи с широко приложение в химическата, стъкларска, целулозно-хартиена и дървообработващата индустрия, а също и предприятия, произвеждащи машини за третиране на домакински отпадъци. Дебют на нашия пазар ще направят две чешки компании, които плануват да разширят своя пазар в Югоизточна Европа. Dekonta участва в редица проекти, свързани с възстановяване на терени, замърсени с опасни вещества, и третиране на опасни отпадъци. Контейнери за смет от метал, полиетилен и стъкло за събиране, сортиране, компактиране и транспортиране ще видим от Elkoplast. Мева България ще покаже различни видове съдове за разделно събиране на отпадъци, за компостиране и такива за транспорт и съхранение на опасни отпадъци. Herbold Meckesheim от Германия e един от водещите производители в световен мащаб на оборудване за намаляване обема и рециклиране (линии за измиване) на отпадъци от промишленото производство. Продуктовата гама включва: шредери, гранулатори от 15 до 250 кВт, пулверизатори за PE, PVC и други материали, компактори за PET фолио и миещи линии за битови отпадъци. Какъв е опитът на Люксембург в управлението на отпадъците? Отблизо ще се запознаем с SuperDrecksKescht® - програма, която е разработена в рамките на политиката за управление на отпадъците на страната. Тя се основава на стратегията на ЕС за даване на приоритет на превенцията. Дейността на SDK е удостоена от Европейската комисия с отличието ""Най-добра практика"" за управление на ресурсите. LLA Instruments е производител на устройства за оценка на отпадъчните материални потоци и за идентифициране на пластмаси при сортирането на отпадъци, както и за класифициране на отпадъчната хартия. Технология за производство на енергия от отпадъци ще представи датската компания Weiss. Тя се използва за производство на електрическа и топлинна енергия, като намира широко приложение в малки населени места и отдалечени райони. Друг участник в Save the Planet е белгийската фирма ETP, която фокусира дейността си върху получаване на енергия от отпадъци и оползотворяване на остатъка чрез термопроцеси в базата си за научни изследвания и технологично развитие в Лиеж (Белгия). ОМИМ ще презентира по време на изложението изградената Пилотна инсталация за улавяне на въглеродни емисии, която е първият по мащаб и капацитет проект от този тип в световен аспект. Eкорек България е част от международна група, предлагаща иновативни решения за управлението на отпадъци от момента на възникването им до окончателното им третиране и оползотворявaнето им с цел получаване на енергия. За първи път в рамките на Save the Planet ще се реализира Унгарско национално участие и Италиански павилион, където ще се включат фирмите: Barczy Environmental, KIS Engineering and Trading, Palota Environmental Protection, Envicons SAS и Sartori Ambiente. Рисайклинг България е компания, специализирана в разработване и доставка на технологии и цялостни решения (проекти ""до ключ"") в сферата на рециклирането, която ще демонстрира шведски хидравлични балиращи системи Presona, широко приложими за продуктите - хартия, фолио, алуминиеви кенове, PET бутилки, битови отпадъци и др. Пресите на ORWAK за балиране на хартия, картон, найлон и други отпадъци ги редуцират до 90%. Идеални са за ежедневно контролиране на отпадъците, като ги превръща в компактни бали, заемащи малко място и спестяващи средства от транспортирането им. Компанията ще представи и инфрачервени, индукционни, оптични и рентгенови сепаратори на Titech, както и особено търсените компостообръщачи на немската фирма Backhus. Рисайклинг България разработи ефективно решение, с което малки и средни общини ще са в състояние да изпълнят заложените технологични параметри от ЕС, а от друга страна, то е много по-ниско капиталовложение от познатите до момента технологии. На Save the Planet БалБок Инженеринг ще популяризира наскоро открития Център за развитие на екологичната инфраструктура, който се намира в близост до площадката на фирмата в Стара Загора. Центърът ще бъде единствено по рода си място в България за извършване на научно-изследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура. Друг български участник е Крест Груп, компания с 12 годишен опит в областта на рециклираща индустрия и комплексно оборудване, специализирана в инженеринг и консултантско-развойна дейност, иновационни технологии и внедряването им за рециклиране на пластмаси, дърво, метал, текстил, хартия, гума, електрическо и електронно оборудване, лампи, почва, строителни, битови, медицински и опасни отпадъци, както и в сферата на компостирането и биогоривата. Решения за събиране, оползотворяване и обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми ще видим от Гумирек. Роланд Трейдинг извършва монтаж и техническо обслужване на строителни, пътно-строителни и кариерни машини и съоръжения. Предлага машини за рециклиране и претоварни машини за скрап, дървени трупи, отпадъци, насипни материали. КОНФЕРЕНЦИЯТА 45 лектори от 10 държави ще вземат участие в конференцията. Темите на програмата обхващат въпроси, свързани с превенцията, намаляването, рециклирането и ефективното управление на отпадъците. Последният ден ще бъде посветен на биогоривата и тяхното производство от селскостопанска дейност и отпадъци. За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.com"