РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Виа Експо

27.05.2013, Брой 1/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа Експо

 

съдържание на рекламата

"SAVE THE PLANET – Навременното събитие в областта на отпадъците Хулио Гарсия Бургес, директор ""Дирекция Eнергетика"" на ЕК, приветства ""Save the Planet"" като едно много навременно събитие с оглед на предизвикателствата, пред които сме изправени в сектора на управлението на отпадъците. По данни на експерти Европа внася 6 пъти повече ресурси, отколкото изнася. Всичко това неминуемо ще доведе до генерирането на по-големи количества отпадъци и негативно въздействие върху околната среда. Комисията прие Пътна карта за ресурсна ефективност, която съдържа редица стимулиращи мерки за намаляване на отпадъците и рециклиране, включително преустановяване на депонирането до 2020. Хулио Гарсия Бургес подчертава, че поставените цели могат да се постигнат само чрез съвместни усилия на граждани, неправителствени организации, национални и местни органи и частния сектор. Изложбата и конференцията Save the Planet ще се проведат от 29-ти до 31-ви май, в ИЕЦ, София. Изявата ще представи най-съвременните решения в областта на отпадъците, и ще бъде платформа за нови контакти и трансфер на ноу-хау. Организаторите от Виа Експо анонсират силно международно присъствие - директни изложители от Австрия, Белгия, България, Гърция, Германия, Дания, Италия, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Турция и Чехия. Тазгодишният Австрийски павилион е разположен на значително по-голяма изложбена площ. Polytechnik ще покаже котли и горивни системи за биогенни горива. Системи за рециклиране на пластмаси, PET рециклиращи системи, пелетизиращи инсталации и др. ще видим от EREMA. IFE е известна по целия свят като водещ производител на машини и компоненти за транспортиране на насипен материал. Продуктовата й гама обхваща виброконвейери, сита за отпадъци и магнитни сепаратори. AUWA е изключителен представител на SWECO Белгия, PAAL Германия, WEIMA Германия, които предлагат технологии за компактиране, раздробяване и сепариране. Vecoplan произвежда шредери, конвейери, дозиращи и сортиращи системи с широко приложение в химическата, стъкларска, целулозно-хартиена и дървообработващата индустрия, а също и предприятия, произвеждащи машини за третиране на домакински отпадъци. Дебют на нашия пазар ще направят две чешки компании, които плануват да разширят своя пазар в Югоизточна Европа. Dekonta участва в редица проекти, свързани с възстановяване на терени, замърсени с опасни вещества, и третиране на опасни отпадъци. Контейнери за смет от метал, полиетилен и стъкло за събиране, сортиране, компактиране и транспортиране ще видим от Elkoplast. Мева България ще покаже различни видове съдове за разделно събиране на отпадъци, за компостиране и такива за транспорт и съхранение на опасни отпадъци. Herbold Meckesheim от Германия e един от водещите производители в световен мащаб на оборудване за намаляване обема и рециклиране (линии за измиване) на отпадъци от промишленото производство. Продуктовата гама включва: шредери, гранулатори от 15 до 250 кВт, пулверизатори за PE, PVC и други материали, компактори за PET фолио и миещи линии за битови отпадъци. Какъв е опитът на Люксембург в управлението на отпадъците? Отблизо ще се запознаем с SuperDrecksKescht® - програма, която е разработена в рамките на политиката за управление на отпадъците на страната. Тя се основава на стратегията на ЕС за даване на приоритет на превенцията. Дейността на SDK е удостоена от Европейската комисия с отличието ""Най-добра практика"" за управление на ресурсите. LLA Instruments е производител на устройства за оценка на отпадъчните материални потоци и за идентифициране на пластмаси при сортирането на отпадъци, както и за класифициране на отпадъчната хартия. Технология за производство на енергия от отпадъци ще представи датската компания Weiss. Тя се използва за производство на електрическа и топлинна енергия, като намира широко приложение в малки населени места и отдалечени райони. Друг участник в Save the Planet е белгийската фирма ETP, която фокусира дейността си върху получаване на енергия от отпадъци и оползотворяване на остатъка чрез термопроцеси в базата си за научни изследвания и технологично развитие в Лиеж (Белгия). ОМИМ ще презентира по време на изложението изградената Пилотна инсталация за улавяне на въглеродни емисии, която е първият по мащаб и капацитет проект от този тип в световен аспект. Eкорек България е част от международна група, предлагаща иновативни решения за управлението на отпадъци от момента на възникването им до окончателното им третиране и оползотворявaнето им с цел получаване на енергия. За първи път в рамките на Save the Planet ще се реализира Унгарско национално участие и Италиански павилион, където ще се включат фирмите: Barczy Environmental, KIS Engineering and Trading, Palota Environmental Protection, Envicons SAS и Sartori Ambiente. Рисайклинг България е компания, специализирана в разработване и доставка на технологии и цялостни решения (проекти ""до ключ"") в сферата на рециклирането, която ще демонстрира шведски хидравлични балиращи системи Presona, широко приложими за продуктите - хартия, фолио, алуминиеви кенове, PET бутилки, битови отпадъци и др. Пресите на ORWAK за балиране на хартия, картон, найлон и други отпадъци ги редуцират до 90%. Идеални са за ежедневно контролиране на отпадъците, като ги превръща в компактни бали, заемащи малко място и спестяващи средства от транспортирането им. Компанията ще представи и инфрачервени, индукционни, оптични и рентгенови сепаратори на Titech, както и особено търсените компостообръщачи на немската фирма Backhus. Рисайклинг България разработи ефективно решение, с което малки и средни общини ще са в състояние да изпълнят заложените технологични параметри от ЕС, а от друга страна, то е много по-ниско капиталовложение от познатите до момента технологии. На Save the Planet БалБок Инженеринг ще популяризира наскоро открития Център за развитие на екологичната инфраструктура, който се намира в близост до площадката на фирмата в Стара Загора. Центърът ще бъде единствено по рода си място в България за извършване на научно-изследователска, консултантска и учебна дейност по управление на отпадъци, подобряване, запазване и възстановяване на околната среда и развитие на екологичната инфраструктура. Друг български участник е Крест Груп, компания с 12 годишен опит в областта на рециклираща индустрия и комплексно оборудване, специализирана в инженеринг и консултантско-развойна дейност, иновационни технологии и внедряването им за рециклиране на пластмаси, дърво, метал, текстил, хартия, гума, електрическо и електронно оборудване, лампи, почва, строителни, битови, медицински и опасни отпадъци, както и в сферата на компостирането и биогоривата. Решения за събиране, оползотворяване и обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми ще видим от Гумирек. Роланд Трейдинг извършва монтаж и техническо обслужване на строителни, пътно-строителни и кариерни машини и съоръжения. Предлага машини за рециклиране и претоварни машини за скрап, дървени трупи, отпадъци, насипни материали. КОНФЕРЕНЦИЯТА 45 лектори от 10 държави ще вземат участие в конференцията. Темите на програмата обхващат въпроси, свързани с превенцията, намаляването, рециклирането и ефективното управление на отпадъците. Последният ден ще бъде посветен на биогоривата и тяхното производство от селскостопанска дейност и отпадъци. За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.com"

