Три български фирми имат одобрение за екомаркировката на ЕС

17.02.2017, Брой 1/2017

 

Три български производствени предприятия са отличени с екомаркировка - Завод за хартия Белово, Костенец Пейпър Мил и Биогланц. С екомаркировката производителите демонстрират високи екологични показатели и качество на продуктите си. Наличието на екомаркировката гарантира на потребителите точна, научно обоснована информация за въздействието на продуктите върху околната среда, подпомагаща информирания им избор.

Европейската схема за екомаркировка се прилага в България още преди присъединяването на страната към ЕС. Критериите, на които даден продукт следва да отговаря, за да получи екомаркировката на ЕС, се актуализират периодично. До момента са разработени критерии за 30 продуктови групи, сред които детергенти, хартия, бои и лакове, текстил, обувки, подови покрития, туристически услуги, мебели, смазочни материали.

Подготвят се изисквания и за нова продуктова група – почистващи услуги. Заинтересованите страни могат да вземат участие в разработването или актуализирането на критериите чрез специална платформа на JRC (Изследователски институт към ЕК) или чрез МОСВ.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Корекция на речни коритаТехнически статии

Корекция на речни корита

Вижте кои са инженерните техники, осигуряващи достатъчен капацитет на речните корита за поемане на повишени водни потоци и гарантиращи, че рискът от наводнения е сведен до минимум.

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталацииБизнес

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция.

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвятБизнес

Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвят

Hа 17 ноември т. г.

Европейска схема за екомаркировкаПроекти

Европейска схема за екомаркировка

Eкомаркировката е доброволна инициатива за сертифициране на екологичните показатели на продукти и услуги. За присъждането на сертификат, тези продукти и услуги следва да отговорят на специфични критерии за редуциране на въздействието им върху околната среда, разработени за всяка от продуктовите групи.

Европейска схема за екомаркировкаПроекти

Европейска схема за екомаркировка

Eкомаркировката е доброволна инициатива за сертифициране на екологичните показатели на продукти и услуги. За присъждането на сертификат, тези продукти и услуги следва да отговорят на специфични критерии за редуциране на въздействието им върху околната среда, разработени за всяка от продуктовите групи.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top