Веолия,Фредерик Фарош: Концепцията на ЕКООБЩИНА съвпада с фирмената ни философия

13.09.2017, брой 5/2017 / Интервю /

  • Фредерик Фарош, Веолия

Интервю

 

Фредерик Фарош, директор на Веолия за България, пред сп. Екология & Инфраструктура

Какви бяха мотивите за решението Веолия да подкрепи и второто издание на конкурса ЕКООБЩИНА?
Веолия е представена в България с две от своите бизнес направления - вода и енергия, чрез компаниите Софийска вода и Веолия Енерджи България. Предлагаме услуги и решения в сферата на доставката, пречистването и отвеждането на питейна вода и производството на енергия. Ние съсредоточаваме усилията си в преработката на отпадъците, за да се осигури преминаването към кръгова икономика във всички подразделения на компанията на общо пет континента. Кръговата икономика не е ново понятие за нас, просто го поставяме в контекста на модерното бързопроменящо се ежедневие, което предлага все по-малко и по-малко възможности за осигуряване на екстензивно (неустойчиво) развитие, с още по-голяма нужда от ресурси, отколкото може да получим от природата. Нашата философия идеално приляга на разбирането за бизнес, насочен към различните националности, страни и човечеството като цяло. Успяваме, използвайки оптимално технологии, които отговарят на най-високите екологични стандарти. В това отношение, първото издание на конкурса ЕКООБЩИНА е инициатива, която разпространява нашия опит и добри практики към най-добрите участници в конкурса. Ето защо решението за участие беше взето по естествен начин. Инициативата ЕКООБЩИНА напълно съответства на мотото на Веолия – “Възобновяваме световните ресурси”.

Според Вас по какъв начин провеждането на подобни инициативи подпомага общините?
Наградените през първата година на състезанието общини показаха, че са най-добрите сред другите и могат да се възползват от опита и да приложат най-иновативните решения и да търсят партньорство, от което местните общности да бъдат облагодетелствани. Проведените работни посещения във Франция и Чехия ни карат още веднъж да се надяваме, че инициативата ще допринесе за създаването на партньорства, които ще спестят ресурси. Някои от използваните технологии могат да донесат резултати, необходими на кметовете, които те да използват в графика, зададен по програмите на Европейския съюз. Поради тази причина конкурсът ЕКООБЩИНА има потенциала да улесни преодоляването на дистанцията между нуждите на общините в България и съществуващите технологични напредничави решения, които са част от дейността на световния лидер Веолия, успешно позициониран вече и в България.До каква степен е заложен принципът за устойчиво развитие във фирмената Ви философия? Разкажете за някои от екологичните практики от дейността на Веолия.
Участието в ЕКООБЩИНА за нас е отлична възможност да предоставим информация за широкия експертен и производствен потенциал на Веолия, което ще ни позволи да работим още по-успешно в България. През последните години обединихме услугите, които предоставяме, в една компания – Veolia Environnment. Веолия достига до извода, че съвременният екологичен подход не може да отделя вода от енергия и отпадъци, защото те са взаимно свързани. Това осигурява интегрирани, ефективни и иновативни решения в сектора на комуналните услуги и промишлеността. Бих дал пример с Пречиствателната станция за отпадъчни води Кубратово, която използва канализационната вода на София като суровина за производство на метан и зелена електроенергия.


 

Това е най-ефективната станция около София с подобна дейност от групата Веолия (от около 3500 подобни станции), което ни позволява не само да захранваме обекта с електроенергия, но и да продаваме 15% електроенергия на зеления пазар на ток в България. Ние подобряваме съществуващата технология в България с ноу-хау и опит от Веолия, класически пример как една от ценностите на нашата компания – грижата за околната среда, носи отлични резултати за общините.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисииБизнес

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

“Сред основните приоритети на общината са подобряване качеството на атмосферния въздух чрез редуциране на емисиите вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор, както и реконструкция на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация”, разказват нейни представители

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъциБизнес

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

В плановете за развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в град Костенец, на модулни пречиствателни станции за третиране на отпадъчните води от с. Костенец и с. Пчелин, депо за производствени отпадъци. Общината предвижда и други мерки като корекция на реките в горския фонд, изграждане на каменни прагове, залесяване и озеленяване, ландшафтно оформяне на пътищата и др.

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017Бизнес

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

И тази година семинарите бяха посветени на темите на четирите категории на конкурса - управление на питейните и отпадъчните води, мениджмънт на битовите отпадъци, устойчива градска мобилност и енергийна ефективност а обществените и жилищните сгради.

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на водиФирмени статии

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997 г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

Засилен интерес към първото издание на конкурса ЕкообщинаБизнес

Засилен интерес към първото издание на конкурса Екообщина

Първото издание на конкурса “Екообщина” привлича сериозен интерес от страна на местната власт, отчитат организаторите от Посолството на Франция в България. Инициативата се организира съвместно с: Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на околната среда и водите; Националното сдружение на общините в Република България; Асоциацията на еколозите от общините в България; Центърът за енергийна ефективност Енефект; Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници; Сдружението Еконергия; Българската асоциация по водите.

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на водаСъбития

Проведе се седмата международна конференция за намаляване загубите на вода

Hа 10 и 11 ноември т. г.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top