 

Конференцията за енергийна ефективност и възобновяема енергия се проведе за 13-и път в София

... енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ & ВЕ), организирана от Виа Експо. Паралелно с форума се проведоха и конференциите Smart Cities ...

Проведе се ежегодният форум и изложба за енергийна ефективност, възобновяема енергия и управление на отпадъци

... с най-силно присъствие сред изложбените експонати”, разказват от Виа Експо. “Електрически скутери, автомобили и макет на соларен ... представи единствената на Балканите соларна мобилна лаборатория.” От Виа Експо отчитат ръст от 20% в броя на изложителите ...

Състоя се уъркшоп за зеления бизнес

... ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Интер Експо Център, София. Събитието бе организирано от Бизнес съвета ... търговско-промишлена палата (БТТП) и с подкрепата на Виа Експо. “Инициативата на ОЧИС за мрежа на зеления бизнес ...

Предстои Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия

... и възобновяема енергия за Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо очакват изявата да бъде още по-мащабна, като ... на биоенергията (GERBIO) и др.”, разказват организаторите от Виа Експо. “В конгресната програма лектори от над 20 държави ще ...

 

АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв. За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа.

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти: един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Надземен монтаж на газопроводиТехнически статии

Надземен монтаж на газопроводи

Газопроводите в населените места обикновено се полагат подземно, но е възможен и надземен монтаж както на линии за комунално-битови нужди, така и за промишлени цели. Когато подземното полагане на вътрешно-квартални газопроводи не е възможно, се допуска и откритият им монтаж на специални опори по фасадите на сгради. При него има редица специфики - етапите, материалите, изискванията. Статията обобщава основните от тях.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top